Vejledning og individ

Diplommodul

Med psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af mennesket og dets udviklingsmuligheder bliver du skarp til at håndtere specifikke problemstillinger i forhold til forskellige målgrupper i dit arbejde som vejleder.

Datoer og tilmeld

Få viden om, hvordan perspektiv og forforståelse kan påvirke din vejledning!

Fagligt indhold 

Gennem teoretiske perspektiver og metodiske tilgange udvider du din forståelse af individet i en kulturel kontekst, hvor du kan analysere og vurdere individets ressourcer, barrierer og vejledningsbehov.

Du får viden om:

  • menneskesyn i teorier om karriereudvikling, -valg og -vejledning
  • perspektiver på forståelse af mennesket og dets udviklingsmuligheder
  • tilgange til analyse og vurdering af individers ressourcer, barrierer og vejledningsbehov.

Udbytte

Du lærer at håndtere specifikke problemstillinger i forhold til forskellige målgrupper, hvor du kan vurdere forskellige vejledningsfaglige tilgange og deres relevans for individer med forskellige forudsætninger og behov.

Efter Vejledning og individ kan du:

  • anvende differentierede teoretiske og metodiske tilgange til afklaring af individets ressourcer og barrierer
  • indgå i tværprofessionelt samarbejde i forhold til forskellige målgrupper og specifikke problemstillinger
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen praksis og rolleforståelse.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vejledning og individ er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller er interesseret i vejledning og individ.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb