Vejledningsteori og forandringsprocesser

Diplommodul

Ønsker du kompetencer til at vejlede i professionel sammenhæng? På dette modul bliver du klædt på til at håndtere vejledningsforløbet både før, under og efter, samt de forandrings- og læreprocesser der opstår undervejs.

Tilmeld

Vær med til at vise vejen igennem vejledning!

Fagligt indhold

Du vil på modulet blive undervist i relevante vejledningsteorier og -metoder. Du vil også stifte bekendtskab med:

  • Hvad vejlednings- og interventionsforløb indeholder, og hvordan de planlægges og udføres
  • Kommunikationsteori i et samfundsudviklende perspektiv
  • Etik i forhold til de magtrelationer der kan opstå undervejs i et vejledningsforløb
  • Hvordan du analyserer og reflekterer over forskellige lære- og forandringsprocesser

Udbytte

Efter deltagelse på modulet, vil du kunne facilitere vejledning i forskellige sammenhænge. Du kan også:

  • Håndtere de etiske problemer der kan opstå undervejs i vejledningen
  • Formidle og kommunikere ud fra din viden om kommunikationsteori
  • Forstå, reflektere over og håndtere de forandringsprocesser der finder sted under vejledningen
  • Benytte din tillærte viden om vejledningsteori i praksis

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.
Vejledningsteori og forandringsprocesser er et fagspecifikt modul på studieretningen Vejledning og supervision.

Målgruppe

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med vejledning i professionel sammenhæng som for eksempel konsultation, coaching eller mentoring.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for socialt arbejde samt studievejledning
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb