Virksomheds-samarbejde i beskæftigelses-indsatsen - A-kasser

Diplommodul

Diplommodul med fokus på den virksomhedsrettede indsats.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Kompetencegivende uddannelse

3FA, FOA og HK har i samarbejde med UCL Erhvervsakdemi og Professionshøjskole udviklet et praksisnært kompetencegivende forløb på akademi og diplomniveau. 

Det overordnede formål er at give de faglige medarbejdere samt a-kassemedarbejdere et fælles fagligt løft på jobformidlingen, så det fremover bliver muligt at yde en endnu bedre jobformidling. Det er en central målsætning, at forløbet skal være med til at kvalificere og videreudvikle deltagernes praksis i afdelingerne.

Der er tale om kompetencegivende uddannelse, der er offentlig godkendt. Uddannelsen er erhvervsrettet og undervisningen bygger på deltagernes arbejds- og livserfaring. 

Uddannelsesforløbet bygger på to niveauer - akademi - 10 ECTS - som overbygning på en erhvervsuddannelse og diplom - 10 ECTS - som overbygning på en videregående uddannelse. 

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere/valgte, som arbejder med jobformidling i fagforening eller A-kasser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Indhold

Modulet har eksempelvis fokus på:

 • arbejdsmarkedskendskab
 • medarbejdernes tværgående rolle og arbejdsopgaver i
  beskæftigelsesindsatsen
 • virksomheders grundlæggende vilkår, rekrutteringsbehov og typiske rekrutteringsmetoder
 • den proaktive virksomhedsindsats og opsøgende virksomhedskontakt
 • ordinær jobformidling, herunder rekruttering på tværs af brancher
 • udsøgning, screening og andre metoder til at matche potentielle medarbejdere og virksomheder
 • indsatsen for de opsagte
 • de virksomhedsrettede redskaber (jobrotation, uddannelsesordninger,
  voksenlærlingeordning etc.)
 • muligheder i mødet mellem virksomhed og ledige eller sygemeldte
 • kontaktstrategier, kommunikation og vejledning.

Modulet kan dog også tages som en del af akademiuddannelsen i Beskæftigelse.

Tid og sted

Dette aftales nærmere med de involverede fagforeninger og A-kasser. 

Der vil være tale om 8 studiedage i perioden med undervisning, vejledning og eksamen. 

Dagene vil blive fordelt med 2 sammenhængende undervisningsdage x 3, hvor undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes praksis, og vil udover undervisning indeholde øvelser med afsæt i egen praksis, reflektion og formidling samt fordybelse og forberedelse. 

Herudover vil der blive planlagt 2 studiegruppedage, hvor deltagerne kan vælge på skift at være på hinandens arbejdspladser. På disse dage er der fokus på øvelsesarbejde, omsætning af viden til egen praksis, læsning/drøftelse af litteratur, videndeling på tværs af afdelingerne, sparring og inspiration m.m. 

Det anbefales at afslutte med eksamen - formen vil blive drøftet nærmere med de involverede fagforeninger/a-kasser. Tidligere har der dog været gode erfaringer med eksamen, der tager afsæt i aktionslæring. 

Vejledning i forbindelse med eksamen kan foregå på UCL Erhvervskademi og Professionshøjskole i Odense eller på skype, pr. telefon eller mail. 

Pris 

Deltagerbetalingen udgør 12.000 kroner for uddannelsesmodulet inklusiv materiale. Herudover vil der være en udgift til overnatning og forplejning på 6 af de 8 uddannelsesdage. 

Faglærte og ufaglærte i arbejde vil kunne søge et tilskud på 10.000 kroner via Omstillingsfonden. Læs mere om Omstillingsfonden her 

Implementering, eller hvordan uddannelsen kan give mening på arbejdspladsen

For at forløbet får effekt på arbejdspladsen, er det ikke nok, at de involverede medarbejdere er motiverede, og at undervisningen har stor fokus på praksis. 

Det er afgørende, ar ledelsen har en klar målsætning med medarbejdernes deltagelse i uddannelsesforløbet, og at der arbejdes systematisk med sparring og opbakning fra lederen og kollegaer. 

Efter forløbet bør der fortsat arbejdes målrettet med implementeringen, så det fremadrettet sikres, at den konkrete praksis omkring virksomhedsservice og jobformidling forbedres, kvalificeres og videreudvikles. 

Underviser

Den gennemgående underviser er: 

Birger Søndergaard, lektor på UCL. Birger har i mere end ti år arbejdet med virksomhedsrettet kontakt. Herudover indgår en række gæsteundervisere. 

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Allan Folke Larsson Konsulent, Ledelse og Lederudvikling
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb