Energikonsulent

Ønsker du at udarbejde energimærkninger af bygninger f.eks. i forbindelse med boligsalg? Som energikonsulent kommer du til at udarbejde energimærke og energimærkningsrapport på baggrund af gennemgang af alle bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for energiforbruget. 

Der findes tre efteruddannelsesmoduler som Energikonsulent:

 

Du kommer til at arbejde med: 

  • krav til et certificeret energimærkningsfirma
  • procedure for teknisk revision
  • procedure for de forskellige typer af energimærker f.eks. inden for nybyggeri og energimærkning efter faktisk forbrug
  • nyeste tiltag inden for ordningen
  • nyeste kvalitetstal inden for ordningen
  • typiske fejl i energimærkningsrapporterne
  • krav til habilitet og uvildighed i forhold til nybyggeri- og energimærkning
  • vurdering af relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag ud over de automatisk genererede
  • udarbejdelse af energimærkningsrapport, herunder udvælge de mest relevante forslag
  • formidling af formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse over for bygningsejer.

Prøve

Energikonsulent afsluttes med en prøve, der dokumenterer grundmodulets teoretiske og praktiske læringsmål. Den praktiske del vil dokumentere læringsmålene på en virkelig bolig. Prøveforløbet afsluttes med en mundtlig eksamination. Den studerendes opfyldelsesgrad af læringsmålene ligger til grund for bedømmelsen ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser