AKT og inklusion modul 2

Kursus

Vil du videreudvikle dine kompetencer og muligheder for på teoretisk og evident grundlag at arbejde inkluderende, hvor du støtter udfordrede elever i udsatte positioner i deres læringsmiljøer?

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der arbejder med AKT- funktioner og inklusionsarbejde i folkeskolen eller i tilsvarende sammenhænge.

Deltagerne skal have gennemført modul 1 eller tilsvarende.

Formål

AKT og inklusionsmodulet er nr. to ud af tre.

Modul 1 har primær fokus på anerkendende og inkluderende teori og praksis i feltet imellem lærere/pædagoger og elever.

Dette modul har mere fokus på praksisformer og præsentation af praksisideer – en værktøjskasse indenfor denne ramme og endelig modul 3, der har fokus på AKT- og inklusionsvejlederfunktionen og arbejdet med relevante processer til at udfolde inkluderende aktiviteter i samspil med kolleger og forældre.

Formålet med modul 2 er således, at kursisterne:

  • videreudvikler deres kompetencer og muligheder for på teoretisk grundlag at arbejde inkluderende med praksisideer til at skabe inkluderende læringsmiljøer, der kan rumme udfordrede og udfordrende elevgrupper
  • inddrager AKT- og inklusionsressourcerne i almenundervisning og klasseledelse
  • kan arbejde procesorienteret med egne cases og konkrete modeller i praksis
  • får et bredere spektrum af evidensbaserede teorier og metoder til at inspirere og kvalificere almenundervisningen
  • kender til og på baggrund af teori og evidens forholder sig analytisk til forskellige funktioner og organisationsformer i AKT- og inklusionsarbejdet i egen kontekst
  • får et netværk lokalt og indgår i et vidensgenererende AKT- og inklusionsnetværk i UCL-regi

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

 

Første undervisningsgang er den 16. august 2021

Indhold

På baggrund af relevant teori og forskningsinformeret viden arbejdes der med AKT-lærerens/pædagogens/vejlederens ideer til at udvikle anerkendende og trivselsskabende læringsmiljøer.

Desuden præsenteres redskaber og modeller til at kvalificere AKT undervisning, observation og kollegial vejledning, samt til at indgå tværprofessionelt i Understøttende undervisning og klasseledelse.

Der arbejdes med anerkendende klasseledelse, herunder læringsstrukturer i klassen.

Sprogets konstruerende betydning for positionering og identitetsdannelse udfoldes.

Anvendelse

Kurset bygges op som en vekselvirkning mellem oplæg, dialoger og casearbejde. Kurset introducerer teori og kobler til praksis i form af konkrete arbejdsmodeller, handlemuligheder og praksisideer.

Der skal påregnes afprøvning i praksis mellem kursusgangene.

René Vorgod Kristensen, konsulent Arbejder bl.a. med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) og inklusion
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb