Gartnerier og Planteskolers Lederuddannelse

Kursus

For dig, der er ambitiøs og vil være med til at sætte kursen i den grønne branche.

Datoer og tilmeld

Med Gartnerier og Planteskolers Lederuddannelse bliver både nyudlærte gartnere og erfarne medarbejdere i gartnerier, planteskoler og havecentre klædt på til at understøtte den udvikling, innovation og driftsstyrke, som er nødvendig i branchen.

Denne fleksible akademiuddannelse giver dig mulighed for at uddanne og udvikle dig i samarbejde med den virksomhed, du er ansat i. Forløbet skaber tæt forbindelse mellem teori og praksis. De nyerhvervede kompetencer bliver løbende bragt i spil i virksomheden. Virksomheden bidrager således med de relevante udfordringer og praksiselementer, der gør teorien direkte brugbar og relevant. Samtidig giver forløbet dig et unikt branchenetværk, idet du er på hold med andre fra branchen.

Opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, retningsfag og afgangsprojektet. Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt over tre år.

Obligatoriske fag

- Kommunikation i praksis
- Ledelse i praksis
- Innovation i praksis
- Lean-ledelse i praksis

De obligatoriske fag består til sammen af 40 ECTS-point og de resterende 20 ECTS-point kommer fra henholdsvis retningsfagene og afgangsprojektet.

Ved forløbets opstart lægger du en forløbsplan med den virksomhed, du er ansat i. Sammen bliver I enige om, hvilken af de to fagretninger, der er relevant for dig og virksomheden.

- Fagretning 1 - Salgsledelse
- Fagretning 2 - Teamledelse og Organisering

Målgruppe

Uddannelsen er tilegnet dig, der er uddannet gartner. Har du anden uddannelse eller to års erhvervserfaring kan du søge om optagelse ved hjælp af en realkompetencevurdering.

Udbytte

Med denne uddannelse er du klædt på til at tage del i og ikke mindst påvirke den udvikling som både den enkelte virksomhed og branchen som helhed
gennemgår. Den brede vifte af kompetencer og den viden, der udvikles gennem uddannelsen er særligt efterspurgt i branchen.

Niveau

Uddannelsen er en fleksibel akademiuddannelse svarende til en kort videregående uddannelse bestående af moduler på akademiniveau.

Pris

Hvert enkelt obligatorisk fag, fagretning og afgangsprojekt har en enhedspris på 9.000 kr. Gebyr samt løn refunderes for medarbejdere ansat på GLS-A overenskomst via kompetencefondene. Refusion fra kompetencefondene er dog betinget af, at du også søger Omstillingsfonden og SVU.
Begge dele sørger UCL for at hjælpe med.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Camilla Andersen Uddannelseskonsulent

Datoer og tilmeld

Forløb