Lean-ledelse i praksis

Akademimodul

Vil du have redskaberne til at lede ved hjælp af Lean, hvor du kan bruge Lean som strategisk værktøj og ledelsesfilosofi?
Fokuser på værdiskabelse og forbedringer med Lean-ledelse i praksis.

Datoer og tilmeld

Bliv klogere på Lean ledelse i praksis

Fagligt indhold

Lean ledelse er et grundlæggende mindset, hvor man forsøger at skabe flow af værdi til kunderne. Hvilket sker gennem systematisk fjernelse af spild. Lean ledelse er ligeledes en samling af principper, teknikker, metoder, værdier, kultur, værktøjer og ledelsesprincipper, som er blevet til hen over tid og som stadig er under udvikling, idet at det tilpasses til den konkrete kontekst hvori det anvendes. Eksempelvis er nogle værktøjer nyttige i en service administrativ kontekst, hvor andre er gavnlige i en produktion.

Med en forståelse for, hvad Lean kan bruges til og hvordan. Du bliver samtidig rustet til at lede processen, hvad enten du er ansat i en privat eller offentlig organisation.

Principperne bag Lean-tankegangen er med til at sikre trimning og optimering af både produktioner og processer, og det giver konkurrencemæssige fordele.

At gøre brug af lean ledelse i praksis kan implementeres i alle afdelinger, hvor de samme processer og arbejdsgange gentager sig. Hvorfor en succesfuld implementering vil give virksomhedens styr på sine processer og ressourcer, øge produktiviteten, motivere medarbejdere og tilfredsstille kunder.

Du lærer om:

  • Lean-ledelse, herunder ledelsesfilosofi, modeller, metoder og processer
  • Lean-ledelsen og inddragelse af medarbejderne
  • Implementering af Lean i administration eller produktion

Udbytte

Med Lean-ledelse i praksis lærer du om teorier og metoder, der ruster dig til at optimere systematisk, fjerne spild og skabe flow, samt viden om hvordan Lean-værktøjerne virker isoleret og i samspil.

Efter modulet kan du:

  • Identificere og vurdere arbejdsmiljømæssige påvirkninger ved implementering af Lean
  • Identificere de organisatoriske udfordringer og inddrage medarbejderne aktivt i Lean-processen ved anvendelse af relevante værktøjer
  • Varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til Lean i praksis
  • Vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmulighede

Niveau

Du kan tage modulet i Lean ledelse i praksis som et selvstændigt kursus i Lean, som i sig selv er en kort efteruddannelse, eller modulet kan være en del af din samlede videreuddannelse.

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Eksamen

Eksamen vil enten bestå af en 30 min. mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af det praktiske produkt, disposition og den mundtlige præsentation.

Den anden eksamensform er en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et individuelt kort projekt. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Eksamensformen vil blive valgt inden modulets begyndelse.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, der vil udvikle en ledelseskultur ved brug af Lean.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb