Klasseledelse - Læringsledelse 2.0

Kursus

Få viden om og inspiration til, hvordan du i praksis kan arbejde med at synliggøre elevernes progression og læring.

Se datoer

Styrk din klasseledelse gennem tre kursusdage og online sparring

Fagligt indhold

Denne undervisningsgang er med fokus på læringsledelse, og tager afsæt i hvordan du kan udvikle dine kompetencer som læringsleder. Eleverne oplever det nemlig stærkt motiverende at vide, hvor de er på vej hen i deres læringsprocesser.

Den tydelige læringsleder tager udgangspunkt i mål og kriterier, involverer og deler disse med sine elever.

Der sættes fokus på forskning, læring, planlægning, læringsstrategier, feedback/up/forward, dialogisk undervisning, motivation og elevinddragelse ud fra en teoretisk og praktisk tilgang.

Udbytte

Med udgangspunkt i forskning, undersøgelser og praksis, får du en lang række konkrete ideer, redskaber og anvisninger til, hvordan du i praksis kan gennemtænke, skabe og realisere indhold fra ovenstående punkter om undervisnings-, lærings- og adfærds-/relations-ledelse.

På kurset får du adgang til en Padlet – en vidensplatform, som du også vil kunne tilgå efter endt kursus. Her får du adgang til nyeste undersøgelser og forskningsfund om klasseledelse, praksisnære aktiviteter og relevante opgaver/materialer.

Den 11.05.23 kl. 14.00-15.00 vil der være mulighed for sparring over ZOOM.

Målgruppen

Børnehaveklasseledere, pædagoger, lærere og øvrige ressourcerpersoner, der interesserer sig for elementer indenfor klasseledelse

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb