Klasseledelse - Læringsledelse

Kursus

Få viden om og inspiration til, hvordan du tilrettelægger og gennemfører undervisningen med fokus på struktur og høj grad af genkendelighed og derved øger elevernes trivsel og læring.

Datoer og tilmeld

Styrk din klasseledelse gennem tre selvstændige kursusdage i skoleåret 2024/25.

Fagligt indhold

Denne undervisningsgang er med fokus på læringsledelse, og tager afsæt i hvordan du kan udvikle dine kompetencer som læringsleder. Eleverne oplever det nemlig stærkt motiverende at vide, hvor de er på vej hen i deres læringsprocesser.

Den tydelige læringsleder tager udgangspunkt i mål og kriterier, involverer og deler disse med sine elever.

Der sættes fokus på forskning, læring, planlægning, læringsstrategier, feedback/up/forward, dialogisk undervisning, motivation og elevinddragelse ud fra en teoretisk og praktisk tilgang.

Udbytte

Med udgangspunkt i forskning, undersøgelser og praksis, får du en lang række konkrete ideer, redskaber og anvisninger til, hvordan du i praksis kan gennemtænke, skabe og realisere indhold fra ovenstående punkter om  læringsledelse.

På kurset får du adgang til en Padlet – en vidensplatform, som du også vil kunne tilgå efter endt kursus. Her får du adgang til nyeste undersøgelser og forskningsfund om klasseledelse, praksisnære aktiviteter og relevante opgaver/materialer.

Klasseledelse består hos CFU af 3 selvstændige kursusgange. Udover læringsledelse finder du Undervisningsledelse og Adfærds- og relationsledelse

Målgruppen

Børnehaveklasseledere, pædagoger, lærere og øvrige ressourcerpersoner, der interesserer sig for elementer indenfor klasseledelse

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb