Klasseledelse - adfærdsledelse

Kursus

Få inspiration til hvordan du kan styrke relationsarbejdet med eleverne – og mellem eleverne - for derved at skabe en mere dynamisk og tryg klassekultur.

Se datoer

Fagligt indhold

Denne kursusgang er med fokus på adfærdsledelse og tager afsæt i underviserens relationsarbejde som fundament for god klasseledelse.

Klare rammer og regler gør det lettere for eleverne at omgås hinanden på en hensigtsmæssige måde. Vi sætter fokus på ledelse af og ejerskab til sociale regler, konsekvens og belønning, konflikthåndtering, klassemødet, teamsamarbejde, high-/low-arousal, mindset mm.

Udbytte

Du får viden om, hvordan du kan højne trivslen og læringskulturen i din klasse ved at arbejde systematisk med adfærds- og relationsledelse.

Vi arbejder med øvelser, redskaber og skabeloner, som du kan gå direkte hjem og anvende i egen praksis.

Klasseledelse består hos CFU af 3 selvstændige kursusgange. Udover Adfærdsledelse finder du Læringsledelse og Undervisningsledelse

Målgruppen

Lærere, pædagoger, børnehaveklasseledere, ressourcepersoner.

Er du ikke i målgruppe?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb