Klasseledelse - Adfærds- og relationsledelse

Kursus

Få viden om og inspiration til, hvordan du tilrettelægger og gennemfører undervisningen med fokus på struktur og høj grad af genkendelighed og derved øger elevernes trivsel og læring.

Datoer og tilmeld

Styrk din klasseledelse gennem tre selvstændige kursusdage i skoleåret 2024/25.

Fagligt indhold

Denne kursusgang er med fokus på adfærdsledelse og tager afsæt i underviserens relationsarbejde som fundament for god klasseledelse.

Klare rammer og regler gør det lettere for eleverne at omgås hinanden på en hensigtsmæssige måde. Vi sætter fokus på ledelse af og ejerskab til sociale regler, konsekvens og belønning, konflikthåndtering, klassemødet, teamsamarbejde, high-/low-arousal, mindset mm.

Udbytte

Du får viden om, hvordan du kan højne trivslen og læringskulturen i din klasse ved at arbejde systematisk med adfærds- og relationsledelse.

Vi arbejder med øvelser, redskaber og skabeloner, som du kan gå direkte hjem og anvende i egen praksis.

På kurset får du adgang til en Padlet – en vidensplatform, som du også vil kunne tilgå efter endt kursus. Her får du adgang til nyeste undersøgelser og forskningsfund om klasseledelse, praksisnære aktiviteter og relevante opgaver/materialer.

Klasseledelse består hos CFU af 3 selvstændige kursusgange. Udover Adfærdsledelse finder du Undervisningsledelse og Læringsledelse

Målgruppen

Lærere, pædagoger, børnehaveklasseledere, ressourcepersoner.

Er du ikke i målgruppe?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb