Klasseledelse - adfærdsledelse

Kursus

Få inspiration til hvordan du kan arbejde med relationer og klassekultur i praksis

Tilmeld kursus

Målgruppe
Lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og ressourcepersoner.

Formål
Du får viden om, hvordan du kan højne trivslen og læringskulturen i din klasse ved at arbejde systematisk med adfærds- og relationsledelse.

Indhold
Denne kursusgang er med fokus på adfærdsledelse og tager afsæt i underviserens relationsarbejde som fundament for god klasseledelse.

Klare rammer og regler gør det lettere for eleverne at omgås hinanden på en hensigtsmæssige måde. Vi sætter fokus på ledelse af og ejerskab til sociale regler, konsekvens og belønning, konflikthåndtering mm.

Klasseledelse består hos CFU af 3 selvstændige kursusgange. Udover Adfærdsledelse finder du Læringsledelse og Undervisningsledelse

Anvendelse
Vi arbejder med øvelser, redskaber og skabeloner, du kan gå direkte hjem og anvende i egen praksis.

Forplejning
Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus

Forløb