Kunstterapi, behandling og udvikling

Kursus

Stift bekendtskab med den kunstterapeutiske metode, og få indblik i, hvordan tegning, maling og modellering kan anvendes i dit terapeutiske arbejde.

Holdet er oprettet og der er ledige pladser.

Se datoer

Målgruppe

Kurset tilbydes til alle faggrupper, da der ikke kræves særlige faglige forudsætninger for at deltage. Der arbejdes individuelt og sammen i træningsprocesser.

Der kræves ikke kunstneriske evner eller færdigheder for at deltage.

Formål

Kurset giver mulighed for at stifte bekendtskab med den kunstterapeutiske metode.

Udgangspunktet er din faglige og personlige situation, og målet er på kortere eller længere sigt at bruge metoden i behandlingsarbejde og/eller i personlig udvikling.

Der introduceres til metoden i praksis. Udtryksmæssigt er der fokus på at tegne, male, modellere.

Indhold

Kurset er modulopdelt. Vi arbejder 2 dage ad gangen med mulighed for at afprøve og bearbejde erfaringer fra undervisning og træning mellem modulerne.

Teoretisk tager vi afsæt primært hos C. Rogers, C.G. Jung samt i en psykodynamisk og systemisk tilgang.

Kurset er adgangsgivende til kunstterapiuddannelsen.

 

Prisen er inkl. forplejning og materialer

Birte Hansen Uddannelsesleder og underviser
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb