Kunstterapi, behandling og udvikling

Kursus

Stift bekendtskab med den kunstterapeutiske metode, og få indblik i, hvordan tegning, maling og modellering kan anvendes i dit terapeutiske arbejde.

 

Datoer og tilmeld

Indhold

Kurset er modulopdelt. Vi arbejder 2 dage ad gangen med mulighed for at afprøve og bearbejde erfaringer fra undervisning og træning mellem modulerne.

Teoretisk tager vi afsæt primært hos C. Rogers, C.G. Jung samt i en psykodynamisk og systemisk tilgang.

På kurset vil du blive introduceret til metoden samt opleve og træne den i praksis. Udtryksmæssigt er der fokus på at tegne, male og modellere. 

Kurset er adgangsgivende til kunstterapiuddannelsen.

Målgruppe

Kurset tilbydes til alle faggrupper, da der ikke kræves særlige faglige forudsætninger for at deltage. Der arbejdes individuelt og sammen i træningsprocesser.

Der kræves ikke kunstneriske evner eller færdigheder for at deltage.

Formål

Kurset giver mulighed for at stifte bekendtskab med den kunstterapeutiske metode.

Udgangspunktet er din faglige og personlige situation, og målet er på kortere eller længere sigt at bruge metoden i behandlingsarbejde og/eller i personlig udvikling.

Der introduceres til metoden i praksis. Udtryksmæssigt er der fokus på at tegne, male, modellere.

 

Prisen er inkl. forplejning og materialer

TILMELDING sker nederst på denne side, klik på den lille pil til højre. 

Datoer og tilmeld

Forløb