Kunstterapi: Uddannelser, kurser og temadag

Kunstterapi er en behandlingsmetode, hvor et kunstnerisk udtryk bruges i professionelle terapeutiske rammer. Vores kurser og uddannelser i kunstterapi har til formål at skabe indsigt i psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder, der kan relateres til den kunstterapeutiske proces og at træne de studerende i kunstterapeutisk praksis.

Kunstterapi - al forandring sker gennem en kreativ proces

I kunstterapien er fokus på at inddrage kreative udtryksmåder i den psykoterapeutiske proces. Mennesket inviteres til at gå nye veje og skabe en forandring i livet ved at bruge sin kreativitet som udtryksmåde. Denne måde at arbejde med sig selv på skaber en dialog mellem det, vi allerede ved, og det vi endnu ikke har fået øje på. 

På UCL har vi både uddannelsestilbud til den erfarne kunstterapeut og til den helt grønne kursist, der skal til at stifte bekendtskab med den kunstterapeutiske praksis for første gang

Kunstterapi

Kunstterapi er en behandlingsmetode, hvor et kunstnerisk udtryk bruges i professionelle terapeutiske rammer. Det karakteristiske ved behandlingsmetoden er, at det, der tilbydes det enkelte menneske, ikke er defineret på forhånd. Den kunstterapeutiske praksis tager udgangspunkt i klientens behov og livssituation og inddrager ofte en eller flere kreative udtryksmåder i den psykoterapeutiske proces. 

En kunstterapeut tilbyder et rum til forskellige former for kreativ udfoldelse, fx tegning, maling og modellering. Der stilles ikke krav om særlige evner eller færdigheder, da målet i sig selv ikke er et bestemt resultat. Målet er at understøtte klientens udvikling i en tryg ramme ved at udfolde sig kreativt og efterfølgende skabe selvindsigt ved at analysere det kreative udtryk. Det kunstneriske udtryk skaber kontakt til følelser og erindringer for klienten, som ellers kan være svære at udtrykke med ord.

Teori og praksis på kunstterapiuddannelsen

Sammenhængen mellem teori og praksis er helt central. Teoretiske modeller bruges til at forstå de erfaringer, der opnås gennem den skabende aktivitet og den efterfølgende dialog om det kreative produkt. I kunstterapiuddannelsen inddrages psykoterapeutiske og psykologiske teorier, der relaterer sig til den kunstterapeutiske proces og som hver især bidrager til en helhedsforståelse af, hvordan vi som mennesker kan forandre os.

Bliv kunstterapeut

Der er flere måder at stifte bekendtskab med behandlingsmetoden på, via UCL’s uddannelser, kurser og temadage. Ønsker du selv at prøve kræfter med en session, som ledes af en kunstterapeut? Så er dette muligt gennem vores 1-dags kursus i individuel kunstterapi. Du kan også deltage i vores temadag og få et nærmere indblik i metoden via faglige oplæg og networking.

Ønsker du at uddanne dig til kunstterapeut, skal du tilmelde dig det 1-årige grundforløb med praksis, teori og træning i centrum. Uddannelsen er bygget op med 8 moduler á 3-4 dage samt et internat. Der er mulighed for at fortsætte på en 1-årig overbygning, som er et selvstændigt forløb på 6 moduler. Der kræves ikke kunstneriske forudsætninger for at uddanne sig til kunstterapeut.

Du er meget velkommen til at kontakte uddannelsesleder Birte Hansen for yderligere informationer og oplysninger på kunstterapi@ucl.dk.

Du kan læse mere om de enkelte kunstterapitilbud længere nede på siden.

Kontakt

Birte Hansen, uddannelsesleder og underviser

Kontaktes på: kunstterapi@ucl.dk eller på 24 82 55 90

 

Karen Hempler Andreasen, Studiesekretær

Kontaktes på: kahe1@ucl.dk eller på 63 18 40 15