Kunstterapi: Uddannelser, kurser og temadag

Kunstterapi er en behandlingsmetode, hvor et kunstnerisk udtryk bruges i professionelle terapeutiske rammer. Vores kurser og uddannelser i kunstterapi giver dig en indsigt i psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder - alt sammen med henblik på at træne dig i den kunstterapeutiske praksis.

Al forandring sker gennem en kreativ proces

I kunstterapi benytter du kreative metoder til at udtrykke sig i terapi. Det betyder, at du bruger kunst til at hjælpe mennesker med at opdage nye veje i deres liv. Derudover får du mulighed for at arbejde med sig selv ved at udforske sine følelser og tanker gennem kunstneriske udtryk.

Tilpasning til den enkeltes behov


Det unikke ved kunstterapi er, at det ikke følger en fast opskrift, men tilpasses den enkeltes behov og situation. Forskellige former for kreativ udfoldelse, såsom tegninger, malerier eller modellering, kan anvendes til at hjælpe klienten. Fokus ligger ikke på den enkeltes kunstneriske evner, men derimod det at bruge kunsten som et redskab til at forstå og udtrykke følelser.

På UCL tilbydes der kurser og uddannelser i kunstterapi både til de erfarne såvel som nybegyndere inden for terapiformen.

Samspillet mellem teori og praksis


På kunstterapiuddannelsen inddrager vi psykologiske og psykoterapeutiske teorier, der relaterer sig til den kunstterapeutiske proces. Teoretiske modeller bruges til at forstå de erfaringer, du opnår gennem den kunstneriske aktivitet. Teorierne bidrager hver især til en helhedsforståelse af, hvordan mennesker kan udvikle og forandre sig.

Bliv kunstterapeut


Der er adskillelige muligheder for at lære behandlingsmetoden at kende gennem UCL’s uddannelser, kurser og øvrige aktiviteter. Du kan læse mere om de enkelte kunstterapitilbud længere nede på siden.

Økonomiske støttemuligheder 


Undersøge dine økonomiske støttemuligheder, så du kan investere i din personlige og faglige udvikling.

  • Bruttolønsordningen er for dig, der er ansat, og selv betaler kurset. Efter aftale med arbejdsgiver kan kurset betales af din løn før skattetræk. Du sparer skatten, hvilket svarer til cirka 1/3 af kursusprisen. Læs mere på skat.dk

  • Tryghedspuljen kan give støtte til udvalgte faggrupper efter opsigelse. Læs mere på tryghedspuljen.dk. 

  • Den kommunale, regionale eller statslige kompetencefond kan yde støtte, afhængig af faglig organisering og ansættelsessted. Læs mere her.

 

Kontakt

Birte Hansen, uddannelsesleder og underviser

Kontaktes på: kunstterapi@ucl.dk eller på 24 82 55 90

 

Louise Skovgaard Larsen, Studiesekretær

Kontaktes på: lsla1@ucl.dk eller på 63 18 36 43