Kunstterapiuddannelsen

Kunstterapi er en behandlingsmetode, hvor et kunstnerisk udtryk bruges i professionelle terapeutiske rammer.

Uddannelsen har til formål at skabe indsigt i psykoterapi og primært psykologiske teorier og metoder, der kan relateres til den kunstterapeutiske proces og at træne de studerende i kunstterapeutisk praksis. 

 

Uddannelsen er et 1-årigt forløb med hovedvægten på praksis og træning - og bliver primært afholdt som 3-dages moduler. 

Der vil blive undervist i forskellige teorier og metoder, der kan relateres til den terapeutiske proces, således at der skabes en teoretisk terapeutisk indsigt og etableres en sammenhæng mellem teori og praksis. 

Forudsætninger

I uddannelsen er der fokus på at styrke evnen til at være facilitator i klientens udvikling – at fungere som den der kan skabe den trygge ramme, som understøtter klientens udvikling. Der kræves ikke kunstneriske forudsætninger for at uddanne sig til kunstterapeut. 

Studiebeskrivelse med mere uddybende og beskrivende indhold kan rekvireres ved at oplyse din mailadresse til uddannelsesleder Birte Hansen på kunstterapi@ucl.dk.

Birte Hansen Underviser
Kathrine Henriksen Kursussekretær

Kontakt

Gennemgående kunstterapeutisk underviser i forløbet:

Birte Hansen, uddannelsesleder, socionom og kunstterapeut MPF

Underviser ved UCL

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kontaktes på: kunstterapi@ucl.dk eller på 24 82 55 90

Administration:

Kathrine Henriksen, sekretær

kahe2@ucl.dk eller på 63 18 40 26

Studiebeskrivelse

Der kan rekvireres studiebeskrivelse for Kunstterapiuddannelsen,  brochure for  Kunstterapi, behandling og udvikling samt modulopdelt kursus ved at kontakte Birte Hansen på kunstterapi@ucl.dk