Børn og unges onlineliv på kanten

(Indsæt tekst)

I projektet “Onlineliv på kanten” kortlægger vi viden om online-ekstremisme samt vidensmiljøer og aktører, der beskæftiger sig med online-ekstremisme. Desuden udvikler og afholder vi uddannelse om forebyggelse af online-ekstremisme målrettet kommunale medarbejdere.

Projektet er forankret ved og ledet af Professionshøjskolen Absalon. I HistorieLab er vores primære opgaveløsning desk research, planlægning af co-creation workshop samt udvikling/afvikling af uddannelsesforløb.

Bevillingsgiver er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Udlændinge- og Integrationsministeriet).

 

Forskere

Find mere forskning