Kom i gang med Learning to Notice Quality-forløb

  • Udpeg det faglige fokus for din undervisning
  • Find et relevant videoklip af grundskoleundervisning
  • Afprøv det som et LTNQ-forløb
Til læreruddannere

I LTNQ-forløbet kobles dit selvvalgte fag-fokus med videoklip af undervisning fra grundskolen og dialog om undervisningskvalitet. Forløbet er et af flere, der er udviklet i projektet Learning To Notice Quality. Forløbet er afprøvet i dansk, matematik og engelsk. 

LTNQ-forløb 

I dette Learning to Notice Quality-forløb veksler de studerende mellem at beskrive, forklare og forudsige den undervisningssituation, de ser et videoklip fra. Samtidig skal de indgå i dialog med hinanden og med deres underviser og øve sig i at bruge fagsprog om undervisningskvalitet. Når de har gennemført forløbet, har de arbejdet med et fagligt fokus og trænet deres lærerfaglige opmærksomhed ved at:

  • observere og beskrive undervisningssituationer 
  • bruge faglige og didaktiske begreber til at forklare undervisningssituationer 
  • indgå i dialog om undervisningskvalitet 
  • reflektere over specifikke kvalitetskriterier 
  • forestille sig alternative lærerhandlinger og deres betydning. 

Fag: Alle fag (er afprøvet i dansk, matematik og engelsk)
Anslået tidsforbrug: Fire lektioner á 45 minutter