Historiedidaktik - Delfagligheder i skolens historieundervisning

(Indsæt tekst)

I dette projekt undersøger vi, hvilke delfagligheder der udgør historie som skolefag, og hvilke måder de har sammenhæng med og understøtter (skole)fagets genstandsfelt.

Projektet er iværksat med det formål at opsamle erfaringer på et fagdidaktisk/historiedidaktisk område, som ikke hidtil er undersøgt systematisk. Arbejdet sker med henblik på at etablere viden om, hvordan HistorieLab kan understøtte og medvirke til relationer mellem teori og praksis.

Projektet omfatter teoristudier, etnografisk feltarbejde og aktionsforskning og gennemføres i perioden 2020-2023. Resultaterne bliver løbende formidlet via bl.a. artikler i Radar – Historiedidaktisk tidsskrift. Resultaterne vil også danne grundlag for læremiddelproduktion rettet mod undervisning i undervisningsfaget historie ved læreruddannelsen og historieundervisning i grundskolen.

Vi inddrager endvidere projektet som reference og grundlag for initiativer vedr. videnforankring og netværksudvikling blandt historiedidaktikere på professionshøjskolerne.

Heidi Eskelund Knudsen Faglig leder, HistorieLab, ph.d.

Forskere

Find mere forskning