Socialt arbejde og velfærd

Forskning i socialt arbejde og velfærd knytter sig til forholdet mellem de velfærdsprofessionelles arbejde og den kommunale praksis, og hvad dette forhold betyder for borgeren i mødet med det velfærdsprofessionelle arbejde.

 

Bidrag til udøvende myndighed og styrket uddannelse

Forskningen bidrager med ny viden om socialt arbejde og velfærd og med indsigter til den kommunale praksis og tjener til at vidensunderstøtte især socialrådgiveruddannelsen på professionshøjskolerne og til efter- og videreuddannelsen inden for det sociale område.

Borgerens rolle og handlemuligheder

Det er især samspillet mellem ledelsesmæssige og politiske strukturer og systemer, og de velfærdsprofessionelles roller og praksis, som er betydende for borgerens rolle og handemuligheder i mødet med forskellige velfærdstilbud.

Forskningen dækker mange forskellige områder af feltet omkring socialt arbejde og velfærd, blandt andet ulighed og udsathed, deltagelsesbetingelser og –muligheder for borgere i velfærdsstaten, velfærdsprofessionelle roller og det tværprofessionelle samarbejde, teknologier, værktøjer og metoder i det fagprofessionelle arbejde og det professionelle skøn.

Forskningen fokuserer på de samfundsmæssige og politiske strukturer og på de konkrete, daglige praksisser i de danske kommuner, og forskningsprojekterne er oftest kvalitative. I vores forsknings- og udviklingsprojekter samarbejder vi med kommuner, regioner, andre professionshøjskoler og universiteter.

Anne Marie Dahler Docent og programleder "Kommunal forvaltning og praksis"

Projekter

Programmer

Kommunal forvaltning og praksis

Programmets fokus er kommunal forvaltning og praksis i bred forstand og favner politiske, organisatoriske, sundheds- og socialfaglige perspektiver på mødet med velfærdsprofessionelle og borgere.