Administration

Når nye arbejdsgange og forandringer skal ind i hverdagen designer vi kompetenceudvikling målrettet jeres arbejdsplads.

I et skræddersyet forløb udvikler vi i samarbejde med kunden et udviklingsforløb, som rettes mod jeres mål og opgaver.

Vi analyserer sammen med jer, hvad jeres behov og administrationens udfordringer er – og designer kompetenceudvikling dertil. Dette kan bestå af både uddannelsesaktiviteter og konsulentydelser. Vi har et korps af erfarne konsulenter med stor erfaring i:

  • kompetenceudvikling af administrative medarbejdere
  • forandringsprocesser med afsæt i organisationskultur
  • design af uddannelses- og udviklingsforløb, som indfrier organisationers ønsker og er funderet i nyeste viden
  • facilitering af udviklingsprocesser, som baserer sig på lokale erfaringer
André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration

Cases med kompetenceudvikling

Med stor vedholdenhed har Nermin Kalkan, lønkonsulent i Vejle Kommune, gennem sin Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration opnået helt nye indsigter.

– Vælg et emne du brænder for!

Så klar lyder opfordringen fra Nermin Kalkan, lønkonsulent i Vejle Kommune. Hun har netop afsluttet sin Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Eksamenspapiret viser topkarakter for hendes afsluttende projekt. Karakteren er Nermin Kalkan glad for, men hun er mindst lige så glad for den faglige og personlige berigelse, som selve processen har været forbundet med.

– Der er brugt mange aftener og weekender, men det har været det hele værd. Jeg valgte et emne, som virkelig tændte mig, siger Nermin Kalkan.

Integrationen under lup

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver viden om den offentlige sektors styring – og redskaber til som medarbejder at bidrage til udvikling og nytænkning. Samtidig med at der er en række obligatoriske fag, så er der i høj grad også mulighed for at tone sin uddannelse, som man ønsker.

Det har Nermin Kalkan benyttet sig af. Gennem hele diplomuddannelsen har hun været optaget af at bruge sin nye viden på lønkontoret i Vejle Kommune. Men da hun skulle lave afsluttende projekt, valgte hun at bevæge sig uden for sine vante rammer. Nermin Kalkan ville lave projektopgaven ”Integration og praksis i Vejle Kommune.

– Jeg valgte et emne med stor politisk bevågenhed, og hvor der er mange interesser på spil. Undervejs måtte jeg flere gange skifte spor for at få indsamlet den viden, som jeg skulle bruge, siger Nermin Kalkan.

Tid til faglig fordybelse og nytænkning

I arbejdet med opgaven har Nermin Kalkan dykket ned i Integationsloven for at finde ud af, hvad der ligger til grund for kommunernes håndtering af integrationsområdet. På diplomuddannelsen har hun styrket sine evner til at forstå det politiske og kommunale system – hvordan forvaltninger og organisationer arbejder.

Da Nermin Kalkan ikke kun har ønsket at lave en opgave, der reproducerer viden, men også bidrager med nye indsigter, har hun haft stor gavn af valgmodul i innovation.

– Mit mål har været at lave en opgave, som bidrager med ny viden. Her har det været en stor hjælp at have en innovativ tænkning med fra uddannelsen, siger Nermin Kalkan og uddyber:

– Undervejs i en opgaveproces – om det er uddannelse eller arbejde – så støder du ind i begrænsninger og problemer, hvor det er nødvendigt at gå nye veje. Det har uddannelsen rustet mig til.

Forskellige stemmer i spil

I projektopgaven har Nermin Kalkan været optaget af at finde svar på, hvordan man som kommune bedst muligt lykkes med at få flygtninge til at lære dansk og komme ud på arbejdsmarkedet. Hun har både undersøgt eksisterende praksis i kommunen, interviewet flygtninge og borgere.

Selv om hun er færdig med sin diplomuddannelse, så håber hun, at hendes opgave kan bidrage positivt til Vejle Kommunes fortsatte indsats på integrationsområdet. Under hele uddannelsen har hun da også oplevet, at hun kan bruge sin ny viden – og afprøve den i praksis – på sin arbejdsplads.

– Jeg har i høj grad fået skærpet mit blik for, hvordan jeg kan bidrage til udvikling og til, at vi hele tiden forsøger at gøre tingene bedre, fremhæver Nermin Kalkan.

– Det gælder både i min afdeling og i vores møde med borgere. Min viden om psykologi, konflikthåndtering, innovation og den offentlige sektors opbygning er noget, som jeg kan trække på i alle arbejdssammenhænge.

Læs mere om Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration hos UCL

Med Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration styrker Christina Engell Vejhe, sekretær på HF & VUC Fyn, sine kompetencer og sin position på jobbet.

HF & VUC FYN er under store forandringer i disse år. Det mærker man også i afdelingen i Svendborg, hvor Christina Engell Vejhe er ansat som sekretær.

Det bidrager både til øget motivation blandt medarbejderne og nye udfordringer. For Christina Engell Vejhe er det en stor hjælp, at hun tager en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration parallelt med ændringerne på hendes arbejdsplads.

– Jeg får gennem uddannelsen en masse viden, som gør, at jeg bedre forstår, hvad der er på spil i processen. Desuden gør uddannelsen, at jeg fagligt står stærkere og dermed føler større tryghed i mit job, siger Christina Engell Vejhe.

Værdi i uddannelse

Gennem flere år har Christina Engell Vejhe ønsket at videreuddanne sig – både for at få nye kompetencer og tungere arbejdsopgaver. Hendes chef så ligesom hun selv en værdi i Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

– Som sekretær på HF & VUC FYN har en stor del af min jobfunktion bestået i at tale med kursisterne. Den del kan jeg rigtig godt lide, men jeg vil også gerne have opgaver, som er mere komplekse og kræver fordybelse, siger Christina Engell Vejhe.

Personlig og faglig styrke

Her har hvert eneste modul på uddannelsen givet hende ny viden, som har rykket hendes jobopgaver.

– Det rigtig gode ved uddannelsen på UCL er, at underviserne er så dygtige til hele tiden at relatere teorien til vores virkelighed. På den måde kan jeg tage det, jeg lærer, med hjem og bruge det med det samme, siger Christina Engell Vejhe.

På akademiuddannelsen har hun blandt andet fordybet sig i borgerkommunikation, sagsbehandling, digital service og innovation. I slutningen af maj afsluttede hun modulet organisation og psykologi.

– Gennem det sidste modul har jeg fået en bedre forståelse for de organisationsforandringer, som vi er i gang med på vores arbejdsplads. I kraft af uddannelsen er jeg ikke utryg ved processen, og jeg har fået evnen til at se det udefra, siger Christina Engell Vejhe.

Persondatalov og digital indsigt

I takt med at Christina Engell Vejhe gennemfører nye moduler, lander der også nye opgavetyper på hendes bord.

– Da jeg havde gennemført modulet ”digital service og innovation”, var jeg med til at indføre nyt betalingssystem for eleverne, siger hun.

Tilsvarende har hun i kraft af sin uddannelse fået vital viden om Persondataloven, som gør, at hun i dag ved, hvilke oplysninger, som hun kan og må videregive til kursister, forældre og lærere.

Flere muligheder og nye opgaver

I det hele taget er uddannelsen med til løbende at ændre Christina Engell Vejhes opgaver.

– Før var jeg primært ved receptionen og i dialogen med kursisterne. Den funktion har jeg heldigvis stadig, men jeg nyder, at jeg i dag også har kompetencer til at påtage mig mange andre opgavetyper, siger hun.

Om akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

En akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration omfatter 60 ECTS-point og består af seks moduler. Uddannelsen kan enten gennemføres på deltid over maksimalt seks år eller fuldtid på ét år.

Læs mere om Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration