Akademimoduler

Moduler hos UCL, som er særligt relevante for pædagogisk personale i dagtilbud.

Optagelse

For at tage et akademimoduel skal du opfylde følgende to krav:

  • Have en uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  • To års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsestilbud

Socialpædagogik 
Inklusion og eksklusion 

På dette modul lærer du at planlægge og iværksætte inkluderende indsatser, hvor du understøtter borgernes muligheder for at deltage.


Friluftsvejleder
Friluftsvejlederuddannelsen

Du bliver klædt på til professionelt arbejde med friluftslivsaktiviteter i både teori og praksis, mens du udvikler kompetencer inden for udelivets pædagogik og didaktik.


Studievejledningen

Kontakt vores studievejledning på mail.
Studievejl.EVU.paed.soc.sund@ucl.dk 

Pia Bælum Christensen, Konsulent og vejleder Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder