Pædagogik og undervisning

Vi sætter lærerfaglig og pædagogisk udvikling og forskning på dagsordenen.

Når forudsætninger ændrer sig, eller der er brug for nye pædagogiske metoder eller faglighed, har vi den viden og de konsulenter, som kan skabe resultater.

Og hvis du gerne vil arbejde med små og store menneskers udvikling og uddannelse, har vi uddannelserne til dig.

Udvikling af mennesker er kerneopgaven

Med uddannelserne til lærer og pædagog som omdrejningspunkt og referenceramme besidder vi udviklings- og undervisningskompetencer inden for hele det pædagogiske område. Vi er eksperter i menneskers læring og udvikling.

I takt med samfundets behov udvikler og tester vi de pilotprojekter og læremidler, som bliver til kurser eller forløb, som kan sikre medarbejdernes pædagogiske og didaktisk eller faglige ballast.

Vi udvikler pædagogiske kompetencer og kompetencer inden for undervisning og læring i et tæt samarbejde med kommuner, skoler og institutioner. Og sætter kompetencerne i spil i nye sammenhænge og samspil med andre fagligheder.

Uddannelser til lærer og pædagog giver - ligesom det arbejdsmarked, de uddanner til - mulighed for at specialisere sig inden for særlige grupper af borgere, undervisningsfag eller pædagogiske aktivitet.

Benyt lejligheden til at blive klogere på dit uddannelsesvalg eller videreuddannelsesvalg. Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.

Anvendt forskning i Pædagogik og samfund

Afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund er kendetegnet ved at arbejde tæt sammen med skoler, daginstitutioner og pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser med henblik på at skabe ny og praksisrelevant viden.

Kompetenceudvikling