Skræddersyede forløb

Vi arbejder for kvalitet i undervisningen og indgår i tæt samarbejde med både skoler og kommuner om at fremme skoleudviklingen. I tæt dialog med jer yder vi vejledning og tilrettelægger kurser og målrettede forløb, så de imødekommer jeres ønsker og behov bedst muligt.

Skræddersyede forløb

Vores nuværende samarbejdsrelationer spænder fra grundskolen til ungdoms- og voksenuddannelserne, skoleledere og kommuner. Vi sætter en ære i at være opdateret og formidle den udvikling der sker inden for pædagogik og læring.

Således har vores konsulenter en stor viden om de almenpædagogiske felter, og et stort kendskab til nye læremidler og læringsteknologi til brug i undervisningen.

Vores konsulenter har eksempelvis gode erfaringer med samarbejde om skoleudviklingsforløb og kvalificeret viden om følgende områder:

 • PLF Professionelle Læringsfællesskaber
 • ”Formativ feedback”
 • Læringsteknologi og teknologiforståelse
 • Internationale Dimension
 • Talentudvikling
 • Dansk Som Andetsprog
 • PLC Pædagogiske læringscentre

Gennem et samarbejde med os får I høj kvalitet og service der dækker grundskolens fag og praksisnære tilbud.

Ditte Frandsen Konsulent
Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU

Eksempler på udviklingsforløb til skoler

Har dit danskteam brug for opdateret viden om god skrivedidaktik, og har I mod på at reflektere over og udvikle jeres undervisningspraksis?

Lad os sammensætte et forløb til jer, der sætter fokus på, hvordan undervisere kan arbejde målrettet med elevernes skriftsproglige udvikling i hele skoleforløbet, således at flere elever på sigt får stærke fremstillingskompetencer både til afgangsprøven og resten af livet. Vi tager udgangspunkt i dansk og international forskningsviden på feltet i kombination med fælles praksisudvikling og afprøvning af nye tiltag i egne klasser.

Et kort eller et længere forløb

Måske har I brug for et enkelt oplæg, men vi kunne også sammen sætte et forløb med praksisafprøvninger og videndeling ind imellem vore mødegange. Det øger sandsynligheden for at I får udviklet jeres praksis betydeligt. Så kan vi gå i dybden med elementerne i en god skrivedidaktik. I vil desuden kunne tilpasse og udvikle små skriveforløb og feedbackmetoder i fællesskab, afprøve disse med egne elever og evaluere i fællesskab på møderne. Der ville blive rig mulighed for indbyrdes inspiration og videndeling.

Hvilke mål kunne vi nå sammen?

At deltagerne i løbet af mødegangene

- får solid viden om god skrivedidaktik med udgangspunkt i fælles mål for fremstilling

- udvikler kompetencer til at give formative feedback på elevernes skriftlige produkter

- udvikler en fælles forståelse af kvalitet i vurderingen af elevprodukter

- får et netværk af danskkolleger, der er engageret i god skrivedidaktik

Et par stikord om, hvad vi ved om god skrivedidaktik?

 • Opdagende skrivning
 • Den gode skriveordre
 • Australsk genrepædagogik
 • Genrer, teksttyper, skriveformål, fremstillingsform
 • Formativ feedback på skriftlig fremstilling i selve skriveprocessen - inklusiv kriterietænkning
 • Stilladsering på mikro- og makroplan
 • Korte skriveøvelser – genre, komposition, fortæller, sproglige virkemidler, fortælletempo mm.
 • Funktionel grammatikundervisning
 • Progression i skriveudvikling ifølge Fælles Mål

I bestemmer tidsrammen og vægtningen af de enkelte indholdselementer, ligesom der kan slettes og tilføjes punkter.

Anette Vestergaard Konsulent, dansk udskoling og professionelle læringsfællesskaber

Få meget mere inspiration fra nogle af de forløb vi har haft med læringsmål og læringsledelse.

Vurdering for læring - med fokus på synlig læring

Klasseledelse - med fokus på læring, undervisning og adfærd

Få meget mere inspiration fra nogle af de forløb vi har haft med klasseledelse.

Klasseledelse for pædagoger

Klasseledelse - med fokus på læring, undervisning og adfærd

Få meget mere inspiration fra nogle af de forløb vi har haft med videns- og læringsrejser.

London - Bett-messe og læringsteknologi i praksis

Ontario - inspiration til skoleudvikling

Få meget mere inspiration fra nogle af de forløb vi har haft med talentudvikling i skolen.

Talenter og højt begavede - UCL er med til at udvikle nye rammer for deres skolegang

For to år siden satte produktionshøjskolen Elsesminde – med UCL som samarbejdspartner – gang i ambitiøs kompetenceudvikling som forberedelse til den nye FGU-fremtid. Afslutningskonference var præget af engagement og mod på fremtiden

Produktionshøjskolen Elsesminde i Odense var klædt i fest og farver den 13. maj 2019. Her stod den på afslutningskonference for et toårigt kompetenceudviklingsforløb, hvor der målrettet er blevet arbejdet med at gøre sig klar til FGU.

I bedste produktionshøjskoleånd var skolens elever en synlig del af konferencen. I de mange værksteder var der workshops med fremvisning af produkter og praksisnære læringsrum. Gitte Lykkehus, nytiltrådt institutionsleder for FGU - Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde, var tydeligt begejstret for de to års kompetenceudvikling på Elsesminde.

- Elevernes entusiasme var meget tydelig i alle værkstederne. Jeg er enormt taknemmelig for, at der er nogen, som har været så visionære at køre et projekt som det her på Elsesminde. Det er en fantastisk forberedelse til FGU, siger Gitte Lykkehus.

5 vigtige skridt på skolen

FGU - Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde er en ny forberedende grunduddannelse for unge fra de fem kommuner. På Elsesminde, som bliver en del af den nye fynske FGU-institution, har man de sidste to år haft en ambition om at forberede skolens medarbejdere bedst muligt til FGU.

Kompetenceudviklingen er sket inden for 5 centrale punkter:

 1. Styrket bevidsthed om pædagogisk og didaktisk praksis
 2. Øgede digitale færdigheder og it-kompetencer
 3. Målrettet brug af undervisnings- og læreplaner
 4. Udvikling af tværfaglige læringsmiljøer
 5. Vejlederen i nøglefunktion

Forløbet er designet i tæt samspil mellem Elsesminde og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Pædagogisk leder ser synlige tegn

Helle Hansen, pædagogisk leder på Elsesminde, var for to år siden med til at beslutte, at skolen proaktivt skulle gøre sig klar til FGU gennem kompetenceudviklingsforløbet. For hende var afslutningskonferencen et tydeligt bevis på, at forløbet har båret frugt.

- Udviklingen er sket på mange felter. Vores lærere har fået skabt en øget bevidsthed om det pædagogiske arbejde, brugen af it og digitale hjælpemidler og hele arbejdet med undervisnings- og læreplaner osv., siger Helle Hansen og kommer med en vigtig nuance:

- Som leder kan jeg se en kæmpe udvikling blandt vores medarbejdere over de seneste to år. Men når der er gang i så stor en bevægelse, så står udviklingen ikke nødvendigvis så klart for den enkelte lærer. De kan føle sig midt i en omskiftelig proces, hvor den nye viden ikke føles inde under huden.

Bevægelsen kræver accept og anerkendelse

Dét perspektiv er ifølge Gitte Lykkehus vigtigt at have for øje:

- Alle skolerne i FGU-regi er midt i en forandringstid. Vi bevæger os fra alt det, som vi kender til en ny virkelighed. Som mennesker har vi altid en oplevelse af, at vi er det bedste sted, dér, hvor vi er lige nu. Derfor udfordrer det, når man fagligt og organisatorisk skal bevæge sig ind i en ny verden, siger den fynske institutionsleder og roser derfor også Elsesminde-initiativet:

- Kompetenceudviklingen har været en super kickstart til FGU. Lærerne er blevet modnet og har taget store skridt henimod den nye ramme efter sommerferien.

Bidragyder på talerstolen

At det er lykkedes at gennemføre et toårigt kompetenceudviklingsforløb skyldes i høj grad en bevilling fra Kompetencesekretariatet – Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA).

Her har man da også fulgt projektet med stor interesse, og på talerstolen ved afslutningskonferencen var chefkonsulent Rita Smedegaard Andersen. Der blev uddelt roser:

- I har haft tydeligt fokus på transfer – og at det skulle virke i dagligdagens praksis. Det har været rigtig positivt, at projektet har inddraget alle ansatte – at det har været et kulturomvæltningsprojekt, sagde hun og understregede det bemærkelsesværdige engagement:

- I er ildsjæle, og det er helt fantastisk som I har været engagerede i projektet. Jeg tror, I har haft nogle udfordringer i starten – men det er helt naturligt i starten af et udviklingsprojekt. Det er slående så stort et engagement, der har været både fra medarbejdere og ledere.

Lærer ser stoltheden

En af de engagerede i processen er Thomas Seile, læringsvejleder og matematikunderviser i afdelingen Håndværkergården på Elsesminde. Han glæder sig over, at det til afslutningskonferencen blev tydeligt, at kompetenceudviklingen virker i forhold til dem, som det hele handler om, nemlig eleverne.

 

- I de mange workshops fik eleverne lov til at fremvise deres produkter. Det gjorde de med en stor stolthed, siger Thomas Seile.

 

I hans værksteder blev det bl.a. tydeligt, at lærernes arbejde med styrkelse af it-kompetencerne, havde slået igennem. Eleverne brugte it-redskaber til digital fremvisning af processerne i værkstederne og med design og fremstilling af elevernes egne møbelklassikere – et projekt, inspireret af DR-programmet ”Danmarks næste klassiker”.

 

Nu kigger de fremad

Thomas Seile nikker samtidig genkendende til, at kompetenceudviklingsforløbet havde en række udfordringer til en start.

- Vi kom med meget forskellige forudsætninger. For nogle var det mere eller mindre nyt at snakke didaktik på et teoretisk niveau, for andre var der stor didaktisk forhåndsviden. Tilsvarende inden for et område som it.

Ikke desto mindre oplever han til fulde udbyttet.

- Vi har fået it ind under huden, og det er rigtig godt for os som skole, at vi de seneste to år har taget de første skridt ind i FGU, siger Thomas Seile.

Faktaboks: FGU Fyn

Den nye fynske FGU-institution tager i mod de første elever til august 2019. Som landets øvrige FGU-institutioner er der tre indgange for unge: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Læs mere om FGU.

Faktaboks: Om FGU

I oktober 2017 indgik et bredt politisk flertal en aftale om en ny forberedende ungdomsuddannelse med virkning fra august 2019. Målet er forenkling af uddannelsesområdet og styrket indsats over for de unge, der ikke følger den lige vej efter grundskolen. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) kommer til at bestå af tre spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. FGU-aftalen indebærer etablering af kommunale institutioner gennem sammenlægning af de forskellige uddannelsesinstitutioner, der på nuværende tidspunkt arbejder med målgruppen. Læs mere på FGU.