Studiedokumenter

Uddannelsers studiedokumenter

Eksamenskatalog Autoteknolog

Semesterbeskrivelser

Prøvekriterierne er indeholdt i semesterbeskrivelserne.

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

7. semester

Prøvekriterier

Øvrige dokumenter

Pædagogiskpraksis.

Pædagogisk praksis for bygningskonstruktør

Formalia til Akademiske opgaver - Vejle

Tilbage til uddannelsen

Studieordninger Digital konceptudvikling (overbygning)

Eksamenskataloger Digital konceptudvikling

Valgfagskatalog

Øvrige dokumenter

Valgfagskatalog

Øvrige dokumenter

Øvrige dokumenter

Pædagogisk Praksis

Valgfagskatalog

Dokumenter Innovation og entrepreneurship (overbygning)

Øvrige dokumenter

Pædagogisk Praksis

Eksamenskataloger International handel og markedsføring (overbygning)

Valgfagskatalog International handel og markedsføring (overbygning)

Dokumenter International handel og markedsføring (overbygning)

Øvrige dokumenter

Pædagogisk Praksis

Øvrige dokumenter

Pædagogisk Praksis

Pædagogisk praksis for IT-teknolog

Tilbage til uddannelsen

Herunder kan du finde studieordninger for læreruddannelsen samt modulbeskrivelser for Læreruddannelsen på Fyn og Læreruddannelsen i Jelling.

Studieordninger og modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser for 2021/22

Studieordning 2021/2022 - Institutionsdel

Studieordning 2021/2022 - National del

Studieordning 2021/2022 - Modulbeskrivelser 

Modulbeskrivelser specialiseringsmoduler på 10 ECTS - Læreruddannelsen på Fyn

Modulbeskrivelser specialiseringsmoduler på 5,5 ECTS - Læreruddannelsen på Fyn

Fælles specialiserings-/valgmoduler - Efterår 2021 - Lærer- og pædagoguddannelsen - Jelling

Modulbeskrivelser specialiseringsmoduler på 5 ECTS - Læreruddannelsen Jelling

Pædagogisk praksis for læreruddannelsen

Pædagogisk praksis for læreruddannelsen

Prøver

Studieordning og modulbeskrivelser for 2019/20

Studieordning 2019/20 - Fælles del
Studieordning 2019/20 - Institustionsdel
Studieordning 2020 - National del
Studieordning 2019/20 - Modulbeskrivelser
Retteblad til studieordning 2019/20
Retteblad til Studieordning 2019 (vedr. LG modul 1+2, Jelling)
Retteblad til studieordning 2019 (PBA moduler, læreruddannelsen Fyn)
Retteblad til studieordning 2020/2021 (vedr. STEM samt praktikperiode praktikniveau I)
Tillæg til Studieordning (mødepligt) 2020/2021 - Lokal del
Studieordning 2020/2021 - Tillæg til studieordningsdokumentet "Modulbeskrivelser 2020/2021"
Modulbeskrivelse Tværprofessionelt Innovativt Projekt 2020/2021 (TIP)
Struktur for Læreruddannelsen på Fyn, sommerstart

Studieordning og modulbeskrivelser for 2018/19

Studieordning 2018/19 - Fælles del
Studieordning 2018/19 - Lokal del
Studieordning 2018/19 - Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser for 2017/18

Studieordning 2017/18 – Fælles del
Studieordning 2017/18 – Lokal del
Studieordning 2017/18 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser 2016/17

Studieordning 2016/17 – Fælles del
Studieordning 2016/17 – Lokal del
Studieordning 2016/17 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser 2015/16

Studieordning 2015 – Fælles del
Studieordning 2015 – Lokal del
Studieordning 2015 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser 2014/15

Studieordning 2014 – Fælles del
Studieordning 2014 – Lokal del
Studieordning 2014 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser studieordninger 2013

Studieordning 2013 – Fælles del
Studieordning 2013 – Lokal del
Studieordning 2013 – Modulbeskrivelser

Studieordninger fra 2012

Studieordning 2012 – generel del
Studieordning 2012 – fag, kurser m.m.
Lodtrækning, pædagogiske fag
Tillæg om bachelorprojekt for årgang 2010

For meritlæreruddannelsen gælder der i nogle sammenhænge særlige forhold, da uddannelsen har sin egen bekendtgørelse.

Lovgrundlag for meritlæreruddannelsen

Uddannelsens bekendtgørelse

Struktur

Struktur for Læreruddannelsen på Fyn, sommerstart (inkl netuddannelse)
Struktur for Læreruddannelsen på Fyn, vinterstart
Struktur for Læreruddannelsen i Jelling, vinterstart
Struktur for Læreruddannelsen i Jelling, sommerstart
Struktur for Læreruddannelsen i Jelling, Netuddannelse
Struktur for Læreruddannelsen Trainee, sommerstart

Retteblad 

Retteblad til studieordning 2020/2021 (vedr. STEM samt praktikperiode praktikniveau I)
Retteblad til studieordning 2019
Retteblad til Studieordning 2019 (vedr. LG modul 1+2, Jelling)
Retteblad til studieordning 2019 (PBA moduler, læreruddannelsen Fyn)

Eksamenskatalog Multimediedesigner

Valgfagskatalog Multimediedesigner

Valgfagskataloger Odense

Eksamenskataloger produktudvikling og teknisk integration

Bogliste pba. i Produktudvikling og teknisk integration

Herunder kan du finde studieordninger for pædagoguddannelsen samt modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling.

Gældende fra 2021

Studieordning 2021-2022

Moduler på pædagoguddannelsen Odense og Svendborg

Moduler på pædagoguddannelsen i Jelling

Prøvebeskrivelser (fælles for Odense, Svendborg og Jelling)

Vejledning vedr. forudsætningskrav for at gå til hhv. GK1 samt GK2 prøverne på pædagoguddannelsen UCL

Retningslinjer for pædagogisk praksis 2021-2022

Valgmoduler efterår 2021 - pædagoguddannelsen Jelling

Studieaktivitetsmodellen på Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg

Beskrivelse af studieaktivitetsmodellen i Odense og Svendborg

Tidligere dokumenter

Tidligere studieordninger

Studieordning 2020-2021

Studieordning 2019

Retteblad til studieordning 2019

Studieordning 2018

Studieordning 2017 (lokal del).

Studieordning 2016 (lokal del).

Studieordning 2014 (national del).

Rettelse til studieordningens nationale del.

Studieordning 2014 (lokal del).

Studieordning 2009 (lokal del).

Tillæg til studieordning 2020-2021 - Vedr. Mødepligt

Modulbeskrivelser

Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg

Herunder finder du links til de 21 modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg.

Dagtilbudspædagogik:

Skole- og fritidspædagogik:

Social- og specialpædagogik:

Valgmoduler

Moduler Pædagoguddannelsen Jelling:

Herunder finder du links til de 21 modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Jelling.

Specialiseringsdelen Dagtilbudspædagogik:

Skole- og fritidspædagogik:

Social- og specialpædagogik:

Valgmoduler

Prøvebeskrivelser pædagoguddannelsen (fælles for Odense/Svendborg og Jelling)

Fællesdelen:

Specialiseringsdelen:

Dagtilbudspædagogik:

Skole- og fritidspædagogik:

Social- og specialpædagogik:

Det tværprofessionelle element

Bachelorprøven

De valgfri områder

Uddannelsens bekendtgørelse

Eksamenskatalog Serviceøkonom

Eksamenskataloger Sport management

Øvrige dokumenter

Pædagogisk Praksis

Semesterbeskrivelser VVS-installatør