Studiedokumenter

Uddannelsers studiedokumenter

Herunder kan du finde studieordninger for læreruddannelsen samt modulbeskrivelser for Læreruddannelsen på Fyn og Læreruddannelsen i Jelling.

Studieordninger og modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser for 2020/21

Studieordning 2020/2021 - Institutionsdel

Studieordning 2020/2021 - National del

Studieordning 2020/2021 - Modulbeskrivelser 

Retteblad til studieordning 2020/2021 (vedr. STEM samt praktikperiode praktikniveau I)

Studieordning 2020/2021 - Tillæg til studieordningsdokumentet "Modulbeskrivelser 2020/2021"

Modulbeskrivelser specialiseringsmoduler på 10 ECTS - Læreruddannelsen på Fyn

Modulbeskrivelser specialiseringsmoduler på 5,5 ECTS - Læreruddannelsen på Fyn

Fælles specialiserings-/valgmoduler - Efterår 2020 - Lærer- og pædagoguddannelsen - Jelling

Modulbeskrivelser specialiseringsmoduler på 5 ECTS - Læreruddannelsen Jelling

Modulbeskrivelse Tværprofessionelt Innovativt Projekt 2020/2021 (TIP)

 

Studieordning og modulbeskrivelser for 2019/20

Studieordning 2019/20 - Fælles del
Studieordning 2019/20 - Institustionsdel
Studieordning 2019/20 - Modulbeskrivelser
Retteblad til studieordning 2019/20
Retteblad til Studieordning 2019 (vedr. LG modul 1+2, Jelling)
Retteblad til studieordning 2019 (PBA moduler, læreruddannelsen Fyn)

 

Studieordning og modulbeskrivelser for 2018/19

Studieordning 2018/19 - Fælles del
Studieordning 2018/19 - Lokal del
Studieordning 2018/19 - Modulbeskrivelser

 

Studieordning og modulbeskrivelser for 2017/18

Studieordning 2017/18 – Fælles del
Studieordning 2017/18 – Lokal del
Studieordning 2017/18 – Modulbeskrivelser

 

Studieordning og modulbeskrivelser 2016/17

Studieordning 2016/17 – Fælles del
Studieordning 2016/17 – Lokal del
Studieordning 2016/17 – Modulbeskrivelser

 

Studieordning og modulbeskrivelser 2015/16

Studieordning 2015 – Fælles del
Studieordning 2015 – Lokal del
Studieordning 2015 – Modulbeskrivelser

 

Studieordning og modulbeskrivelser 2014/15

Studieordning 2014 – Fælles del
Studieordning 2014 – Lokal del
Studieordning 2014 – Modulbeskrivelser

 

Studieordning og modulbeskrivelser studieordninger 2013

Studieordning 2013 – Fælles del
Studieordning 2013 – Lokal del
Studieordning 2013 – Modulbeskrivelser

 

Studieordninger fra 2012

Studieordning 2012 – generel del
Studieordning 2012 – fag, kurser m.m.
Lodtrækning, pædagogiske fag
Tillæg om bachelorprojekt for årgang 2010

For meritlæreruddannelsen gælder der i nogle sammenhænge særlige forhold, da uddannelsen har sin egen bekendtgørelse.

Lovgrundlag for meritlæreruddannelsen

Prøver

Uddannelsens bekendtgørelse

Struktur

Struktur for Læreruddannelsen på Fyn, sommerstart (inkl netuddannelse)
Struktur for Læreruddannelsen på Fyn, vinterstart
Struktur for Læreruddannelsen i Jelling, vinterstart
Struktur for Læreruddannelsen i Jelling, sommerstart

Retteblad 

Retteblad til studieordning 2020/2021 (vedr. STEM samt praktikperiode praktikniveau I)
Retteblad til studieordning 2019
Retteblad til Studieordning 2019 (vedr. LG modul 1+2, Jelling)
Retteblad til studieordning 2019 (PBA moduler, læreruddannelsen Fyn)

Herunder kan du finde studieordninger for pædagoguddannelsen samt modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling.

Studieordning gældende fra 2020

Studieordning 2020-2021

Tidligere studieordninger

Studieordning 2019

Retteblad til studieordning 2019

Studieordning 2018

Studieordning 2017 (lokal del).

Studieordning 2016 (lokal del).

Studieordning 2014 (national del).

Rettelse til studieordningens nationale del.

Studieordning 2014 (lokal del).

Studieordning 2009 (lokal del).

Modulbeskrivelser

Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg

Herunder finder du links til de 21 modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg.

Dagtilbudspædagogik:

Skole- og fritidspædagogik:

Social- og specialpædagogik:

 

Valgmoduler

Moduler Pædagoguddannelsen Jelling:

Herunder finder du links til de 21 modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Jelling.

Specialiseringsdelen Dagtilbudspædagogik:

Skole- og fritidspædagogik:

Social- og specialpædagogik:

Valgmoduler

Prøvebeskrivelser pædagoguddannelsen (fælles for Odense/Svendborg og Jelling)

Fællesdelen:

Specialiseringsdelen:

Dagtilbudspædagogik:

Skole- og fritidspædagogik:

Social- og specialpædagogik:

Det tværprofessionelle element

Bachelorprøven

De valgfri områder

Uddannelsens bekendtgørelse

Herunder kan du finde studieordninger, semesterbeskrivelser og prøvekriterier for Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Svendborg og Vejle.

Studieordninger

Studieordning for sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordningen – Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Tillæg til studieordningen – Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Tillæg til studieordningen – Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Semesterbeskrivelser og prøvekriterier

Prøvekriterierne er indeholdt i semesterbeskrivelserne.

Semesterbeskrivelser og prøvekriterier (gældende fra foråret 2021)

Særligt for meritforløb i Odense og Svendborg

1., 2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg

1., 2. og 3. semester: Meritstuderende, Odense & Svendborg gældende fra 1.2 2021.

Særligt for meritforløb i Vejle 

1. semester.

2. semester.

3. semester.

4. semester.

Semester- og modulbeskrivelser