Studiedokumenter

Uddannelsers studiedokumenter

Semesterbeskrivelser

Herunder kan du finde studieordninger for læreruddannelsen samt modulbeskrivelser for Læreruddannelsen på Fyn og Læreruddannelsen i Jelling.

Studieordninger og modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser for 2019/20

Studieordning 2019/20 - Fælles del
Studieordning 2019/20 - Institustionsdel
Studieordning 2019/20 - Modulbeskrivelser
Retteblad til studieordning 2019/20
Retteblad til Studieordning 2019 (vedr. LG modul 1+2, Jelling)
Retteblad til studieordning 2019 (PBA moduler, læreruddannelsen Fyn)

Studieordning og modulbeskrivelser for 2018/19

Studieordning 2018/19 - Fælles del
Studieordning 2018/19 - Lokal del
Studieordning 2018/19 - Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser for 2017/18

Studieordning 2017/18 – Fælles del
Studieordning 2017/18 – Lokal del
Studieordning 2017/18 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser 2016/17

Studieordning 2016/17 – Fælles del
Studieordning 2016/17 – Lokal del
Studieordning 2016/17 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser 2015/16

Studieordning 2015 – Fælles del
Studieordning 2015 – Lokal del
Studieordning 2015 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser 2014/15

Studieordning 2014 – Fælles del
Studieordning 2014 – Lokal del
Studieordning 2014 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser studieordninger 2013

Studieordning 2013 – Fælles del
Studieordning 2013 – Lokal del
Studieordning 2013 – Modulbeskrivelser

Studieordninger fra 2012

Studieordning 2012 – generel del
Studieordning 2012 – fag, kurser m.m.
Lodtrækning, pædagogiske fag
Tillæg om bachelorprojekt for årgang 2010

For meritlæreruddannelsen gælder der i nogle sammenhænge særlige forhold, da uddannelsen har sin egen bekendtgørelse.

Lovgrundlag for meritlæreruddannelsen

Prøver

Herunder kan du finde studieordninger for pædagoguddannelsen samt modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling.

Studieordning gældende fra 2019

Studieordning 2019

Retteblad til studieordning 2019

Tidligere studieordninger

Studieordning 2018

Studieordning 2017 (lokal del).

Studieordning 2016 (lokal del).

Studieordning 2014 (national del).

Rettelse til studieordningens nationale del.

Studieordning 2014 (lokal del).

Studieordning 2009 (lokal del).

Modulbeskrivelser

Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg

Herunder finder du links til de 21 modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg.

1+3 modul - Ind i pædagogikken

2. modul – Køn, seksualitet og mangfoldighed

4. modul – 1. Praktik: Pædagogens praksis

5+6. modul – Pædagogen som forandringsagent  

7. modul – Pædagogen som myndighedsperson

Dagtilbudspædagogik:

8. modul – Børns kultur og trivsel

9.-11. modul – 2. Praktik: Relation og kommunikation

12+13 modul - Profession og organisation og det tværprofessionelle element

15.-17. modul – 3. Praktik: Samarbejde og udvikling

19. modul – Professionsviden og forskning

20.-21. modul – Praktik og professionsbachelorprojekt

Skole- og fritidspædagogik:

8. modul – Barndom, ungdom, didaktik og dannelsen

9.-11. modul – 2. Praktik: Udviklings- og læringsrum

12+13 modul – Identitet og fælleskaber i et tværprofessionelt perspektiv

15.-17. modul – 3. Praktik: Samarbejde og udvikling

19. modul – Professionsviden og forskning

20.-21. modul – Praktik og professionsbachelorprojekt

Social- og specialpædagogik

8. modul – Mennesker i udsatte positioner

9.-11-modul – 2. Praktik: Relation og kommunikation

12+13. modul – Identitet og fællesskab og det tværprofessionelle element

15.-17. modul – 3. Praktik: Samarbejde og udvikling

19. modul – Professionsviden og forskning

20.-21. modul – Praktik og professionsbachelorprojekt

 

Valgmoduler

14 og 18. modul Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri

14 og 18. modul Kreative udtryksformer

14 og 18. modul Kulturmøde og interkulturalitet

14 og 18. modul Medier og digital kultur

14 og 18. modul Natur og udeliv

14 og 18. modul Social innovation og entreprenørskab

14 og 18. modul Sundhedsfremme og bevægelse

 

Pædagoguddannelsen i Jelling

Herunder finder du links til de 21 modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Jelling.

1+2 modul – Område 1: Pædagogiske miljøer og aktiviteter  

3. modul – Køn, seksualitet og mangfoldighed

4. modul – 1. Paktik – Pædagogens praksis 

5+6. modul – Demokrati og medborgerskab og Den pædagogiske profession

7. modul – Pædagogen som myndighedsperson

Dagtilbudspædagogik.

8. modul – Børns kultur og trivsel

9.-11. modul – 2. Praktik – Relation og Trivsel

12. modul – Rum og rammer for børns liv

13. modul – Rum og rammer for børns liv i et tværprofessionelt perspektiv

15.-17. modul – 3. Praktik – Samarbejde og udvikling

20-21 modul - Praktik og professionsbachelorprojekt

Skole- og fritidspædagogik:

8. modul – Didaktik og Dannelse

9.-11. modul – 2. Praktik – Udviklings- og læringsrum

12. modul – Kultur, identitet og fællesskaber

13. modul – Rum og rammer for børns liv i et tværprofessionelt perspektiv

15.-17. modul – 3. Praktik – Samarbejde og Udvikling

20-21 modul - Praktik og professionsbachelorprojekt

Social- og specialpædagogik:

8. modul – Mennesker i udsatte positioner

9.-11. modul – 2. Praktik – Relation og Kommunikation

12. modul – Identitet og Fællesskab

13. modul – Rum og rammer for børns liv i et tværprofessionelt perspektiv

15.-17. modul – 3. Praktik – Samarbejde og Udvikling

20-21 modul - Praktik og professionsbachelorprojekt

Valgmoduler

14 og 18. modul – Natur og udeliv

14 og 18. modul – Sundhedsfremme og bevægelse

14 og 18. modul – Kreative udtryksformer

Prøver

Fællesdelen:

Grundfaglighedens kompetencemålsprøve 1
Grundfaglighedens kompetencemålsprøve 2
Grundfaglighedens kompetencemålsprøve 3

Specialiseringsdelen:

Dagtilbudspædagogik:

Specialiseringens kompetencemålsprøve 1
Specialiseringens kompetencemålsprøve 2
Specialiseringens kompetencemålsprøve 3
Specialiseringens kompetencemålsprøve 4

Skole- og fritidspædagogik:

Specialiseringens kompetencemålsprøve 1
Specialiseringens kompetencemålsprøve 2
Specialiseringens kompetencemålsprøve 3
Specialiseringens kompetencemålsprøve 4

Social- og specialpædagogik:

Specialiseringens kompetencemålsprøve 1
Specialiseringens kompetencemålsprøve 2
Specialiseringens kompetencemålsprøve 3
Specialiseringens kompetencemålsprøve 4

Det tværprofessionelle element

Bachelorprøven

Studiestartprøven

De valgfri områder

Kreative udtryksformer
Natur og udeliv
Sundhedsfremme og bevægelse
Medier og digital kultur
Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
Social innovation og entreprenørskab
Kulturmøde og interkulturalitet

 

Herunder kan du finde studieordninger, semesterbeskrivelser og prøvekriterier for Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Svendborg og Vejle.

Studieordninger

Studieordning for sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordningen – Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Tillæg til studieordningen – Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Tillæg til studieordningen – Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen 2008

Semesterbeskrivelser og prøvekriterier

Prøvekriterierne er indeholdt i semesterbeskrivelserne.

1. semester: Sygepleje – Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
2. semester: Sygepleje – Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 
3. semester: Sygepleje – Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb
3. semester: Studerende med ophold i udlandet i den kliniske del
4. semester: Sygepleje – Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer
4. semester: Sygepleje – Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer – gældende fra foråret 2019
4. semester: Situation-specific communication in interaction with patients and citizens, relatives and professionals in and across sectors
4. semester: Klinikophold i udlandet
5. semester: Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb 
6. semester: Selvstændig professionsudøvelse – mono- og tværprofessionelt – i og på tværs af sektorer
6. semester: 3 måneders ophold i udlandet. Selvstændig professionsudøvelse –
mono- og tværprofessionelt – i og på tværs af sektorer
7. semester: Sygeplejeprofession – kundskabsgrundlag og metoder

Særligt for meritforløb i Odense og Svendborg

1., 2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg

Særligt for meritforløb i Vejle 

Semester- og modulbeskrivelser 

Prøver