Studiedokumenter (midlertidig side)

Uddannelsers studiedokumenter

Automationsteknolog

Studieordninger Automationsteknolog

Autoteknolog

Eksamenskatalog Autoteknolog

Byggekoordinator

Studieordning Byggekoordinator

Eksamenskatalog Byggekoordinator

Valgfagskatalog Byggekoordinator

Øvrige studiedokumenter

Bygningskonstruktør

Studieordninger Bygningskonstruktør

Eksamenskatalog Bygningskonstruktør

Digital konceptudvikling

Studieordninger Digital konceptudvikling (overbygning)

Eksamenskataloger Digital konceptudvikling

Øvrige studiedokumenter

El-installatør

Studieordninger el-installatør

Energiteknolog

Ergoterapeut

Studieordningen for ergoterapeutuddannelsen

Semesterbeskrivelser og prøvekriterier

Prøvekriterierne er indeholdt i semesterbeskrivelserne.

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Prøvereglement

Financial controller

Studieordninger for uddannelsen til Financial Controller

Eksamenskataloger for uddannelsen til Financial Controller

Dokumenter for uddannelsen til Financial Controller

Innovation og entrepreneurship

Studieordninger Innovation og entrepreneurship (overbygning)

Eksamenskatalog Innovation og entrepreneurship (overbygning)

Dokumenter Innovation og entrepreneurship (overbygning)

International handel og markedsføring

Eksamenskataloger International handel og markedsføring (overbygning)

Valgfagskatalog International handel og markedsføring (overbygning)

Dokumenter International handel og markedsføring (overbygning)

International hospitality management

Eksamenskataloger International hospitality management (overbygning)

Dokumenter International hospitality management (overbygning)

IT-teknolog

Logistikøkonom

Valgfagskatalog Logistikøkonom

Eksamenskatalog Logistikøkonom

Lærer

Herunder kan du finde studieordninger for læreruddannelsen samt modulbeskrivelser for Læreruddannelsen på Fyn og Læreruddannelsen i Jelling.

Studieordninger og modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser for 2018/19

Studieordning 2018/19 - Fælles del
Studieordning 2018/19 - Lokal del
Studieordning 2018/19 - Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser for 2017/18

Studieordning 2017/18 – Fælles del
Studieordning 2017/18 – Lokal del
Studieordning 2017/18 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser 2016/17

Studieordning 2016/17 – Fælles del
Studieordning 2016/17 – Lokal del
Studieordning 2016/17 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser 2015/16

Studieordning 2015 – Fælles del
Studieordning 2015 – Lokal del
Studieordning 2015 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser 2014/15

Studieordning 2014 – Fælles del
Studieordning 2014 – Lokal del
Studieordning 2014 – Modulbeskrivelser

Studieordning og modulbeskrivelser studieordninger 2013

Studieordning 2013 – Fælles del
Studieordning 2013 – Lokal del
Studieordning 2013 – Modulbeskrivelser

Studieordninger fra 2012

Studieordning 2012 – generel del
Studieordning 2012 – fag, kurser m.m.
Lodtrækning, pædagogiske fag
Tillæg om bachelorprojekt for årgang 2010

For meritlæreruddannelsen gælder der i nogle sammenhænge særlige forhold, da uddannelsen har sin egen bekendtgørelse.

Lovgrundlag for meritlæreruddannelsen

Prøver

Særligt angående prøver i pædagogiske fag

Eksamen i pædagogiske fag – lodtrækning pædagogiske fag

Multimediedesigner

Produktionsteknolog

Produktudvikling og teknisk integration

Studieordninger produktudvikling og teknisk integration

Eksamenskataloger produktudvikling og teknisk integration

Pædagog

Herunder kan du finde studieordninger for pædagoguddannelsen samt modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling.

Studieordning gældende fra 2018

Studieordning 2018

Tidligere studieordninger

Studieordning 2017 (lokal del).

Studieordning 2016 (lokal del).

Studieordning 2014 (national del).

Rettelse til studieordningens nationale del.

Studieordning 2014 (lokal del).

Studieordning 2009 (lokal del).

Modulbeskrivelser

Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg

Herunder finder du links til de 21 modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg.

1. modul – Ind i pædagogikken

2. modul – Køn, seksualitet og mangfoldighed

3. modul – Inkluderende fællesskaber

4. modul – 1. Praktik: Pædagogens praksis

5. modul – Den pædagogiske profession

6. modul – Demokrati og medborgerskab

7. modul – Pædagogen som myndighedsperson

Specialiseringsdelen Dagtilbudspædagogik:

8. modul – Børns kultur og trivsel

9.-11. modul – 2. Praktik: Relation og trivsel

12. modul – Rum og rammer for børns liv

13. modul – Rum og rammer for børns liv i et tværprofessionelt perspektiv

15.-17. modul – 3. Praktik: Samarbejde og udvikling

19. modul – Professionsviden og forskning

20.-21. modul – Bachelorprojekt

Skole- og fritidspædagogik:

8. modul – Didaktik og dannelse

9.-11. modul – 2. Praktik: Udviklings- og læringsrum

12. modul – Kultur, identitet og fællesskaber

13. modul – Kultur, identitet og fællesskab i et tværprofessionelt perspektiv

15.-17. modul – 3. Praktik: Samarbejde og udvikling

19. modul – Professionsviden og forskning

20.-21. modul – Bachelorprojekt

Social- og specialpædagogik

8. modul – Mennesker i udsatte positioner

9.-11-modul – 2. Praktik: Relation og kommunikation

12. modul – Identitet og fællesskab

13. modul – Identitet og fællesskaber i et tværprofessionelt perspektiv

15.-17. modul – 3. Praktik: Samarbejde og udvikling

19. modul – Professionsviden og forskning

20.-21. modul – Bachelorprojekt

Valgmoduler

14. og 18. modul Kulturprojekter

14 og 18. modul Kreative udtryksformer

14 og 18. modul Kulturmøde og interkulturalitet

14 og 18. modul Medier og digital kultur

14 og 18. modul Natur og udeliv

14 og 18. modul Social innovation og entreprenørskab

14 og 18. modul Sundhedsfremme og bevægelse

Pædagoguddannelsen i Jelling

Herunder finder du links til de 21 modulbeskrivelser for Pædagoguddannelsen i Jelling.

1. modul – Ind i pædagogikken

2. modul – Inkluderende fællesskaber

3. modul – Køn, seksualitet og mangfoldighed

4. modul – 1. Paktik – Pædagogens praksis 

5. modul – Pædagogen som myndighedsperson

6. modul – Demokrati og medborgerskab

7. modul – Den pædagogiske profession

Specialiseringsdelen Dagtilbudspædagogik.

8. modul – Børns kultur og trivsel

9.-11. modul – 2. Praktik – Relation og Trivsel

12. modul – Rum og rammer for børns liv

13. modul – Rum og rammer for børns liv i et tværprofessionelt perspektiv

15.-17. modul – 3. Praktik – Samarbejde og udvikling

19. modul (følger) – Professionsviden og forskning

20.-21. modul – Bachelorprojekt

Skole- og fritidspædagogik:

8. modul – Didaktik og Dannelse

9.-11. modul – 2. Praktik – Udviklings- og læringsrum

12. modul – Kultur, identitet og fællesskaber

15.-17. modul – 3. Praktik – Samarbejde og Udvikling

20.-21. modul – Bachelorprojekt

Social- og specialpædagogik:

8. modul – Mennesker i udsatte positioner

9.-11. modul – 2. Praktik – Relation og Kommunikation

12. modul – Identitet og Fællesskab

15.-17. modul – 3. Praktik – Samarbejde og Udvikling

20.-21. modul – Bachelorprojekt

Valgmoduler

14 og 18. modul – Digitalemedier

14 og 18. modul – Kulturelle udtryksformer

14 og 18. modul – Natur og udeliv

14 og 18. modul – Sundhedsfremme og bevægelse

Prøver

Fællesdelen:

Grundfaglighedens kompetencemålsprøve 1
Grundfaglighedens kompetencemålsprøve 2
Grundfaglighedens kompetencemålsprøve 3

Specialiseringsdelen:

Dagtilbudspædagogik:

Specialiseringens kompetencemålsprøve 1
Specialiseringens kompetencemålsprøve 2
Specialiseringens kompetencemålsprøve 3
Specialiseringens kompetencemålsprøve 4

Skole- og fritidspædagogik:

Specialiseringens kompetencemålsprøve 1
Specialiseringens kompetencemålsprøve 2
Specialiseringens kompetencemålsprøve 3
Specialiseringens kompetencemålsprøve 4

Social- og specialpædagogik:

Specialiseringens kompetencemålsprøve 1
Specialiseringens kompetencemålsprøve 2
Specialiseringens kompetencemålsprøve 3
Specialiseringens kompetencemålsprøve 4

Det tværprofessionelle element

Bachelorprøven

De valgfri områder

Kreative udtryksformer
Natur og udeliv
Sundhedsfremme og bevægelse
Medier og digital kultur
Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
Social innovation og entreprenørskab
Kulturmøde og interkulturalitet

 

Softwareudvikling

Studieordning Softwareudvikling

Sygeplejerske

Herunder kan du finde studieordninger, semesterbeskrivelser og prøvekriterier for Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Svendborg og Vejle.

Studieordninger

Studieordning for sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordningen – Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Tillæg til studieordningen – Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Tillæg til studieordningen – Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen 2008

Semesterbeskrivelser og prøvekriterier

Prøvekriterierne er indeholdt i semesterbeskrivelserne.

1. semester: Sygepleje – Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
2. semester: Sygepleje – Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 
3. semester: Sygepleje – Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb
3. semester: Studerende med ophold i udlandet i den kliniske del
4. semester: Sygepleje – Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer
4. semester: Sygepleje – Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer – gældende fra foråret 2019
4. semester: Situation-specific communication in interaction with patients and citizens, relatives and professionals in and across sectors
4. semester: Klinikophold i udlandet
5. semester: Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb 
6. semester: Selvstændig professionsudøvelse – mono- og tværprofessionelt – i og på tværs af sektorer
6. semester: 3 måneders ophold i udlandet. Selvstændig professionsudøvelse –
mono- og tværprofessionelt – i og på tværs af sektorer
7. semester: Sygeplejeprofession – kundskabsgrundlag og metoder

Særligt for meritforløb i Odense og Svendborg

Meritstuderende – semesterbeskrivelse for 2. og 3. semester 

Særligt for meritforløb i Vejle 

Semester- og modulbeskrivelser 

Prøver

 

VVS-installatør

Webudvikling

Valgfag Webudvikling 

Økonomi og IT