Det strategiske Lederskab

Akademimodul

Bliv rustet til at lede på baggrund af en strategi, til at kompetenceudvikle strategisk og til at sparre med og coache andre.
Du får en værktøjskasse med redskaber til dine ledelsesopgaver.

Tilmeld modul

Arbejd med strategisk indsigt og ledelsesmæssig handlekraft!

Fagligt indhold 

Der er brug for konkrete ledelsesværktøjer, hvis du skal nå dine og organisations mål, og derved mindske risikoen for misforståelser og konflikt, så hverdagens kan glide smidigt.

Med Det strategiske lederskab får du de værktøjer, du har brug for til at udfylde din rolle, og som gør dig mere sikker som leder.

Du får viden om:

  • strategiske teorier og modeller samt strategisk analyse, udvikling og implementering
  • udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
  • forandringsprocesser og forandringsledelse
  • personligt, analyseret og autentisk lederskab
  • metode med fokus på metodetriangulering, teori, data og analyse

Udbytte

Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din virksomhed og personlig, ledelsesmæssig handlekraft.

En kompetent og fremsynet leder tager del i virksomhedens strategiske lederskab på en professionel måde og udvikler konstant sin egen personlige lederadfærd.

Lederskabet bygger på et solidt fundament af lederens etiske og strategisk refleksioner og personlige lyst, energi og evne til at sætte ledelsesmæssige processer i gang og følge dem til dørs.

Du får et grundigt indblik i ledelsesformer og -stile og lærer at sparre for at skabe de bedste betingelser for medarbejderes og gruppers personlige og faglige udvikling. Du bliver også klædt på til at tilrettelægge og gennemføre coachingforløb.

Niveau

Det strategiske lederskab udvikler din forståelse for strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver, så du kan identificerer problemstillinger og anvende teorier og metoder til udarbejdelse af løsningsforslag.

Du kan bruge Det strategiske lederskab som led i din videreuddannelse eller efteruddannelse. Du kan også tage faget som selvstændigt lederkursus.

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med ledelsesmæssig erfaring, som vil lære mere om strategiske ledelsesfilosofier samt forandringsledelse, kvalitetsledelse, innovationsledelse, salgsledelse og offentlig/politiks ledelse.

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Maria Levi
Maria Levi Programansvarlig, Adjunkt

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

9. september 2019 - Odense C

5. november 2019 - Odense C

Forløb