Energikonsulent 1

Akademimodul

Bliv i stand til at arbejde med energimærkning. På modulet 'Energikonsulent’ lærer du om de fælles regler i ordningerne for hhv. BedreBolig og Energimærkning af bygninger (EMO). 

Tilmeld modul

Beskrivelse

Endvidere lærer du bla. om opbygning, isoleringsevne mv. af klimaskærme, varmekilders art og virkningsgrad, varmefordelingsanlæg, varmtvandsbeholdere, elforbrug til pumper i varmeanlæg, VE-anlæg, ventilationsanlæg samt at give overslagspriser for og besparelsespotentiale ved energirenoveringstiltag.

På modulet lærer du også at anvende beregningsværktøjer og historisk tegningsmateriale samt at analysere de forhold i en bygning, der har indflydelse på den energimæssige ydeevne.

Fagligt indhold

  • Krav til et certificeret energimærkningsfirma
  • Procedure for teknisk revision
  • Procedure for de forskellige typer af energimærker, f.eks. inden for nybyggeri og energimærkning efter faktisk forbrug
  • Nyeste tiltag inden for ordningen
  • Nyeste kvalitetstal inden for ordningen
  • Typiske fejl i energimærkningsrapporterne
  • Krav til habilitet og uvildighed i forhold til nybyggeri- og energimærkning
  • Vurdering af relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag ud over de automatisk genererede
  • Udarbejdelse af energimærkningsrapport, herunder udvælge de mest relevante forslag
  • Formidling af formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse over for bygningsejer

Prøve

Energikonsulent 1 afsluttes med en prøve, der dokumenterer grundmodulets teoretiske og praktiske læringsmål. Den praktiske del vil dokumentere læringsmålene på en virkelig bolig. Prøveforløbet afsluttes med en mundtlig eksamination. Den studerendes opfyldelsesgrad af læringsmålene ligger til grund for bedømmelsen ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

4. september 2019 - Odense C

Forløb