Organisation og arbejdspsykologi

Akademimodul

Få redskaberne til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i virksomheden og bliv klædt på til at deltage i forandrings- og udviklingsprocesser.

Tilmeld modul

Få den grundlæggende organisationsforståelse!

Fagligt indhold

Du får en grundig indføring i organisations- og virksomhedsstruktur, styringsprocesser og kultur, og du lærer om samspillet mellem en virksomheds organisation og omgivelserne. Du lærer desuden om, hvordan en organisationsstruktur er opbygget, og hvilke styringsprocesser der er på spil.

Du får viden om:

  • organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektra
  • organisationsstruktur og styringsprocesser i private og offentlige virksomheder
  • organisationskulturen og forandringsledelse
  • motivation og trivsel i arbejdslivet med fokus på grupper, team og individer.

Udbytte

Undervisningen giver dig også indblik i ledelse, og du får en række strategiske værktøjer, du kan bruge til at afdække den strategiske situation og finde udviklingsmuligheder. Og så lærer du om trin i organisationsudvikling og får kendskab til projektstyring.

Efter Organisation og arbejdspsykologi kan du:

  • finde og identificere problemstillinger af organisatorisk og arbejdspsykologisk art i en praktisk kontekst
  • adskille symptomer og problemer på en sådan måde, at de iagttagne symptomer kan konkretiseres i form af organisatoriske eller arbejdspsykologiske problemer
  • vurdere, hvor vidt en given model eller teori er hensigtsmæssig i den aktuelle sammenhæng
  • håndtere individer/gruppers forskellighed på det arbejdspsykologiske plan.

Niveau

Organisation og arbejdspsykologi udvikler din forståelse for organisationslivet og arbejdspsykologien. 

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, der vil opnå større forståelse for arbejdspsykologi, så du kan bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser.

Tina Larsen Konsulent
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb