Produktionsoptimering

Akademimodul

Modulet indeholder emnerne produktionsteknikker, produktionsoptimering, logistik, projektstyring, samt kvalitet og måleteknik. Du lærer at forstå produktionssystemer og deres opbygning, at analysere delsystemers virkemåde og anvendelsesmuligheder i et produktionssystem og at vurdere produktionssystemet i it-sammenhænge.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du lærer om produktionsoptimering, at udarbejde tekniske specifikationer til produktændringer for optimering af produktionen, at optimere en produktion og at anvende automatiseringsprincipper til optimering af en produktion.

Du får viden om logistik, så du kan analysere problemstillinger på taktisk og operationelt niveau i relation til den samlede forsyningskæde, analysere samarbejdsrelationer mellem alle parter i de integrerede logistikkæder med henblik på optimering af den samlede ressourceudnyttelse og anvende relevant it i forbindelse med optimeringen.

Modulet giver dig desuden viden om projektstyring, så du kan planlægge, styre og implementere projekter inden for virksomheden og styre økonomien i et projekt med hensyn til fremdrift og likviditet i forhold til det budgetterede.

Med emnerne kvalitet og måleteknik lærer du at anvende enkle statistiske test, systematisk forsøgsplanlægning til optimering af produktionens processer og at udarbejde og anvende usikkerhedsbudgetter.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

23. oktober 2019 - Odense C

23. oktober 2019 - Vejle

Forløb