Sanitet

Akademimodul

Sanitet er for dig, der vil have en delautorisation VVS eller en akademiuddannelse i VVS-installation.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du får viden om projektering og dimensionering af samt etablering og varetagelse af drift og vedligehold af sanitetstekniske forsyningsanlæg samt forståelse for anvendelsen af materialer samt korrosion og sikring mod brand og støj.

Du lærer at anvende metoder i forhold til at projektere og dimensionere sanitetstekniske forsyningsanlæg og etablere og varetage drifts- og vedligehold af sanitetstekniske forsyningsanlæg samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger samt formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere.

Efter modulet kan du håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg i et fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende sanitetstekniske forsyningsanlæg samt tilegne sig ny viden om gældende love, regler og normer vedrørende sanitetstekniske forsyningsanlæg. 

INDHOLD

  • Udluftede og ikke udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand og støj
  • Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

4. februar 2020 - Odense C

Forløb