Afgangsprojekt diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplommodul

Afprøv dine kompetencer i et selvvalgt, praksisorienteret projekt.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

Afgangsprojektet er din mulighed for at afprøve dine færdigheder i et praksisorienteret projekt.

Du fordyber dig i en problemstilling inden for området beskæftigelse. Gennem analyse, diskussion og perspektivering af indsamlet empiri præsenterer du konkrete løsningsforslag og udviklingsmuligheder.

Målgruppe

Modulet er obligatorisk for alle studerende på Diplomuddannelse i beskæftigelse.

Niveau

Afgangsprojekt er et obligatorisk modul på Diplomuddannelse i beskæftigelse.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning
Tilmeld modul

1. september 2019 - Odense M

1. februar 2020 - Odense M

Forløb