Kollegial vejledning

Diplommodul

Ved du, hvordan du kan bruge lærings- og kommunikationsprocesser i pædagogiske og vejlednings sammenhænge? Med Kollegial vejledning kan du blive klogere på kollega- og teamsamarbejde og udviklings- og projektarbejde!

Tilmeld modul

Styrk arbejdet med kollegial vejledning!

Fagligt indhold 

På modulet arbejder du med en grundlæggende og dyberegående indsigt i teorier, metoder og praksis, der kan hjælpe dig i arbejdet med kollegial vejledning.

Du får viden om:

  • vejledningsteori og metode
  • medarbejderkompetenceudvikling og karriereudvikling
  • etiske dilemmaer i kollegiale vejledningsforløb

Udbytte

Med indsigt i læring i praksis samt organisations- og fagkulturens betydning for læreprocesser, bliver du i stand til at tilrettelægge, analysere, lede og aktivt deltage læringsorienteret i kollegiale vejledningsforløb.

Efter Kollegial vejledning kan du:

  • reflektere over muligheder for gennem vejledning at forandre faglig praksis
  • anvende vejledningsteorier og -metoder relateret til kollegial vejledning
  • analysere og evaluere socialpsykologiske positioner og gruppedynamiske processer i relation til vejledning.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Kollegial vejledning er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Vejledning og supervision.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med vejledning af dine kolleger, forældre, unge og børn gennem rådgivning, supervision, coaching og andre former for vejledning.

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær
Signe Thorhauge
Signe Thorhauge Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

27. januar 2020 - Odense M

Forløb