Konsulentarbejdets metoder

Diplommodul

Interesserer du dig for konsulentens opgaver og funktioner, og vil du lære mere om konsulentens hensigtsmæssige interventionsformer?

Tilmeld modul

Arbejd i spændingsfeltet mellem projektstyring og udviklingsprocesser!

Fagligt indhold

Med teorier og metoder, der belyser konsulentens opgaver og funktioner i praksis; herunder forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod organisationens potentielle udvikling, bliver du i stand til at påtage dig ansvaret for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere intervention i organisationer på et professionelt etisk grundlag.

Du får viden om:

  • teorier om konsultative teorier og metoder
  • kommunikative forholdemåder
  • problemafgrænsning som proces
  • samtale og sparring som udviklingsstøtte.

Udbytte

Ved at bruge modulets metoder, lærer du, at identificere, beskrive og analysere problemstillinger i konsulentens arbejde og dennes hensigtsmæssige interventionsformer.

Desuden kan du bruge samtale, samtaleteori og sparring som udviklingsstøtte - med afsæt i konsultationens processer, forløb og faser samt kontraktforhandling som en professionel konsultativ position.

Efter Konsulentarbejdets metoder kan du:

  • reflektere over udviklingsprocesser ved at se problemafgrænsning som proces og her under forståspørgsmålets facilliterende virkning
  • facilitere refleksivt og systematisk samarbejde om kommunikations- og læreprocesser i forskellige kontekster i organisationer med afsæt i udviklingsstøttende dialoger
  • begrunde og beskrive potentialer for kommunikations- og læreprocesser i forskellige kontekster – herunder anvende feedback og feedforward processer.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Konsulentarbejdets metoder er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Projektledelse og organisationsudvikling.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er leder, projektansvarlig, konsulent eller gerne vil blive det.

Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb