Praksis - videnskabsteori og metode

Diplommodul

Få et solidt indblik i centrale videnskabelige begreber og metoder samt forskningsmetodologi inden for det sundhedsfaglige felt, så du er godt rustet til at gennemføre den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Tilmeld modul

Styrk din viden om videnskabsteori til dit arbejde på sundhedsområdet!

Fagligt indhold 

Ved at kendt til forskellige videnskabsteoretiske tilgange samt forståelse af at anvende dem i praksis, kan du styrke din forståelse af sundhed og sygdom.

Du får viden om:

  • vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi
  • sundheds- og sygdomsopfattelser samt faglighed og tværfagligt samarbejde
  • argumentationsteori og evidensbaseret praksis.

Udbytte

Når du forstår betydning af forskellige videnskabsteoretiske positioners betydning for håndteringen af sundheds- og sygdomsopfattelser i konkrete faglige sammenhænge, er du klar til at indgå i og påtage dig ansvar for din egen professionsfaglighed og det tværfaglige samarbejde.

Efter Praksis – videnskabsteori og metode kan du:

  • anvende informationsteknologi samt søge, analysere og vurdere kvantitative og kvalitative forskningsartikler
  • søge, udvælge, analysere, vurdere, argumentere og formidle viden i forhold til praksis
  • reflektere over sundhedsvæsenets værdier og deres betydning set fra et organisatorisk, fagligt og bruger-/patientperspektiv.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Praksis – videnskabsteori og metode er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt på sundhedsområdet. Du kan fx være sygeplejerske, socialrådgiver, terapeut eller pædagog.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Kirsten  Rue Honoré
Kirsten Rue Honoré

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld modul

19. august 2019 - Odense M

19. august 2019 - Vejle

3. februar 2020 - Odense M

3. februar 2020 - Vejle

Forløb