Sikkerhed i IT-governance

Diplommodul

Arbejder du med IT, og vil du styrke din indsigt i sikkerhedsreglerne? På modulet introduceres du til principper og begreber inden for IT-sikkerhed.

Tilmeld modul

Fagligt indhold

På modulet får du forståelse for grundlæggende principper og antagelser i IT-sikkerhedsarbejde. Med viden om etiske og politisk aspekter for it-sikkerhed lærer du at foretage risikovurdering af mindre systemer/virksomheder samt hvilke sikkerhedsprincipper, der skal anvendes i en given kontekst.

Du får viden om:

  • Etik og principper for IT-sikkerhed
  • Risikoanalyse
  • Standarder og organisationer i sikkerhedsarbejdet
  • Trusler og trusselsbilledet
  • Operationelle overvejelser for IT-sikkerhed
  • Sikkerhedspolitikker- og procedurer

Udbytte

Efter modulet kan du:

  • Foretage risikovurdering, herunder datasikkerhed, af mindre systemer/virksomheder
  • Analysere dig frem til informationer om, hvilke sikkerhedstrusler der aktuelt skal håndteres i et konkret system. 

Niveau

Modulet hører under Diplomuddannelse i IT-sikkerhed og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med IT og som gerne vil specialisere dig i sikkerhed.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Julie Kowal Kristiansen Specialkonsulent i IT og kommunikation

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb