Sygefravær

Diplommodul

Styrk dine kompetencer til at tilrettelægge og koordinere forløb for personer med nedsat arbejdsevne og behov for rehabilitering.

Vi tilbyder – i tæt samarbejde med jer – at skræddersy forløb, som passer til jeres organisation. Se mere her

Tilmeld modul

Styrk din faglighed i sygefraværsindsatsen!

Fagligt indhold 

Du får en specialiseret viden om problematikker vedrørende beskæftigelse og sygefravær, hvor du kan reflektere over metoder til forebyggelse og rehabilitering i forhold til sygefravær samt vælge og begrunde relevante faglige løsningsmodeller.

Du får viden om:

  • borgerinddragelse og den motiverende samtale
  • myndighedsrollen og dilemmaer i samarbejdet med borgeren 
  • koordination og tværfagligt samarbejde
  • sagsbehandling inden for sygedagpengelovgivningen
  • målgrupper i sygefraværsindsatsen
  • sygdomsbegrebet og aktører på sygefraværsområdet.

Udbytte

Du lærer at vurdere og analysere praksisnære og teoretiske problemstillinger vedrørende borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter endt sygemelding.

Du bliver i stand til at udvikle egen praksis med afsæt i aktuel viden om tidlige og forebyggende indsatser. 

Efter Sygefravær kan du:

  • udrede, afklare og følge op på en sygefraværssag på baggrund af relevant lovgivning
  • identificere, koordinere og samarbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere om komplekse forløb
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i forbindelse med varetagelsen af sygefraværsindsatsen.

Niveau

Modulet hører under den diplomuddannelsen i Beskæftigelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Sygefravær er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder inden for beskæftigelsesområdet.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner Konsulent og uddannelsesansvarlig

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb