Undervisning og læring

Diplommodul

Styrk din indsigt i didaktiske teorier, modeller og metoder, som du kan bruge i dit erhvervspædagogiske arbejdet til dialog og samarbejde med deltagere, kollegaer og organisation om undervisning og læring.

Tilmeld modul

Styrk dine erhvervspædagogiske kompetencer!

Fagligt indhold 

Ved at kunne håndtere forskellige læringsteoretiske tilgange, kan du reflektere over deres betydning for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt og derved påtage dig ansvaret for at udvikle erhvervspædagogisk praksis i forhold til deltagernes læreprocesser.

Du lærer om:

  • teorier om læring og ledelse af læringsaktiviteter i det erhvervspædagogiske praksisfelt
  • unges og voksnes læreprocesser i det erhvervspædagogiske praksisfelt
  • relationer og kommunikationens betydning for læring.

Udbytte

Når du kan tilrettelægge tværfaglige, helhedsorienterede, differentierede læreprocesser inden for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt, kan du indgå i samarbejde med deltagere, kolleger og organisation om læringsaktiviteter.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Undervisning og læring er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der fx arbejder som – eller ønsker at arbejde som – lærer ved en erhvervsskole, en arbejdsmarkedsuddannelse, en SOSU-skole eller et AMU-center.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær
Steffen Skovdal
Steffen Skovdal Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb