Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler

Diplommodul

Bliv klædt på til at varetage vejlederollen på friskoler, efterskoler og højskoler.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Kompetencemål for Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler

Modulet udvikler dit kendskab til vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler gennem teori, metode og praksis med fokus på vejledningens potentialer i de frie skoleformers fællesskaber. På modulet har du fokus på uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens fagområder sammenhængen mellem den samfundsmæssige udvikling, vejledningsfaglige problemstillinger og valg af strategi viden om vejledningen i krydsfeltet mellem menneske og system udvikling af differentieret vejledningspraksis.

Målgruppe for Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler

Modulet er for dig som er lærer. Udbud og undervisning Diplomuddannelsen udbydes af University College Lillebælt i samarbejde med Den frie lærerskole i Ollerup. Undervisning, vejledning og eksamen foregår på Den frie lærerskole i Ollerup. De obligatoriske moduler kan også gennemføres på UCLs hold i Odense og Vejle. Kontakt og personlig vejledning.

Du er velkommen til at kontakte UCLs studieadministration på 63 18 40 00 eller diplom@ucl.dk Den frie lærerskoles administration på 62 24 10 66 for mere information.

Du kan også kontakte seminarielærer Laust Riis Søndergaard på lrs@post6.tele.dk for aftale om personlig vejledning.

Struktur på Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler

Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler er et modul på De pædagogiske diplomuddannelser. Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse.

Tilmeld modul

2. september 2019 - Vester Skerninge

9. september 2020 - Vester Skerninge

Forløb