Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler

Diplommodul

Bliv klædt på til at varetage vejlederollen på friskoler, efterskoler og højskoler.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på vejledningen i krydsfeltet mellem menneske og system!

Fagligt indhold 

Gennem teori, metode og praksis udvikler du dit kendskab til vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler - med fokus på vejledningens potentialer i de frie skoleformers fællesskaber.

Du lærer om:

  • uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens fagområder
  • sammenhængen mellem den samfundsmæssige udvikling
  • vejledningsfaglige problemstillinger og valg af strategi
  • udvikling af differentieret vejledningspraksis.

Udbytte

Du lærer at vurdere, begrunde og anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange i tilrettelæggelse af indsatser, hvor du tager højde for målgruppens individuelle, sociale og kulturelle betingelser.

Efter Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler kan du:

  • forstå og reflektere over sammenhængen mellem den samfundsmæssige udvikling, vejledningsfaglige problemstillinger og valg af vejledningsstrategi
  • selvstændigt og professionelt initiere og indgå i faglige og tværfaglige samarbejder med henblik på at udvikle og understøtte målgruppens vejlednings – og valgprocesser, deres overgange til og deltagelse i uddannelse og arbejde.

Niveau

Diplommodulet udbydes af UCL i samarbejde med Den frie lærerskole i Ollerup. Undervisning, vejledning og eksamen foregår på Den frie lærerskole i Ollerup. De obligatoriske moduler kan også gennemføres på UCLs hold i Odense og Vejle.

Henvendelse vedr. oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration til sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen.

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling.

Målgruppe

Modulet er for dig som er lærer på en friskole, efterskole eller højskole.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb