Karrierevejledning

Har du brug for hjælp og vejledning?

Her på siden kan du finde informationer om karrierevejledning og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles efteruddannelser.

Hvis ikke du finder den rette information, du søger, eller har brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os for personlig vejledning.  

Telefon

63 18 30 00

Telefontid

Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30

Fredag kl. 7.30-15.00

Mail 

kompetenceudvikling@ucl.dk

Eller...

Business og teknologi - Bo Glerup,  bogl@ucl.dk,
tlf.nr. 29 74 82 29 

Sundhed og socialt arbejde - Bente Falk Nielsen, befn@ucl.dk, tlf.nr. 41 26 11 97 

Ledelse - Allan Folke Larsson, alfl@ucl.dk, tlf.nr. 29 46 19 44 

Pædagogik og undervisning - Trine Lippert, trli@ucl.dk,
tlf.nr. 30 46 18 67 

CFU-kurser - Karina Lund, kall@ucl.dk, tlf.nr. 63 18 34 27

Konsulent Bo Reinholdt Glerup
Bo Reinholdt Glerup Konsulent
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Allan Folke Larsson Ledelseskonsulent og underviser
Trine Lippert Studievejleder
Karina Lund Kursussekretær

Nyttige informationer

En diplomuddannelse er en kompetencegivende videreuddannelse på bachelorniveau. Den er baseret på deltidsstudie og er bygget op af obligatoriske moduler samt valgmoduler. Dog kan enkelte diplomuddannelser læses på fuldtid. 

En diplomuddannelse henvender sig til voksne med erhvervserfaring, idet at du skal have en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. 

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, men har erhvervserfaring, kompetencer eller andet som sidestilles med dette, kan du ansøge om en realkompetence- vurdering, RKV. Læs mere om RKV her

En akademiuddannelse giver dig - sammen med din erhvervserfaring - kompetencer svarende til en erhvervsakademiuddannelse (en kort videregående uddannelse). Når du har færdiggjort en akademiuddannelse, kan du vælge at læse videre på en diplomuddannelse eller en bacheloruddannelse. 

Den er baseret på deltidsstudie og er bygget op af obligatoriske moduler samt valgmoduler. Dog kan enkelte diplomuddannelser læses på fuldtid. 

En akademiuddannelse kræver henholdsvis en gymnasial uddannelse, en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau. 

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, men har erhvervserfaring, kompetencer eller andet som sidestilles med dette, kan du ansøge om en realkompetence- vurdering, RKV. Læs mere om RKV her

Der er forskellige krav til optagelse på henholdsvis en akademi- og diplomuddannelse. For at få adgang til en diplomuddannelse, skal du enten have en kort eller mellemlang videregående uddannelse samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse på din adgangsgivende uddannelse. 

For at få adgang til en akademiuddannelse, skal du have en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Ydermere skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter endt uddannelse. Dog hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, kan denne erhvervserfaring medregnes. 

Du skal dog være opmærksom på, at der kan forekomme nogle særlige adgangskrav ved specifikke uddannelser. Dette kan du se på uddannelsesiderne. 

Du skal forvente, at du som studerende skal bruge yderligere tid ud over fremmøde til undervisning. 

Hvert modul svarer til et bestemt antal ECTS point, og disse ECTS point angiver den samlede arbejdsbelastning som der forekommer på modulet. 

Denne arbejdsbelastning omfatter alle former for aktiviteter, der knytter sig til det enkelte modul, hvilket kan være opgaveskrivning, studiegrupper, forberedelser, eksaminer m.m. 

Arbejdsbelastningen omsat til reelle timer forholder sig således: 5 ECTS point svarer til 125-150 timer, hvor 10 ECTS svarer til 250-300 timer. 

Antallet af undervisningsdage varierer fra modul til modul. 

Den måde du tilmelder dig på, er gennem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles hjemmeside og den online tilmeldingsknap på det enkelte modul eller kursus. 

Du skal derfor finde det modul eller kursus, som du er interesseret i på hjemmesiden, ucl.dk og derefter tilmelde dig gennem tilmeldingsknappen.