Uddannelse- og karrierevejledning

Få svar på dine spørgsmål

Her på siden kan du finde svar på alle dine spørgsmål om alt fra parkering, kontaktinformationer, formalitet og økonomiske spørgsmål i forhold til efteruddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Mangler du viden om dine efteruddannelsesmuligheder?

Studievejledning

Har du brug for vejledning i forhold til fag, sammensætning af en uddannelse eller rådgivning om dine karrieremuligheder?

Kontakt vores karriere- og studievejledere for personlig vejledning.

Fleksibel uddannelse – sammensæt din egen akademi- eller diplomuddannelse

Du har mulighed for at sammensætte din egen akademi- eller diplomuddannelse, med moduler på tværs af fagligheder, så uddannelsen matcher dine udviklingsønsker og karrieremål.

Læs mere om fleksible akademiuddannelser her: https://www.ucl.dk/uddannelser/efteruddannelser/fleksibel-akademiuddannelse

Læs mere om fleksible diplomuddannelser her: https://www.ucl.dk/uddannelser/efteruddannelser/fleksibel-diplomuddannelse

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til en efteruddannelse, men har du viden og erfaringer, der kan sidestilles hermed?

Har du viden og erfaring som svarer til det, man skal lære på dele af eller en hel akademi- eller diplomuddannelse?

Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

Læs mere om realkompetencevurdering her: https://www.ucl.dk/uddannelser/efteruddannelser/realkompetencevurdering-rkv

Merit for fag på akademi- og diplomuddannelser

Har du tidligere gennemført offentligt anerkendte fag eller uddannelse fra en uddannelsesinstitution, har du mulighed for at søge om merit.

En meritvurdering er vurdering af sammenlignelige fag udbudt af offentlige uddannelsesinstitutioner, der er afsluttet med en eksamen.

Vurderingen er baseret på at alle følgende forhold er dækket:

 1. De(t) sammenlignelige fag er på minimum samme uddannelsesniveau
 2. De(t) sammenlignelige fag har minimum samme antal ECTS-point
 3. De(t) sammenlignelige fag har samme indhold (læringsmål)

Processen er, at du udfylder en særlig skabelon, hvor du angiver hvilke fag og fra hvilken uddannelse, som du søger merit for. Herudover skal du medsende

 • eksamensbevis for tidligere beståede fag.
 • studieordning eller fagplaner for tidligere beståede fag/uddannelse

Hvis du ønsker at søge om merit, skal du kontakte en vejleder for den relevante uddannelse.

Dispensation for 6-års-regel

Du skal som udgangspunkt afslutte din akademi- eller diplomuddannelse inden 6 år efter den er påbegyndt. Dette er hensigtsmæssigt i forhold til at skabe sammenhæng i dit undervisningsforløb og i forhold til, at den viden og studieordning, der arbejdes ud fra, løbende forandres og revideres.

Jf. bekendtgørelserne på akademi- og diplomuddannelserne kan der i særlige tilfælde dispenseres fra 6-årsreglen.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du anvende en særlig skabelon, hvor du angiver hvilken uddannelse, som du søger dispensation på. Her skal du medsende

 • eksamensbeviser for tidligere beståede fag.
 • begrundelse for hvilke særlige omstændigheder, du mener kan ligge til grund for dispensation

Inden du søger om dispensation, skal du kontakte en vejleder for den relevante uddannelse.

Forsøgsordning - Fast track til diplomuddannelserne 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indført en forsøgsordning om hurtigere adgang til diplomuddannelserne.

For at opnå adgang til en diplomuddannelse, skal du normalt opfylde 2 adgangsbetingelser:

 1. En adgangsgivende uddannelse
 2. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende eksamen

Under forsøgsordningen fjernes kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Forudsætningen er at du lever op til følgende tre kriterier:

 1. Du har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
 2. Du har minimum 4 års relevant erhvervserfaring efter ungdomsuddannelse
 3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Opfylder du disse tre krav, kan du optages på diplommoduler uden at skulle have yderligere to års erhvervserfaring efter afsluttet akademiuddannelse.

Opfylder du ikke ovenstående krav, vil kravet om mindst to års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse fortsat gælde.

Forsøgsordningen er gældende i perioden 01.08.2019 til og med 31.07.2022.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for adgang til en diplomuddannelse, skal du kontakte en vejleder for den relevante uddannelse.

"Værd at vide om UCL's behandling af persondata"

Værd at vide om UCL’s behandling af persondata. 

UCL er dataansvarlig og sikrer korrekt behandling af dine persondata.

Vores kontaktoplysninger er: e-mail: ucl@ucl.dk – tlf. 63 18 30 00

Aftale om tilmelding indgås mellem dig og UCL.

Vi behandler kun persondata på lovlig og fair vis og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Vi indsamler kun persondata til specifikke, eksplicitte og lovlige formål. Persondata vil alene blive brugt for de formål, som de oprindeligt blev samlet ind til.

Når vi indsamler persondata fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du har den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage information om, hvilke persondata vi indsamler om dig.

Vi indsamler kun det persondata, der er tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, som de er indsamlet til.

Det persondata, som vi behandler, er nødvendigt, og det skal være korrekt og opdateret.

Persondata vil kun blive behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet til. UC Lillebælt har tilhørende procedurer på plads, der sikrer, at persondata bliver slettet på korrekt vis.

Alle behandlinger af persondata bliver betragtet som fortrolig information. Vi garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er fortrolige med behandling af persondata og ved løbende at uddanne medarbejderne i, hvordan persondata må behandles.

Du kan læse mere om dine rettigheder i forhold til EU's Persondataforordningen her: https://stud.ucl.dk/forstaa-dine-rettigheder/

Handelsbetingelser

Du kan finde vores handelsbetingelser, der er gældende ved online tilmelding her. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har flere spørgsmål.

Dine muligheder i forhold til klager
Find en vejleder

Sundhed, socialt arbejde, pædagogik og læring

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Ledelse og organisation

Allan Folke Larsson
Allan Folke Larsson Ledelseskonsulent og underviser

Business og teknologi

Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent
Julie Kowal Kristiansen
Julie Kowal Kristiansen Specialkonsulent i IT og kommunikation
Bo Reinholdt Glerup
Bo Reinholdt Glerup Konsulent
Lars Grøndahl Schou
Lars Grøndahl Schou Chefkonsulent
Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent