Filmproduktionsledelse

Professionsbachelor

Med en uddannelse i filmproduktionsledelse får du en afgørende rolle, når udfordringer skal løses og enderne mødes i det travle filmproduktionsmiljø.

 • Planlægning og koordinering
 • Budgettering
 • Klar kommunikation
Varighed 3,5 år (10 mdr. praktik)
Sted Svendborg
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist -
Kontakt os Kontakt os
Ansøgning åbner 1. februar
Hør Mikkel fortælle om den nye uddannelse 2:00

Arbejdsliv og karriereveje

Med en uddannelse i filmproduktionsledelse bliver du klædt på til et arbejdsliv i filmbranchen.  

Du kommer til at arbejde med opgaver inden for: 

 • Ledelse og koordination
 • Planlægning og processtyring
 • Samarbejde og kommunikation 
 • Jura og branchens organisering 
 • Budgettering og økonomistyring

Som færdiguddannet professionsbachelor i filmproduktionsledelse kan du eksempelvis komme til at arbejde som:

 • Produktionsleder 
 • Indspilningsleder 
 • Line Producer 
 • Location Manager 
 • Postkoordinator 
 • Statistkoordinator 
Jeg glæder mig over, at vi nu står med en formel uddannelse til produktionsafdelingen – særligt har vi brug for kompetencer indenfor økonomi, planlægning, styring og ledelse på vores filmproduktioner. Jeg tror på, at nye kompetencer bidrager til en vigtig udvikling af moderne filmproduktion. Vi vil glæde os til at få studerende i praktik hos os og få sat deres viden og værktøjer i spil.

Regner Grasten

Producer, Regner Grasten Filmproduktion

Uddannelsesforløb og pratik

Uddannelsen er bygget op af 7 semestre hvoraf knap et år vil foregå i praktik i branchen.

I løbet af uddannelsen vil der også være branchebesøg hos en bred vifte af producenter i aktiv filmproduktion, samt relevante leverandører og institutioner i filmbranchen. 

På uddannelsen vil du lære at arbejde med planlægning, koordinering og ledelse af større eller mindre filmproduktioner, herunder spillefilm, tv-serier, reklamer mfl.

Du vil få kompetencerne til at arbejde på tværs af filmproduktionens forskellige afdelinger – og du er den, der tager hånd om udfordringer og finder løsninger på stort set alt, da du får specialiseret viden inden for planlægning og budgettering og organisering af filmproduktion.

Du vil gennem uddannelsen opbygge en detaljeret forståelse for, hvordan film bliver lavet, fra A til Z.

Derudover får du redskaber til at bevare overblik samt at gennemskue og håndtere komplekse problemstillinger i et produktionsmiljø, hvor tingene går stærkt.  

Det første år vil du få en omfattende forståelse af værdikæder i filmbranchen, samt hvilke opgaver der ligger i filmproduktion, og hvordan en karriere i filmbranchen kan udformes.

Du får også en forståelse af dramaturgi, medieret og gældende overenskomster på området.

Du begynder desuden at arbejde med manuskripter, udvikling af produktionsplaner og generel produktionsplanlægning med et bæredygtigt udgangspunkt. 

Det andet år begynder med 4 mdr. praktik i branchen, hvor du får en indsigt i filmbranchen og i en produktionsvirksomhed.

Herefter får du en detaljeret forståelse af ledelse og organisationskultur, ligesom du opbygger færdigheder inden for filmbudgettering, økonomistyring og projektledelse. 

Du begynder at beskæftige dig med andre produktionsformer og lærer hvordan workflows varierer inden for forskellige formater og brancher.

Det tredje år afsluttes med 6 mdr. praktik, hvor du får større indsigt og erfaring med filmproduktionsledelseens fagomåder.

Herefter arbejder vi fortsat med personligt lederskab, inden uddannelsen afsluttes med et praksisrelateret bachelorprojekt.

Sådan arbejder vi på uddannelsen

Du præsenteres for masser af teori og metode i løbet af uddannelsen.

Oplæg om teori og metode vil ske i en vekslen mellem praksisbaserede øvelser og ‘learning by doing’. Du vil bl.a. blive introduceret for og undervist i brancherelevant software, som kræves for at fungere professionelt inden for filmproduktionsledelse i såvel Danmark som udlandet.  

Gruppearbejde er et gennemgående element i uddannelsen, hvor du dels træner ansvarlighed, dels selvstændighed - begge dele afspejler virkelighedens verden.  

Fælles praktiske, metodiske og teoretiske drøftelser samt faglig vejledning og coaching er integreret i store dele af uddannelsen. Dette understøtter din bevidsthed, om de valg du træffer i praksis samt din evne til at reflektere over dine valg. 

Uddannelsen vil være delvist fleksibelt tilrettelagt. Det vil sige, at der kan være undervisning tilrettelagt som aften- og weekendseminar. Der vil også være indlagt brancherelaterede studiebesøg i hele landet.  

I løbet af din uddannelse kommer du i praktik to gange af samlet set knap et års varighed. Begge praktikker vil være SU-finansieret.

Du skal forvente at være i praktik hos forskellige nationale producenter fordelt i det meste af landet. Derfor må du påregne transporttid og udgift til og fra praktikpladsen.  

At være i praktik

Praktikperioderne på uddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden og dine færdigheder af i den virkelige verden. 

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioderne og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig.  

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.   

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Du kommer til at arbejde med tematikker som film, brancheforståelse, produktionsplaner og processtyring. 

På semestret vil du arbejde med filmproduktions- og planlægningsprocesser, samt branchens organisering og regulering.  

Du kommer til at være i praktik en del af semestret, samt at arbejde med ledelse, relationer og organisationskultur. 

På semestret vil du arbejde med filmøkonomi og budgettering, samt filmproduktionskoncepter.  

Du kommer til at arbejde med workflows indenfor forskellige formater, herunder virtual production, postproduktion, reklame, animation mfl. 

Du er i relevant praktik hele semestret.  

På semestret vil du arbejde med personligt lederskab, samt at skrive bacheloropgave.  

 

Studieliv og studiested

Mens UCL bygger nyt campus i Svendborg, foregår din undervisning på SIMAC på Svendborg havn.


SIMAC

Nordre Havnevej 4

5700 Svendborg

Undervisning på SIMAC

UCL er ved at bygge nyt campus på Svendborg havn. Indtil da vil din undervisning foregå hos vores nabo SIMAC (Svendborg International Maritime Academy).

På SIMACs campus bliver du en del af et nyt og moderne studiemiljø på havnen. Her får du et aktivt studiemiljø og fællesskab, som du deler med 3 maritime uddannelser og 900 studerende fra hele landet.

Mere om SIMAC
4 Uddannelser
900 Studerende

Fritid i Svendborg

Svendborg er en by fuld af sport, kultur og natur.

I byen finder du museer og kunst og byen har hvert år både koncerter, forestillinger og festivaler. Der er noget for en hver smag.

Der er også god mulighed for at være aktiv i naturen omkring dig både til vands med bl.a. kitesurfing, dykning og fiskeri, eller til lands med ture på fx Øhav stien. Og så er der god mulighed for at holde dig aktiv i byens mange idrætsfaciliteter og sportstilbud.

Studiebyen Svendborg

Svendborg er en rigtig hyggelig og aktiv by, der ligger ud til det Sydfynske Øhav.

Svendborg har en smuk natur og mange maritime muligheder. Samtidig har byen også et aktivt og pulserende byliv med mere end 750 livekoncerter om året, lækre restauranter, hyggelige caféer og mulighed for at gå i byen på barer eller diskoteker.

Svendborg som studieby

Bolig i Svendborg

Hvis du ikke vil pendle til Svendborg hver dag, så er der god mulighed for at flytte til byen, mens du er studerende.

Svendborg har forskellige typer af boliger til byens studerende. Her finder du både kollegier og studieboliger og privat udlejning til rimelige priser.

Mere om bolig

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 100 % i kvote 2.

Alle skal søge i kvote 2 med ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00.

Vær opmærksom på at du både skal have en adgangsgivende eksamen og bestå en adgangsprøve for at kunne komme i betragtning til uddannelsen.

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

 

 

For at søge om optagelse, skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

Gymnasial eksamen
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.
Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk B

Erhvervsuddannelse

 • Film- og tv-produktionsuddannelsen
 • Eventkoordinator (trin 2)

Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk B

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 - generel information

Udover de formelle adgangskrav, skal du også bestå en adgangsprøve i to dele.

 • Del 1 består af en motiveret ansøgning samt CV
 • Del 2 består af en case og et interview

Du kan læse mere om begge dele af adgangsprøven nedenfor.

Vær opmærksom på, at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12.00.

Der kommer max 50 ansøgere videre fra adgangsprøvens del 1 til del 2. 

Krav til dokumentation

Del 1

Du skal uploade en motiveret ansøgning samt et CV.

Motiveret ansøgning
Din motiverede ansøgning må max fylde 2 A4-sider af 2400 anslag og bør som minimum besvare følgende spørgsmål:

 • Hvem er du som person, kort fortalt?  
 • Hvad interesserer dig ved film og serier? 
 • Har du erfaringer med filmproduktion/filmbranchen? Beskriv hvilke? 
 • Hvilke egenskaber og kompetencer har du, som kan bringes i spil i uddannelsen?  

CV
Dit CV må max fylde 1 A4-side af 2400 anslag og bør som minimum indeholde: 

 • Kontaktoplysninger
 • Eventuel relevant brancheerfaring, herunder erfaring fra filmværksteder, kortfilm eller andet
  Links til egenproduktioner kan indgå i CV, men indgår ikke i vurderingen af den samlede ansøgning
 • Relevant erhvervserfaring, frivilligt arbejde, andre erfaringer og meritter 

Vurderingskriterier for del 1
Din motiverede ansøgning vurderes ud fra indholdets relevans for uddannelsen, dit kendskab til filmbranchen samt din parathed til at påbegynde uddannelsen og generelle formuleringsevne.

CV vurderes ligeledes på din evne til at sortere og udvælge relevant data.

De ansøgere der vurderes bedst egnet i forhold til vurderingskriterierne i adgangsprøvens del 1, indkaldes til adgangsprøvens del 2. Der vil max være 50 ansøgere, der bliver indkaldt til adgangsprøvens del 2.

Del 2

Forudsat at du består del 1 af adgangsprøven, indkaldes du til et interview.  

Forud for interviewet får du tilsendt en case og en række spørgsmål, som du skal forberede.

Interview
Interviewet tager afsat i den tilsendte case, og du får mulighed for at uddybe din forståelse af arbejdet med filmproduktion samt din generelle motivation for uddannelsen.

Interviewet varer ca. 15 minutter og forventes afholdt i Odense.

Interviewet forventes afholdt i uge 22. De ansøgere der går videre til del 2, vil modtage en indkaldelse til interview i uge 19.

Vurderingskriterier for adgangsprøvens del 2
På baggrund af interviewet vurderes dine relevante faglige og personlige forudsætninger for uddannelsen og for arbejdet med filmproduktion.

Din besvarelse af casen/spørgsmålene vil indgå i vurderingen. Vi vil desuden vurdere, om du er uddannelsesparat, herunder afstemme forventninger til uddannelsen og studieformen.

 

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrist

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

Bilag til ansøgning

KOT-nr. til ansøgning

Svendborg
September: 88530

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Spørgsmål om uddannelsen?

Hvis du spørgsmål om uddannelsen, kan du kontakte studiekoordinator Mikkel Rønbjerg Kristensen.

Mobil: 23 39 73 23

Skriv til Mikkel

Besøg uddannelsen

Mød uddannelsen på Åbent Hus i Odense

Undervisningen på uddannelsen i filmproduktionsledelse vil foregå i Svendborg, men den 24. februar kl. 10-13 kan du møde uddannelsen til Åbent Hus på UCL Seebladsgade i Odense. 

Åbent Hus på UCL Seebladsgade

For virksomheder

Få en praktikant fra UCL

Virksomheder kan få en praktikant, der indgår i den daglige drift og bidrager med ny viden og til hverdagens opgaveløsning. 

Du kan få en praktikant i 4-6 måneder. Der er to praktikker i uddannelsen. 

Forløbet skal bidrage med læring for praktikanten, der ligesom enhver anden nyansat medarbejder føres ind i arbejdsrutiner og i fællesskabet på arbejdspladsen. 

Gevinst ved praktikforløb

Et godt tilrettelagt praktikforløb er en gevinst for både virksomhed og praktikant.

Som virksomhed får du ny viden ind i hverdagen og praktikanten lærer noget om både virksomhed, arbejdsopgaver og branchen generelt. 

Og hvem ved - måske din praktikant bliver en af fremtidens nøglemedarbejdere i din virksomhed? 

Hos SF Studios har vi fulgt udviklingen af uddannelsen tæt og glæder os over, at der nu findes en ny uddannelse målrettet produktionsafdelingen i filmbranchen. Jeg glæder mig til at få studerende fra den nye uddannelse i praktik hos os, og til fortsat at samarbejde med uddannelsen.

Marcella Dichmann

Filmchef, SF Studios

Interesseret i en praktikant?

Mikkel Rønbjerg Kristensen

23 39 73 23

Hør mere om muligheden for at få en praktikant

Hvis du og din virksomhed er interesserede i at høre mere om uddannelsen i Filmproduktionsledelse eller om muligheden for at få en praktkant, så kontakt gerne uddannelseskoordinator Mikkel Rønbjerg Kristensen.