Jordbrugsteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Som jordbrugsteknolog er du med i front, når der arbejdes med formidling og rådgivning inden for jordbrug, natur og miljø.

 • Natur og miljø
 • Planteproduktion
 • Husdyr
Varighed 2 år (3 mdr. praktik)
Sted Odense
Odense
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist 5. juli kl. 12
5. juli kl. 12
Kontakt os Kontakt os

Uddannelsen på 3½ minutter

Hør hvorfor Rikke, Andreas og Maya valgte jordbrugsteknologuddannelsen 3:24

Arbejdsliv og karriereveje

På uddannelsen til jordbrugsteknolog lærer du at arbejde med rådgivning, salg, produktion, udvikling og undervisning inden for jordbrug, herunder husdyrproduktion, planteproduktion og natur og miljø.

Du bliver i stand til at vurdere bæredygtige, miljø- og kvalitetsmæssige sammenhænge i relation til produktionen i jordbruget.

Desuden indgår du i tværfaglige samarbejder og opnår et godt kendskab til udviklingen af nye teknologier og metoder inden for erhvervet.

Uddannelsen giver mulighed for at søge praktik/job inden for følgende brancher:

 • Køb, salg og rådgivning (f.eks. korn- og foderstoffirmaer, frøfirmaer, staldinventar, avlsdyr)
 • Offentlig forvaltning (f.eks. kommuner, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen)
 • Undervisning (f.eks. landbrugs- og tekniske skoler, naturformidling)
 • Miljøvirksomheder (f.eks. vandforsyning, jordforurening, affaldshåndtering)
 • Forsøgsarbejde (f.eks. universiteter, Seges)
 • Interesseorganisationer
 • Mellemleder (f.eks. gartnerier, større landbrug, HedeDanmark)
 • Rådgivning (f.eks. landboforeninger, private rådgivningsvirksomheder)

Når du er færdig som jordbrugsteknolog, har du mulighed for at læse videre på følgende 1½-årige professionsbacheloruddannelser:

Jordbrug

Innovation og entrepreneurship

Have og parkingeniør på Skovskolen (via individuel vurdering)

Nathalie føler sig godt klædt godt på til jobbet som marine consultant

Nathalie Vindel Zaken arbejder med alt fra klimatilpasning og naturgenopretning til økotoksikologi i jobbet som marine consultant i WSP Denmark i Aarhus.

Kresten underviser i plantedyrkning på landbrugsskolen

Kresten underviser den næste generation af landmænd i sin egen store passion, som er planter og plantedyrkning på Kjærgård Landbrugsskole.

Jeg drømmer om at arbejde med at rådgive kommuner og større virksomheder i, hvordan de bliver bedre til at passe på naturen og miljøet. Fx hvordan de kan omlægge deres store udearealer til vild natur, så insekter og dyreliv får bedre betingelser.

Daniel Holmqvist Frisch

Studerende på jordbrugsteknolog

Uddannelsesforløb og praktik

Jordbrugsteknolog er et 2-årigt fuldtidsstudie, der løber over 4 semestre.

De første 3 semestre indeholder forskellige fag, der afsluttes med en eller flere mundtlige og skriftlige eksamener.

Fjerde semester består af 3 måneders virksomhedspraktik og det afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen er opdelt i en række obligatoriske fagområder og -specialiseringer, en valgfagsperiode, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Specialiseringen bygger på dit valg af studieretning, valgfrie elementer og praktiksted.

Tæt kontakt til erhvervslivet
Undervejs på uddannelsen til jordbrugsteknolog har du tæt kontakt til erhvervslivet.

Det sker bl.a. gennem foredrag, opgaver, projekter og et obligatorisk praktikforløb.

Projekterne tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger i samarbejde med virksomheder og organisationer. Herigennem får du erfaring med at løse problemstillinger med udgangspunkt i aktuelle behov og begrænsninger.

Udvid dit netværk
Processen ruster dig desuden til at samarbejde med nye mennesker i et fremtidigt job som jordbrugsteknolog, og du opbygger og styrker dit erhvervsnetværk allerede i studietiden.

Projekterne giver dig mulighed for at opbygge et netværk med erhvervslivet, rådgivningssektoren og myndighederne.

Varieret undervisning
Undervisningen på uddannelsen til jordbrugsteknolog veksler mellem klasseundervisning, ekskursioner og gruppearbejde.

Som studerende udvikles dine personlige kompetencer gennem stor selvstændighed i studiearbejdet.

Du vil også indgå i samarbejde med de øvrige studerende, f.eks. i projekter og gruppearbejde. Her arbejder I mod et fælles mål samtidig med, at I udvikler og styrker jeres sociale kompetencer.

Specialiser dig
Du får mulighed for at specialisere dig undervejs på uddannelsen gennem projekter, der tager udgangspunkt i dine egne interesser.

Gennem uddannelsen kommer du til at arbejde med følgende obligatoriske fagområder:

 • Bæredygtighed
 • Erhvervsøkonomi
 • Statistik
 • Strategi og Innovation
 • Metode og kommunikation
 • Markedsføring
 • Ledelse

Praktisk information

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 3 måneder.
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads.
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Om praktikken

Praktikperioden på jordbrugsteknologuddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet jordbrugsteknolog.

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden.

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Fællesfag

 • Virksomhedsanalyse i branchen (17 ECTS)

Studieretningen: Husdyrproduktion

 • Biologisk omsætning (8 ECTS)
 • Avl (5 ECTS)

Studieretningen: Planteproduktion

 • Biologisk omsætning (8 ECTS)
 • Planteanatomi og -fysiologi (2,5 ECTS)
 • Geologi og jordbundslære (2,5 ECTS)

Studieretningen: Natur og miljø

 • Økoprojekt (9 ECTS)
 • Klimatilpasning (4 ECTS)
 • Planteanatomi og -fysiologi (2,5 ECTS)

Fællesfag

 • Metode og kommunikation (6 ECTS)
 • Regnskab og budget/projektøkonomi (3 ECTS)
 • Et bæredygtigt og biodiverst jordbrug (5 ECTS)

Studieretningen: Husdyrproduktion

 • Foder, reproduktion og sundhed (16 ECTS)

Studieretningen: Planteproduktion

 • Markens pleje (10 ECTS)
 • Planteforædling (4 ECTS)
 • Styringsværktøjer (2 ECTS)

Studieretningen Natur og miljø

 • Det åbne land I (9 ECTS)
 • Jordforurening (5 ECTS)
 • Kommuneforløb (2 ECTS)

Fællesfag

 • Valgfag (5 ECTS)
 • Organisation og ledelse (5 ECTS)
 • Tværfaglig case (2 ECTS)

Studieretningen: Husdyrproduktion

 • Jordbrugsøkonomi (2 ECTS)
 • Husdyrgodkendelse (2 ECTS)
 • Analyse og optimering (14 ECTS)

Studieretningen: Planteproduktion

 • Jordbrugsøkonomi (2 ECTS)
 • Plantetema (9 ECTS)
 • EU støtteordninger (2 ECTS)
 • Bæredygtighed i jordbrugsproduktion (5 ECTS)

Studieretningen: Natur og miljø

 • Det åbne land II (11 ECTS)
 • Husdyrgodkendelse (2 ECTS)
 • EU støtteordninger (2 ECTS)
 • Miljøtilsyn (3 ECTS)

Praktikforløb (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Studieretninger

På uddannelsen til jordbrugsteknolog har du mulighed for at vælge mellem 3 forskellige studieretninger.

Hvilken studieretning du vælger kan afhænge af din baggrund og din faglige interesse.

NB: Valg af studieretning skal foretages inden studiestart.

Her lærer du at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring planteproduktion.

Du beskæftiger dig med jordbundslære, planteværn, gødningslære, miljøstyring, plantedyrkning, produktionsstyring og produktionsøkonomi.

Her lærer du at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring kvæg- og svineproduktion. I projekter kan der endvidere tages udgangspunkt i andre husdyrarter.

Du beskæftiger dig med avl, fysiologi, fodring, sundhed, reproduktion, produktionsstyring og produktionsøkonomi.

Du arbejder med sammenhængen mellem landbrugsproduktion og dennes betydning for den landbrugsnære natur.

Du lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag i forhold til natur og miljømæssige forhold.

Du beskæftiger dig med natur- og miljøforvaltning, jordforurening, naturpleje, biodiversitet, vådområder, klimatilpasning, miljøtilsyn og husdyrgodkendelse.

Gode råd før du starter

Det er en fordel, hvis du har praktisk erfaring fra det grønne område, f.eks. landbrug, skovbrug eller gartneri, når du starter på uddannelsen.  

På studieretningen husdyr er det f.eks. vigtigt, at du har praktisk erfaring med erhvervsmæssig husdyrproduktion. Dvs. har du ikke en erhvervsuddannelse anbefales det at bruge dit sabbatår på et landbrug.

Byg ovenpå uddannelsen og bliv bachelor

Når du er færdig som jordbrugsteknolog, kan du læse videre på en overbygning og blive professionsbachelor på kun 1½ år. Se dine muligheder i kassen til højre.

Top up uddannelser (1,5 år)

Studiested og studieliv

Campus ligger tæt på både centrum og havneområdet og lige ved banegården og Storms Pakhus.

 

UCL Seebladsgade
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Oplev campus på 1 minut

Som studerende på UCL's campus i Seebladsgade bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 3500 studerende og mere end 35 uddannelser. 

Campus ligger i centrum af Odense tæt på banegården, omgivet af byliv, foreningsliv og kultur. Du får adgang til gode studiefaciliteter, og der er rig mulighed for at deltage i fede events og aktiviteter - både på campus og i byen.

3.500 Studerende
35 Uddannelser

Iværksætterdrømme?

Boxen er UCL’s kreative iværksættermiljø på Seebladsgade. Drømmer du om at blive iværksætter eller udvikle på en idé, har du her mulighed for prøve koncepter af og realisere dine drømme. Boxen er et åbent kontorfællesskab, hvor du kan gøre brug af de gode rammer og ikke mindst sparring fra dine medstuderende og fagfolk. Der er rig mulighed for netværk og adgang til en masse nyttig viden.

BeerBox

BeerBox er fredagsbaren på UCL Seebladsgade. Baren er drevet af frivillige studerende fra campus. Du finder BeerBox i nabobygningen mellem campus og Storms Pakhus, og den er åben hvert semester om fredagen. 

Der arrangeres løbende events i forbindelse med fx studiestart, Halloween og jul. BeerBox er et hyggeligt sted, hvor du kan møde andre studerende og nyde en øl i selskab med vennerne.

Labs på campus

På vores campus på Seebladsgade finder du et stort udvalg af laboratoriemuligheder, hvor du kan få hands-on erfaring med den praktiske del af din uddannelse. I FabLab kan du udvikle prototyper med bl.a. laser cuttere og 3d-printere. Afhængig af din uddannelse har du også adgang til labs som MediaLab med fotoudstyr og greenscreen eller NeuroLab, hvor du kan arbejde med eye-tracking. 

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 30 % i kvote 1 og 70 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende eksamen

Gymnasial eksamen
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Relevant 3-årig erhvervsuddannelse
Du kan søge ind med følgende uddannelser uden nogen specifikke adgangskrav:

 • Anlægsgartner (trin 2)
 • Dyrepasser (trin 2)
 • Gartner (trin 2)
 • Greenkeeper (trin 2)
 • Landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
 • Produktionsgartner (trin 2)
 • Skov- og naturteknik (trin 2)
 • Væksthusgartner (trin 2)

Erhvervsuddannelse på min. 3 år 
Alle fuldførte erhvervsuddannelser på min. 3 år.  
Specifikke adgangskrav: Bestået: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Fysik C eller Kemi C eller Naturfag C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit adgangsgivende eksamen. 
 • Karakterniveau specifikke adgangskrav. 
 • Motiveret ansøgning.
 • Barselsorlov, min. 6 mdr. sammenlagt.
 • Beståede eksamener på andre uddannelser, min. 30 ECTS.
 • Erhvervserfaring, min. 6 mdr. fuldtidsarbejde. 
 • Højskoleophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Udlandsophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Militærophold, min. 6 mdr. sammenlagt.

Krav til dokumentation

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • En personlig introduktion af dig selv. 
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen. 
 • Hvorfor du gerne vil være Jordbrugsteknolog, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil være Jordbrugsteknolog. 
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig.

Kvote 2 - generel information

Med en agrarøkonomuddannelse kan du efter individuel kompetenceafklaring tildeles merit på op til et år på uddannelsen.

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT-nr. til ansøgning

Odense
september 77060

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Studentervejleder

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

Book en vejledning

30 minutters face to face vejledning om optagelse og adgangskrav.

Seebladsgade 1, Odense C.

Book vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Kontakt uddannelsen

Studiekoordninator
Signe Møller-Hansen

Skriv til Signe

Kontakt studievejledningen

Studievejleder
Hanne Søndergaard

Skriv til Hanne

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

FAQ

Hvad tjener en jordbrugsteknolog?