AKT og inklusion modul 1

Kursus

AKT og inklusion modul 1 præsenterer teori og mange praksismuligheder til arbejdet med inklusion, læringsmiljøer og foregribende støtte til børn i udsatte positioner

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der arbejder med AKT- funktioner og inklusionsarbejde i folkeskolen eller i tilsvarende sammenhænge. Det er muligt at tage et modul alene, men det er intentionen at deltagerne fortsætter med modul II og III i umiddelbar forlængelse, så de opnår et samlet forløn.


Formål

Formålet er at udvikle deltagernes sprog, tænkning og handlemuligheder med henblik på at udvikle en virkningsfuld praksis i inkluderende læringsmiljøer.

  • At udvikle lærernes og pædagogernes sprog og kompetencer i arbejdet og samarbejdet med børn, forældre og kolleger, i forhold til børn med særlige behov herfor.
  • At kvalificere AKT-lærerne og pædagoger til at arbejde med pædagogiske metoder og klasseledelse i forhold til inklusion, trivsel og læring.
  • At udvikle de AKT- funktioner, der kvalificerer forebyggende og inkluderende almenundervisning.
  • At øge de relationelle og faglige kvalifikationer i forhold til det forebyggende og inkluderende arbejde.
  • At kursisterne forholder refleksivt til forskellige funktioner og organisationsformer i AKT- og inklusionsarbejdet i egen kontekst.
  • At kursisterne har et netværk lokalt og indgår i et vidensgenererende AKT- og inklusionsnetværk i UCL-regi.


Indhold

Kurset introducerer teori og kobler til praksis i form af konkrete handlemuligheder.
Lov- og teorigrundlag og rammesætning af områderne "AKT" og "Inklusion".
Anerkendte teorier og evidensbaseret praksis, inklusionsteori og trivselsteori.
Læringsmiljøer og understøttelse af disse i teori og praksis.
Observationsmodeller og praksismetoder til at skabe trivsel og læring.
Kurset bygges op i en vekselvirkning mellem oplæg, diskussion, casearbejde og studiegrupper.
Der indgår en AKT konference på modul 1 og 3.
Der skal påregnes tid til afprøvning i praksis og læsning mellem kursusgangene.

På Facebooksiden "AKT og inklusion" vil der være mulighed for at følge med i udviklingen af UCL's aktiviteter på området, herunder konferencer og temadage, ligesom der er mulighed for at kommentere eller dele viden med andre AKT- og inklusionsfagfolk.


Anvendelse

Modulet præsenterer en række teoribaserede praksisværktøjer, der kan afprøves i egen praksis imellem de enkelte undervisningsgange.

René Vorgod Kristensen
René Vorgod Kristensen Konsulent
Sussi Skjoldan
Sussi Skjoldan Kursussekretær
Tilmeld kursus
14. januar 2020 - Odense M
Forløb