Lærer netbaseret

Professionsbachelor

På den netbaserede læreruddannelse kan du tage det meste af din uddannelse online. 

 • Undervisning
 • Faglighed
 • Relationer
Varighed 4 år (praktik 24 uger)
Sted Jelling
Jelling
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist 5. juli kl. 12
5. juli kl. 12
Kontakt os Kontakt os
Hør Jesper og Johanne fortælle om uddannelsen 1:54

Arbejdsliv og karriere

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Cirka 2/3 af de færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på friskoler, private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder
 • Vejleder for kolleger
 • Skolebibliotekar
 • SSP-medarbejder
 • It-vejleder
 • Læsevejleder
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen
 • Lærer i udlandet.

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik
 • AKT-uddannelse
 • Læsevejlederuddannelse
 • Master i Ledelse
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik
 • Master i Fitness og Træning
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

Mød uddannede lærere

Mød Frederikke, som er folkeskolelærer 1:18
Mød Kristian, som er efterskolelærer 1:00

Uddannelsesforløb

Den netbaserede læreruddannelse har samme indhold og omfang som den ordinære læreruddannelse på 4 år. Det vil sige, at der er tale om en fuldtidsuddannelse, der kræver den samme studieindsats som den ordinære uddannelse.

Den netbaserede uddannelse adskiller sig ved, at undervisning, faglig vejledning og andre studieaktiviteter både kan foregå virtuelt og i samme fysiske rum. Den netbaserede del af studieaktiviteterne kan foregå forskudt i tid.

 

Ca. 80 procent af uddannelsen er netbaseret, og ca. 20 procent af studieaktiviteterne foregår ved fysisk fremmøde på lokationer i Odense, Vejle eller Jelling.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer af dig, at du har:

 • Høj grad af selvstændighed
 • Selvdisciplin til at strukturere din hverdag ift studie-, arbejds- og privatliv
 • Kan indgå i en uddannelse, der foregår i en vekslen mellem studieaktiviteter på nettet og studiestedet
 • Lyst til at ville indgå i forpligtende læringsmiljøer og studiegrupper med andre net-studerende.

Du forventes også at være aktivt deltagende i både netbaserede studieaktiviteter og på de tilrettelagte seminarer.

Gode rammer for et godt studieforløb

Med den netbaserede læreruddannelse får du en uddannelse, hvor du er sikret:

 • Tilknytning til et hold
 • Læringsunderstøttende teknologier og platforme
 • Facilitering af individuelle og fælles læreprocesser
 • Klart og fast strukturerede semestre, så du kan planlægge og strukturere dit studie- og privatliv
 • Tilknytning til aftagere (offentlige/private) og inddragelse af egen praksis.

Det er ikke et krav, at du har særlige it-kompetencer for at blive optaget på den netbaserede uddannelse. Men du skal være indstillet på og have lyst til at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software.

Den netbaserede læreruddannelse inkluderer:

 • Seminar ved semesterstart (torsdag kl. 15-21 og lørdag kl. 9-16).
 • Seminarer, som placeres hhv. torsdage kl. 15-21 og lørdage kl. 9-15. Seminarerne afholdes enten i Odense, Jelling eller Vejle. Det tilstræbes, at der ikke placeres to seminarer i samme uge.
 • Ugentlig (digital) synkron/asynkron facilitering/faglig sparring.
 • Øvrig studieaktivitet er selvstudium og gruppearbejde (fysisk og digitalt).
 • Datoer vedr. det enkelte semester formidles ved semesterstart – herunder også oplysninger om i hvilke uger der er prøver.

Invitationer til ekstraordinære aktiviteter knyttet til den ordinære læreruddannelse (fx gæsteforelæsning, studiebesøg mm) kommunikeres i god tid.

Inden studiestart skal du vælge dit indgangsfag. 

På den netbaserede læreruddannelse kan du vælge mellem mellem:

 • Dansk (4.-10. klasse)
 • Matematik

Grundfagligheden er obligatorisk for alle lærerstuderende og består af fire fag samt valgfag med et omfang på sammenlagt 70 ECTS:

 • Pædagogik og almen didaktik (20 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (20 ECTS)
 • Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet (20 ECTS)
 • Dansk som andetsprog (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS).

I grundfaglighedsfagene får du kompetencer til at tage vare på skoleelevers læring, udvikling, trivsel og dannelse ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Det er fag, som blandt andet drejer sig om pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter af lærerarbejdet. Derudover er der fokus på specialpædagogik og undervisning af tosprogede.

Du skal også have valgfag i et omfang af 5 ECTS. Her skal du vælge mellem følgende:

 • Sundheds- og seksualundervisning (2½ ECTS-point)
 • Uddannelse og job (2½ ECTS-point)
 • Det praktisk-musiske fagområde (2½ ECTS-point)

Principper for udbud af undervisningsfag

Fag med høj grad af laboratorieaktivitet (biologi, fysik/kemi, natur og teknologi) og de praktisk musiske fag udbydes ikke netbaseret.

I forårssemestret udbydes et sprogfag (engelsk) og et kulturfag (historie, samfundsfag eller kristendom)

Hvis de netstuderende ønsker det, kan de tage undervisningsfag på den ordinære læreruddannelse.

Læs mere om den ordinære læreruddannelse

Vær opmærksom på, at kun fag der er tilstrækkelig tilslutning til oprettes.

Praktik for studerende på den netbaserede uddannelse følger nedenstående forløb:

 • Første praktik ligger på første studieår (uge 46-48 samt uge 2-4) på faste praktikskoler.
 • Anden praktik ligger på andet studieår (uge 46-48 samt uge 2-4) på faste praktikskoler samt øvrige skoler.
 • Tredje praktik ligger på tredje studieår (uge 43-48) på faste praktikskoler.
 • Fjerde praktik ligger på fjerde studieår (uge 43-48) på faste praktikskoler.

Du er i praktik i 37 timer om ugen og har mødepligt.

I tilfælde af at du er bosat uden for Fyn eller Jellings område, har du mulighed for selv at finde en praktikskole i nærheden af din bopæl. Alternativt vil du blive tildelt en praktikplads på en af læreruddannelsens faste praktikskoler inden for UCL´s geografiske område. Information herom vil du modtage i dit optagelsesbrev.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter. 

Studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Dansk/matematik/engelsk (15 ECTS)

Pædagogik og almen didaktik 1 (5 ECTS)

Livsoplysning 1 (5 ECTS)

Praktik (rullende) (5 ECTS)

Dansk/matematik/engelsk 2 (10 ECTS)

Pædagogik og almen didaktik 2 (5 ECTS)

Pædagogisk psykologi 1 (10 ECTS)

Praktik (rullende) (5 ECTS)

Dansk/matematik/engelsk 3 (10 ECTS)

2. undervisningsfag 1 (5 ECTS)

Pædagogisk psykologi 2 (10 ECTS)

Praktik (rullende) (5 ECTS)

Dansk/matematik/engelsk 4 (15 ECTS)

2. undervisningsfag 2 (10 ECTS)

Praktik (rullende) (5 ECTS)

2. undervisningsfag 4 (10 ECTS)

3. undervisningsfag 2 (10 ECTS)

Praktik (10 ECTS)

Dansk som andetsprog (5 ECTS)

2. undervisningsfag 4 (10 ECTS)

3. undervisningsfag 2 (10 ECTS)

Livsoplysning 2 (10 ECTS)

3. undervisningsfag 3 (10 ECTS)

Pædagogik og almen didaktik 3 (10 ECTS)

Livsoplysning 3 (5 ECTS)

Praktik (10 ECTS)

 

3. undervisningsfag 4 (ECTS 10)

Pædagogik og almen didaktik 4 (5 ECTS)

Valgfag (5ECTS)

Professionsbachelor (10 ECTS)

Thomas skaber stærke fællesskaber via musikken

Som 5-årig fik Thomas Ohlsen sin første guitar. Nu er han musiklærer og dyrker stadig sin passion for musikken i sin fritid flere timer om dagen.

Læs interviewet

Studiested og studieliv

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Campus og byen

Som studerende på UCL's campus på Niels Bohrs Allé bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 4700 studerende fordelt på 5 sundhedsuddannelser og 3 andre uddannelser.

Odense - en studieby fuld af liv
Campus ligger tæt på centrum af Odense, der rummer et rigt kulturliv.

Tinderbox. Små og store spillesteder. Næsten 250 caféer og restauranter. Mange grønne områder. Danmarks største koncentration af anerkendte museer uden for hovedstadsområdet. Og meget mere. 

Så du og dine medstuderende har masser af muligheder for at få gode oplevelser sammen, når I ikke er på uddannelsen.

Vild med bold

UCL FC er UCL's helt eget fodboldhold for både mænd og kvinder.

Det er en social og hyggelig klub, som primært er tiltænkt studerende på UCL, men der er plads til alle, også selvom man ikke er fra UCL, og ikke har de store fodboldevner.

UCL FC handler om at være fysisk aktiv i sjove og kreative rammer, og om at mødes på kryds og tværs af studier og årgange.

Der er altid plads til nye spillere.

Slip kreativiteten løs med musik

Hvert år samles en flok studerende fra UCL på Niels Bohr Allé og skriver, instruerer og opfører et musikalsk teaterstykke. Teatergruppen er en selvstændig forening, der selv står for alle aspekter af forestillingen, fra scenografi til musikken. Studerende fra alle UCL campusser er velkomne, uanset erfaring. For selvom forestillingens indhold og udtryk er i centrum, handler teatergruppen lige så meget om sammenhold imellem de studerende.

Grotten

Fredagsbaren på Niels Bohrs Allé hedder Grotten. Men hvis du tror, at det betyder en mørk og dunkel kælder, så tager du fejl.

Listigt placeret under rampen til hovedindgangen ligger lokalerne lyst og venligt med store glaspartier. Her er en summen af liv, når de studerende slår sig løs om fredagen. Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet. Som en ekstra bonus kan man bruge de store lokaler til studiearbejde i løbet af ugen.

UCL Stationsvej
Stationsvej 4
7300 Jelling

Rigt foreningsliv

På lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling finder du mange fællesskaber bestående af studerende og undervisere fra begge uddannelser. Disse fællesskaber kalder vi slæng. Vær med til at dyrke haven og lave bål i haveslænget. Spil badminton eller gå til fitness i idrætsslænget. Syng i kor i musikslænget.

Underhuset

I Jelling har du mulighed for at kigge forbi den hyggelige fredagsbar, Underhuset. I Underhuset er alle velkomne, lige meget om du er pædagog- eller lærerstuderende. Underhuset drives af frivillige studerende, der arrangerer studiefester, fastelavn og andre sociale aktiviteter for de studerende i Jelling.

Adgangskrav og ansøgning

Kvote 1 skal du søge, hvis du har mindst 7,0 i gennemsnit på din gymnasiale eksamen.

Kvote 2 skal du søge, hvis dit gennemsnit er under 7,0. Du vil blive inviteret til en optagelsessamtale, hvor du selv skal booke en tid.

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Vær opmærksom på, at du udover en adgangsgivende eksamen skal opfylde krav til de undervisningsfag, du ønsker at læse.

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 skal du minimum have 7,0 i gennemsnit. Du optages alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:

STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF

Der er ingen specifikke adgangskrav

Har du en gymnasial eksamen, behøver du kun at uploade dit eksamensbevis ved din ansøgning.

Kvote 1 - generel information

Du skal søge i kvote 2, hvis du har en gymnasial eksamen med et gennemsnit under 7,0.

Gymnasialuddannelse:

STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Der er ingen specifikke adgangskrav

Har du en gymnasial eksamen, behøver du kun at uploade dit eksamensbevis ved din ansøgning.

Ansøgere i kvote 2 bliver inviteret til en optagelsessamtale.

Tid og sted
Optagelsessamtalerne foregår hos UCL på Niels Bohrs Allé i Odense eller i Jelling.

Samtalerne ligger i uge 14 - 24 i hovedoptaget, uge 31 - 34 for ledige pladser til sommer og uge 44 - 4 for ledige pladser til vinter.

Sådan booker du en samtale
Du modtager en mail med invitation og link til booking af tid til optagelsessamtale.

Sådan forløber samtalen
Samtalen vil tage udgangspunkt i en case hvor til der er refleksionsspørgsmål tilknyttet.

Det forventes at du skal være klar 15. minutter inden den bookede samtale.

Samtalen
Du vil blive vurderet på 6 domæner under samtalen på baggrund af casen:

 • Motivation
 • Samarbejdsevne og personlig integritet
 • Etisk formåen
 • Faglig tekstlæsning og teksthåndtering
 • Kognitiv formåen
 • Kommunikationsevne. 
Optagelsessamtalen

Har du ikke en gymnasial eksamen, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at du opfylder adgangskravet til minimum 3 undervisningsfag - hvoraf du skal have bestået ét af følgende indgangsfag til Læreruddannelsen:

Jelling: Dansk A eller Matematik B

Kravet til undervisningsfag er HF-fag på A-og/B-niveau eller dokumentation på kompetencer der kan sidestilles med kravet.

Individuel kompetencevurdering

Adgangskrav til undervisningsfagene

Bemærk at du udover en adgangsgivende eksamen skal opfylde krav til de undervisningsfag du ønsker at læse.

Læs mere om kravene til undervisningsfagene

Der kan være adgangsbegrænsning eller dimensionering på fag. Vi tager forbehold for oprettelse af de enkelte fag ved for få tilmeldte.

Undervisningsfag 1 (indgangsfag)

Når du tilbydes en studieplads, skal du vælge dit indgangsfag.

Du skal opfylde kravet til mindst ét af nedenstående indgangsfag, inden din studiestart.

På den netbaserede læreruddannelse kan du vælge mellem:

 • Dansk (4.-10. klasse)
 • Matematik

Undervisningsfag 2 og 3

Undervejs i studiet, skal du vælge yderligere 2 undervisningsfag.

Krav til undervisningsfaget skal være opfyldet inden du begynder at læse faget.

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT-nr. til ansøgning

Netbaseret Jelling
September 46122

 

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

FAQ

Hvor meget får en lærer i løn?
Gennemsnitslønnen pr. måned for en nyuddannet lærer i folkeskolen lå på 34.000 kr. i 2018.