Adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene på læreruddannelsen. Du skal opfylde kravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau.

Hvornår er faget bestået?

Du har bestået et fag, når du samlet set har opnået en karakter på mindst 02 i faget.

Hvis du har fået flere karakterer i faget, fx både mundtlig og skriftlig eller både standpunktskarakterer og prøvekarakterer, skal faget samlet set være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 2,0. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Opfylder du ikke adgangskravet til faget

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til undervisningsfaget, har du mulighed for at søge om dispensation fra adgangskravet. Dispensationsansøgningen skal godtgøre og dokumentere, at du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene for at følge undervisningen i undervisningsfaget, jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, §13 (BEK. 707).

Bemærk, at adgangskravene skal være opfyldt, inden du påbegynder undervisningsfaget. Dette betyder, at det ikke er muligt at supplere sideløbende med, at undervisningsfaget gennemføres.

Kontakt optagelsestemaet ved UCL på tlf. 6318 3333 eller på mail optagelse@ucl.dk for vejledning til at søge om dispensation for adgangskravet.

Find fag og adgangskrav nedenfor ⬇

Optagelsesvejledning

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Adgangsgivende fag og niveau

Kulturforståelse B, Mediefag B, Billedkunst C eller Design C.

Adgangsgivende fag og niveau

Dansk A.

Adgangsgivende fag og niveauer

Dansk A.

Adgangsgivende fag og niveau

Dansk A.

Adgangsgivende fag og niveauer

Engelsk B.

Adgangsgivende fag og niveau

Fransk begynder- eller fortsættersprog B.

Adgangsgivende fag og niveau

Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B.

Adgangsgivende fag og niveau

Biologi B, Fysik B, International Økonomi B, Kemi B eller Naturgeografi B.

Adgangsgivende fag og niveau

Historie B, Idéhistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.

Adgangsgivende fag og niveau

Teknikfag A - design og produktion, Teknikfag A - byggeri og energi, Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C eller Design C.

Adgangsgivende niveau og fag

Idræt B eller Dans B.

Adgangsgivende fag og niveau

Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.

Adgangsgivende fag og niveau

Bioteknologi A, Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed, Biologi C eller Kemi C.

Adgangsgivende fag og niveau

Matematik B.

Adgangsgivende fag og niveau

Matematik B.

Adgangsgivende fag og niveau

Musik B.

Adgangsgivende fag og niveau

Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B.

Afsætning B, Historie B, International økonomi B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B eller Virksomhedsøkonomi B.

Adgangsgivende fag og niveau

Dansk A.

Adgangsgivende fag og niveau

Tysk begynder- eller fortsættersprog B.