Lærer - trainee

Professionsbachelor

Vil du have et fast job i de 4 år, du uddanner dig til lærer? Så søg ind på UCL's traineelæreruddannelse.

Få fast job på en skole i de 4 år, du uddanner dig til lærer

På traineelæreruddannelsen får du ekstra tæt kobling mellem teori og praksis, idet du er ansat på en skole i en traineestilling i de 4 år, du uddanner dig til lærer.

Med traineelæreruddannelsen er du sikret:

 • Hands on-erfaring fra dag 1.
 • Fast ansættelse i traineestilling på en skole svarende til 25 procent af normal arbejdstid i hele uddannelsestiden.
 • Løn + SU i 4 år.
 • Stærk kobling mellem teori og praksis.

Det forventer vi af dig

Der stilles store krav til dig, der optages på traineelæreruddannelsen, idet du skal levere varen 100 procent både på din kommende arbejdsplads og på dit studium.

Det kræver, at du har et talent for at kunne motivere og lære fra dig. Det er en fordel, hvis du allerede har erfaring med at arbejde med børn og unge fx som underviser, medhjælper eller frivillig leder.

Fredericia er med i traineelæreruddannelsen

Traineelæreruddannelsen er et samarbejde mellem Læreruddannelsen i Jelling og Fredericia og forventeligt andre kommuner.

 • Fredericia-modellen indebærer, at du er ansat og arbejder på en skole i Fredericia Kommune, samtidig med du uddanner dig til lærer i hhv Fredericia og på Læreruddannelsen i Jelling.

Traineestillinger i Fredericia Kommune

Aftalen med andre kommuner vil blive beskrevet, når den er på plads.

Ønsker du at søge Læreruddannelsen som trainee hos UCL, skal du på nemstudie.dk, oprette en ansøgning til Læreruddannelsen Jelling og vælge studieretningen Lærer Trainee, Fredericia.

Som studerende på traineelæreruddannelsen er du ansat på en folkeskole i Fredericia under hele din uddannelse.

Som traineestuderende bliver du en naturlig del af arbejdsfællesskabet på den skole, hvor du er ansat.

På skolen bliver du knyttet til et lærerteam, som følger dig gennem hele dit forløb.

Ansættelsesforhold og løn

Som traineelærer har du en månedlig indkomst på ca. 7100 kr. plus SU, hvis du er berettiget til det.

Hvis du får en traineestilling starter dit ansættelsesforhold 1. august - en måned før dit studium starter i september.

Du vil således først kunne søge SU fra september, men være lønnet med ca. 7100 kr. fra 1. august. Du er dog bagudlønnet og skal altså derfor sikre dig økonomisk i august måned.

Refusion af transportomkostninger

Som studerende på traineelæreruddannelsen kan du søge om et ungdomskort, der kan give dig rabat på offentlig transport mellem dit uddannelsessted og din bopæl. Har du to uddannelsessteder kan du søge om et sekundært kort til uddannelsessted nr. 2 (forlagt undervisning).

Læs mere om ungdomskortet på ungdomskort.dk

Du kan søge om kilometerpenge, hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Betingelsen for kilometerpenge skal være opfyldt hovedparten af ugens dage, da kilometerpenge gives til den daglige befordring.

Læs mere om, hvordan du kan søge om kilometerpenge på ungdomskort.dk.

På traineelæreruddannelsen specialiserer du dig inden for 3 undervisningsfag. I løbet af uddannelsen har du også 4 specialiseringsmoduler.

Traineeskoler i Fredericia

I Fredericia Kommune kan du blive ansat på en af 4 folkeskoler, som hver især er delt på flere matrikler. De 4 folkeskoler er:

 • Fjordbakkeskolen.
 • Erritsø Fællesskole.
 • Kirstinebjergskolen.
 • Ullerup Bæk Skolen.

Alle skoler har forskellige linjer for de ældste elever – fx linjerne International – global, Innovation & design, idræt samt Art og musik.

Du kan læse mere om folkeskolerne i Fredericia på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Uddannelsens opbygning

Ud over 3 undervisningsfag og 4 specialiseringsmoduler har du de første 3 år på traineelæreruddannelsen forløbet lærernes grundfaglighed. Derudover har du 3 praktikforløb og et bachelorprojekt.

Fag på traineelæreruddannelsen

Den kommende årgang 2022 har dansk som første undervisningsfag med mulighed for aldersspecialisering til ind- og udskolingen. Der er midlertidig også mulighed for at vælge matematik på netuddannelsen. På netuddannelsen er undervisningen en kombination af digitale webinarer (altid efter kl. 15.00 på hverdage) og fysiske seminarer (torsdage ml. 15.00-21.00 og lørdage ml. 9.00-16.00). Læs mere om studieformer på netuddannelsen.
 
Andet og tredje undervisningsfag vælges i blandt det pågældende års udbud.

Som studerende, på traineelæreruddannelsen (Fredericia-modellen), starter du med dit indgangsfag.

Herunder kan du læse mere om de fag, der findes inden for læreruddannelsen.

Billedkunst

Biologi

Dansk (1.-6. klassetrin)

Dansk (4.-10. klasse)

Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Håndværk og design

Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Kristendomskundskab/religion

Madkundskab

Matematik (1.-6. klassetrin)

Matematik (4.-10. klassetrin)

Musik

Natur/teknologi

Samfundsfag

Tysk

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A, B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Hvis du ikke opfylder adgangskrav til faget, kan du på VUC få en individuel vurdering af dine kompetencer, så du ikke bruger tid på at lære noget, du allerede kan i forvejen. Dit lokale VUC kan vurdere dit faglige niveau op mod målene for konkrete fag på gymnasiale niveau (HF/STX).

Retsinformation.dk

Specialiseringsmoduler

Du har 4 specialiseringsmoduler i løbet af traineelæreruddannelsen.

Traineelæreruddannelsens 4 specialiseringsmoduler er:

 • Intromodul: Dette modul er særligt tilrettelagt med henblik på at arbejde i Fredericia Kommune. Der vil være introduktion til kommunens 0-18 års strategi.
 • Playful Learning (Tekst kommer snarest)
 • Modul om åben skole: Fredericia Kommune byder på rigtig mange spændende aktører, som kan bidrage ind i skolerne. I dette modul skal de studerende generelt lære om skolereformens tanker om inddragelse af nærmiljøet samt konkret udøve det i kommunen.
 • Modul om læringsteknologier: De studerende får en generel indsigt i læringsteknologier. Fredericia Kommune byder på spændende muligheder for at arbejde med dette sammen med kulturaktører og erhvervslivet.

Der er lavet samarbejdsaftaler med Musical Akademiet, Business Fredericia og Fredericia Maskinmesterskole. Derudover vil også kulturinstitutioner i Fredericia være aktører i specialiseringsmodulerne.

Lærernes grundfaglighed

Lærernes grundfaglighed er et gennemgående fag de første 3 år af uddannelsen.

I faget er der fokus på, at du får almene kompetencer til at tage vare på skoleelevers læring, udvikling, trivsel og dannelse ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Det er et fag, som blandt andet drejer sig om pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter af lærerarbejdet. Derudover er der fokus på specialpædagogik og undervisning af tosprogede.

Lærernes grundfaglighed har 6 moduler:

 • Dannelse i den mangfoldige skole.
 • Skolen og undervisningen.
 • Elevens læring og udvikling.
 • Undervisning af elever i komplicerede læringssituationer.
 • Undervisning af flersprogede elever og professionelt samarbejde.
 • Læreren som reflekterende didaktiker.

Uddannelsen byder på i alt 18 ugers praktik fordelt over 3 perioder. Praktikken foregår på en anden skole end den, hvor du er ansat i en traineestilling.

På både 2., 3. og 4. studieår skal du i praktik i 6 uger.

Praktikken foregår i grupper og på en anden skole end din ansættelsesskole.

Du har ikke undervisning på læreruddannelsen i praktikperioden, men du fortsætter i praktikperioden i dit ansættelsesforhold på den skole, hvor du er ansat i en traineestilling.

Din løn er den samme i praktikperioden som i den resterende del af dit uddannelsesforløb.

Hvad skal jeg lave i praktikken?

I løbet af praktikken får du mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb.

Praktikperioderne har forskellige temaer. I løbet af de 3 praktikforløb arbejder du fx med:

 • Klaseledelse.
 • Didaktik.
 • Samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv.

Vejledning undervejs i praktikken

Gennem hele praktikperioden er du tilknyttet en vejleder på praktikstedet.

Praktikeksamen

2 af de 3 praktikperioder afsluttes med eksternt bedømt praktikeksamen. Det skal være med til at sikre et godt og relevant udbytte af praktikken.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Ca. 2/3 af de færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på friskoler, private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

 

Hvad laver lærere på folkeskoler, friskoler og privatskoler?

Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

 

Hvad laver lærere på efter-, erhvervs- og højskoler?

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Andre jobmuligheder inden for skoleverdenen

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder.
 • Vejleder for kolleger.
 • Skolebibliotekar.
 • SSP-medarbejder.
 • It-vejleder.
 • Læsevejleder.
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen.
 • Lærer i udlandet.

 

Videreuddannelse

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision.
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik.
 • AKT-uddannelse.
 • Læsevejlederuddannelse.
 • Master i Ledelse.
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik.
 • Master i Fitness og Træning.
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

(Indsæt følgende faktaboks, som kan placeres ved siden af ovenstående tekst)

Eksempler på muligheder for videreuddannelse

Læs mere om videreuddannelsesmuligheder hos UCL, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet:

 

To ansøgningsrunder

Hvis du vil søge ind på traineelæreruddannelsen er der 2 ansøgningsprocesser, du skal igennem.

Den første er ansøgning til Lærer-Trainee Fredericia. Den anden er ansøgning om en traineestilling på en skole i Fredericia.

Det kræver positivt svar på begge ansøgninger for at blive optaget på traineelæreruddannelsen.

Vi anbefaler at du samtidig opretter en ansøgning som 2. prioritet ved Lærer Jelling, såfremt du ikke bliver tilbudt ansættelse ved Fredericia Kommune. Bemærk, ansættelsessamtaler i Fredericia Kommune ligger efter kvote 2 ansøgningsfrist.

Traineestillinger

Stillingsopslag til traineestillinger bliver slået op i foråret.

Der foregår i øjeblikket forhandlinger med flere kommuner om traineepladser.

Ansøgningsfrister til læreruddannelsen og traineestillinger

 • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
 • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Vi forventer at have ledige pladser på læreruddannelsen efter 28. juli.

Derfor kan vi anbefale dig at sende en ansøgning via optagelse.dk, selvom du skulle have søgt via kvote 2.

Ansøgningsfrist til traineestillinger

Skal jeg søge via kvote 1 eller kvote 2?

I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit fra en adgangsgivende eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Kvote 2 skal du søge, hvis dit gennemsnit er under 7. Har du en gymnasial eksamen, behøver du kun at sende os dit eksamensbevis. Du vil primo april, blive inviteret til en optagelsessamtale via UCsamtalebooking, hvor du selv skal booke en tid. Samtalerne finder sted i ugerne 16-22.
Læs om optagelsessamtalerne.

Søger du med andet adgangsgrundlag, skal vi have alle relevante dokumenter for at vurdere din ansøgning.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller har du en udenlandsk eksamen, skal du også søge via kvote 2. Læs mere om det under IKV - Individuel kompetencevurdering og Optagelse med udenlandsk eksamen.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

For at søge via kvote 1, skal du have en af følgende eksamener med et eksamensgennemsnit på minimum 7:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

Har du under 7 i eksamensgennemsnit, skal du søge via kvote 2.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2-ansøgere skal til optagelsessamtale

Optagelsessamtaler

Grundet Covid-19, vil optagelsessamtalerne forløbe anderledes end normalt.

Sådan booker du en samtale

Du modtager en mail med invitation og link til booking af tid til optagelsessamtale.

Sådan forløber samtalen

Samtalen vil tage udgangspunkt i en case hvor til der er refleksionsspørgsmål tilknyttet.
Selve samtalen vil forløbe som en onlinesamtale af en varighed på 30 min.

Dagen før samtalen vil du i tidsrummet kl. 14-17 modtage en mail med forberedelsesmateriale, vejledning samt mødeindkaldelse med link til Zoom. Her er det vigtigt, at du tester at du kan deltage i mødet, samt dit webkamera og lyd virker inden samtalen.
Det forventes at du skal være klar 15. min inden den bookede samtale.

Samtalen

Du vil blive vurderet på 6 domæner under samtalen på baggrund af casen: Motivation, Samarbejdsevne og personlig integritet, Etisk formåen, Faglig tekstlæsning og teksthåndtering, Kognitiv formåen og Kommunikationsevne. 
Du kan læse mere om optagelsessamtalerne her

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Det betyder i praksis, at alle, der kan optages igennem kvote 1 (med minimum 7 i optagelseskvotient), optages.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Retsinformation.dk.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav.
 • Ansøgningsprocedure.
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-12) eller optagelse@ucl.dk.

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Uddannelsesvejledning

Du kan kontakte Læreruddannelsen i Jelling, hvis din henvendelse handler om uddannelsens indhold.

Kontakt læreruddannelsen

Birgitte B. Hjerrild
Uddannelsesleder, Læreruddannelsen i Jelling
51 33 01 19 eller bbhj@ucl.dk.

Hvis du vil besøge uddannelsen, er her lidt forskellige måder, du kan gøre det på.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Program for studiepraktik

Læreruddannelsen i Jelling

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad er uddannelsen Lærer - trainee?
Traineelæreruddannelsen er en professionsbachelor, hvor du har et fast, lønnet job i de 4 år, du uddanner dig til lærer. Du bliver ansat på en folkeskole i Fredericia eller Vejle Kommune. Derudover skal du i praktik i 6 uger på 2., 3. og 4. studieår. På den måde får du ekstra tæt kobling mellem teori og praksis.

Hvor lang tid tager uddannelsen Lærer - trainee?
Traineelæreruddannelsen tager 4 år.

Hvad tjener man som uddannet Lærer - trainee?
Gennemsnitslønnen pr. måned for en nyuddannet lærer i folkeskolen lå på 34.000 kr. i 2018.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf: 6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.

Andre kiggede også på