Meritpædagog

Åben uddannelse

Uddannelsen til meritpædagog er for dig, der allerede har erfaring med pædagogisk arbejde og gerne vil kombinere studie og job.

 • Mennesker
 • Pædagogik
 • Relationer
Varighed 3,5 år (inklusiv 32 uger udstrakt praktik)
Sted Odense, Jelling
Odense, Jelling
Studiestart September og Februar
September og Februar
Næste ansøgningsfrist 3. juni kl. 12
3. juni kl. 12
Kontakt os Kontakt os
Hør to studerende fortælle om pædagoguddannelsen 2:06

Arbejdsliv og karriereveje

Som pædagog har du en afgørende rolle på vigtige tidspunkter i mange menneskers liv.

Det kan fx være for:

 • Vuggestuebarnet, der har brug for tryghed i en helt ny hverdag.
 • Børnehavedrengen, som skal hjælpes godt på vej til snart at gå i skole.
 • Teenagepigen i fritidsklubben, der føler sig udenfor fællesskabet.
 • Stofmisbrugeren på et opholdssted, som er kommet skævt i gang med voksenlivet.

Skab en tryg og god start på livet
Som pædagog i en vuggestue eller børnehave har du stor betydning for børns start på livet.

Du planlægger og igangsætter aktiviteter og oplevelser, der skaber læring hos børnene.

Du er der også for børnene, når de har brug for omsorg og tryghed.

Børnenes udvikling er vigtig, så de er klar til de næste skridt i livet: Fra mor og fars trygge arme til et nyt miljø i vuggestuen med flere børn og nye relationer og derfra videre til børnehaven og skolen.

Fokus på udvikling og trivsel
Du bliver en vigtig medspiller i forhold til børnenes motoriske, kreative, kognitive og sproglige udvikling.

I dit arbejde er børnenes trivsel en central kerneopgave.

Du støtter og hjælper derfor børnene i deres udvikling, så de bliver i stand til at klare mere og mere selv, danne venskaber og være en del af et fællesskab.

Inden for skole- og fritidsområdet arbejder pædagoger i:

 • Skole- og fritidsordninger (SFO)
 • Fritidshjem
 • Børnehaveklasser
 • Fritidsklubber.

Pædagog i SFO, fritidshjem eller skole
Som pædagog i en SFO, fritidshjem eller skole spiller du en central rolle i børnenes første år af deres skoleliv op til omkring 10-årsalderen.

I SFO’en og på fritidshjemmet er legen og aktiviteter omdrejningspunkt for børnenes udvikling.

Du skaber aktiviteter, som giver stærke fællesskaber for børnene, så de udvikler sig kreativt, personligt og styrkes i at danne relationer.

I skolen har pædagoger et tæt samarbejde med skolens lærere. I arbejder med elevernes trivsel, venskaber og læring, og du er med til at støtte børnene i både deres personlige og faglige udvikling.

Fritidsklub for de ældre børn og unge
Fritids- og ungdomsklubber er typisk for børn og unge fra 10 år og opefter.

Klubberne giver børn og unge mulighed for at være sammen med jævnaldrende efter skole.

I klubberne er du med til at skabe trygge rammer, hvor der er fokus på trivsel og gode venskaber. Det skabes bl.a. igennem aktiviteter som fx sport, musik, teater og computerspil.

Inden for social- og specialområdet arbejder pædagoger med udsatte mennesker, der har særlige udfordringer.

Det kan fx være:

 • Børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap
 • Omsorgssvigtede børn og unge
 • Kvinder på krisecentre
 • Kriminalitetstruede
 • Misbrugere
 • Hjemløse.

Arbejdet foregår fx på:

 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Daghjem
 • Beskyttede værksteder
 • Opholdssteder
 • Familieinstitutioner
 • Børne- og ungdomspensioner.

Du er med til at styrke livskvaliteten
Som pædagog på social- og specialområdet er dit primære mål at styrke livskvaliteten og -vilkårene for de mennesker, du arbejder med.

Det kan handle om alt fra at støtte stofmisbrugeren til at blive stoffri til at hjælpe et autistisk barn på en specialskole med at klare sig selv eller understøtte en multihandicappet voksen i at skabe sociale relationer.

Fokus på udvikling og evnen til at klare sig selv
Du har fokus på at bygge bro til sociale netværk, arbejdsmarkedet og samfundet.

Du arbejder med at understøtte målgruppernes motivation, læring, udvikling og kompetencer til at danne relationer og klare sig selv.

Du har også et tæt samarbejde med fx borgerens familie, sociale netværk og andre fagprofessionelle.

Pædagoger får ikke kun traditionelle pædagogjob.

Du har også stor chance for at få ledelsesansvar, hvis du tager en pædagoguddannelse.

En ud af 8 uddannede pædagoger har i dag en lederstilling.

Mange pædagoger arbejder i en lang række private og offentlige virksomheder, hvor de får job som eller beskæftiger sig med: 

 • Innovation
 • Omsorg
 • Coaching
 • Vejledning
 • Jobrådgivning
 • Creative Manager
 • Pædagogisk konsulent
 • Organisationskonsulent
 • Stresskonsulent.

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog åbnes døre til:

 • Kurser
 • Efteruddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.

Uddannelsesforløb og praktik

Uddannelsen til meritpædagog tager 3,5 år og er et særligt tilrettelagt forløb. Med uddannelsen som meritpædagog opnår du samme kompetencer og kvalifikationer som studerende på den ordinære pædagoguddannelse.

Alle har erfaring fra pædagogisk arbejde 

Ligesom dig selv har alle dine medstuderende på merituddannelsen minimum to års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde.

På UCL kommer studerende på meritpædagoguddannelsen på et hold udelukkende med meritpædagogstuderende, og undervisningen tager udgangspunkt i dine egne og dine medstuderendes erfaringer fra praksis.

Meritpædagoguddannelsen varer i alt 3 år og 6 måneder, som udgør 150 ECTS. På denne model studerer du på deltid gennem hele uddannelsen, som gør det muligt at kombinere studiet med sideløbende pædagogisk arbejde.

Uddannelsens 1. studieår består af et fællesforløb, som kaldes for Grundfaglighed. Dette forløb varer lidt mere end 1. studieår. På uddannelsens første 8 uger deltager du i undervisning og studieaktiviteter på uddannelsesinstitutionen 2 dage ugentligt. I de næste 32 uger deltager du i undervisning og studieaktiviteter på uddannelsesinstitutionen 1 dag ugentligt og er i denne periode også i praktik 1 dag ugentligt. Praktikken er ulønnet og foregår på en anden arbejdsplads end der, hvor du er ansat.

På uddannelsens 2. og 3. studieår deltager du i undervisning og studieaktiviteter på uddannelsesinstitutionen 2 dage ugentligt. Forløbet udgøres af din valgte specialisering samt valgfag.

På uddannelsens sidste del gennemfører du en undersøgelsespraktik på 16 dage i forbindelse med dit bachelorprojekt. Denne praktik er ulønnet og kan foregå i den institution, hvor du er ansat. Bachelorprojektet afsluttes med en bacheloreksamen. Det 4. studieår har en varighed på 6 måneder.

Meritpædagoguddannelsen udbydes i Odense og i Jelling.

Pædagoguddannelsen har 3 specialiseringsretninger, du kan vælge imellem:

 • Dagtilbudspædagogik (0-5-årige)
 • Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige)
 • Social- og specialpædagogik

Det er på uddannelsens 2. og 3. år, at du fordyber dig i en specialisering.

Selvom du uddanner dig inden for en bestemt specialisering, kan du sagtens arbejde inden for de andre specialiseringsområder.

Udover din specialisering skal du også have ét valgmodul. Hvis du ønsker et andet valgmodul, end dem der er tilrettelagt på meritpædagoguddannelsen, kan du søge om at følge et valgmodul på den ordinære pædagoguddannelse.

Meritpædagoguddannelsen indeholder to praktikforløb, som begge er ulønnede.

På 1. studieår er du i praktik 1 dag ugentligt i 32 uger. Praktikken er ulønnet og foregår på en anden arbejdsplads, end der hvor du er ansat.

Din arbejdsgiver skal i forbindelse med din ansøgning til studiet tilkendegive, at du kan få orlov fra din arbejdsplads til at gennemføre denne praktik. Arbejdsgiver skal samtidigt oplyse, om arbejdsstedet har mulighed for at stille en praktikplads til rådighed for en anden studerende i praktikperioden.

I slutningen af studiet er du i undersøgelsespraktik i 16 dage i forbindelse med dit bachelorprojekt. Denne praktik kan gennemføres på din arbejdsplads eller på et andet praktiksted. Denne praktik er også ulønnet.

Merituddannelsen udbydes efter lov om åben uddannelse og er ikke SU-berettiget.

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du betale et deltagergebyr, der ved studiestarten er 8.000 kr. pr. halve år.

Beløbet opkræves forud for hvert semester (med forbehold for prisregulering).
Du skal ligeledes påregne udgifter til bøger og studieredskaber samt være opmærksom på, at uddannelsens praktikker er ulønnede.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Studiested og studieliv

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Campus og byen

Som studerende på UCL's campus på Niels Bohrs Allé bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 4900 studerende fordelt på 5 sundhedsuddannelser og 3 andre uddannelser.

Odense - en studieby fuld af liv
Campus ligger tæt på centrum af Odense, der rummer et rigt kulturliv.

Tinderbox. Små og store spillesteder. Næsten 250 caféer og restauranter. Mange grønne områder. Danmarks største koncentration af anerkendte museer uden for hovedstadsområdet. Og meget mere. 

Så du og dine medstuderende har masser af muligheder for at få gode oplevelser sammen, når I ikke er på uddannelsen.

Vild med bold

UCL FC er UCL's helt eget fodboldhold for både mænd og kvinder.

Det er en social og hyggelig klub, som primært er tiltænkt studerende på UCL, men der er plads til alle, også selvom man ikke er fra UCL, og ikke har de store fodboldevner.

UCL FC handler om at være fysisk aktiv i sjove og kreative rammer, og om at mødes på kryds og tværs af studier og årgange.

Der er altid plads til nye spillere.

Slip kreativiteten løs med musik

Hvert år samles en flok studerende fra UCL på Niels Bohr Allé og skriver, instruerer og opfører et musikalsk teaterstykke. Teatergruppen er en selvstændig forening, der selv står for alle aspekter af forestillingen, fra scenografi til musikken. Studerende fra alle UCL campusser er velkomne, uanset erfaring. For selvom forestillingens indhold og udtryk er i centrum, handler teatergruppen lige så meget om sammenhold imellem de studerende.

Grotten

Fredagsbaren på Niels Bohrs Allé hedder Grotten. Men hvis du tror, at det betyder en mørk og dunkel kælder, så tager du fejl.

Listigt placeret under rampen til hovedindgangen ligger lokalerne lyst og venligt med store glaspartier. Her er en summen af liv, når de studerende slår sig løs om fredagen. Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet. Som en ekstra bonus kan man bruge de store lokaler til studiearbejde i løbet af ugen.

UCL Stationsvej
Stationsvej 4
7300 Jelling

Rigt foreningsliv

På lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling finder du mange fællesskaber bestående af studerende og undervisere fra begge uddannelser. Disse fællesskaber kalder vi slæng. Vær med til at dyrke haven og lave bål i haveslænget. Spil badminton eller gå til fitness i idrætsslænget. Syng i kor i musikslænget.

Underhuset

I Jelling har du mulighed for at kigge forbi den hyggelige fredagsbar, Underhuset. I Underhuset er alle velkomne, lige meget om du er pædagog- eller lærerstuderende. Underhuset drives af frivillige studerende, der arrangerer studiefester, fastelavn og andre sociale aktiviteter for de studerende i Jelling.

Adgangskrav og ansøgning

For at opfylde adgangskravene til Meritpædagog, skal du både have en adgangsgivende eksamen og opfylde kravene om pædagogisk erhvervserfaring.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en arbejdsgivererklæring, som dokumenterer, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver.

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

 

 

 

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Ingen specifikke adgangskrav.

Erhvervsuddannelse

 • Pædagogiske assistentuddannelse (PAU).
  Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E.

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2).
  Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Naturfag C, Engelsk D.

Enkeltfag
4 beståede gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk A.
 • Engelsk B.
 • Samfundsfag C
 • Valgfrit fag C

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Krav om erhvervserfaring
Vær opmærksom på, at du også skal opfylde krav om erhvervserfaring.

Du skal have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst 5 år på fuldtid. Hvis du er 25 år eller derover skal du have pædagogisk erfaring på mindst 2 år på fuldtid.

Eksempler på relevant erhvervserfaring kan være; pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer eller legepladsmedarbejder.

Erhvervserfaringen skal dokumenteres, og der kan ikke dispenseres for kravet.

Krav om adgangsgivende eksamen
Vær opmærksom på, at du også skal opfylde krav om adgangsgivende eksamen.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Krav om erhvervserfaring
Vær opmærksom på, at du også skal opfylde krav om erhvervserfaring.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en arbejdsgivererklæring, som dokumenterer, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver.

Vi anbefaler, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om en fleksibel ordning i fordelingen mellem arbejde og studie.

Såfremt du ikke er i arbejde ved ansøgningstidspunktet, bedes du notere dette i ansøgningen under supplerende oplysninger.

Du finder skabelonen til arbejdsgivererklæring her:

Arbejdsgivererklæring for meritpædagoguddannelsen (Word)

Sådan søger du ind

Du søger ind på nemstudie.dk. Her kan du også følge din ansøgning.

nemstudie.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Sommer: ultimo juni. Vinter: medio november.
Du får svar på nemStudie.dk.

Følg din ansøgning på nemstudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrist

Sommer 3. juni kl. 12.00

Vinter 2. december kl. 12.00

Ved ledige pladser til sommerstarten, åbner vi for ledige pladser 26. juli.

Studiestart

Odense
September og februar

Jelling
September og februar

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

Book en vejledning

30 minutters face to face vejledning om optagelse og adgangskrav.

Seebladsgade 1, Odense C.

Book vejledning

Kontakt uddannelsen i Odense

Agnete Lyngbye Kramme
Uddannelses- og forskningsleder, Odense

29 38 60 62
agkr@ucl.dk

Kontakt uddannelsen i Jelling

Kim Herrmann Nørgaard
Uddannelses- og forskningsleder, Jelling

22 42 93 46  
kjhn@ucl.dk

Besøg uddannelsen

Informationsmøde om meritpædagog

Hør mere om meritpædagog? Bliv klogere på uddannelsen.Kom til infomøde den 9. april kl. 17.00-18.30 i Odense

Tilmelding

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus uge 8

Til Åbent Hus i uge 8 møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus