Meritpædagog

Åben uddannelse

Uddannelsen til meritpædagog er for dig, der allerede har erfaring med pædagogisk arbejde og gerne vil kombinere studie og job.

 • Mennesker
 • Pædagogik
 • Relationer
Varighed 3 år (10 uger praktik)
Sted Odense, Jelling
Studiestart September og Februar
Næste ansøgningsfrist 1. maj
Kontakt os

Hør to studerende fortælle om pædagoguddannelsen 2:06

Arbejdsliv og karriereveje

Med en pædagoguddannelse på UCL kan du både uddanne dig til at arbejde med børn, unge og voksne.

Pædagoger kan arbejde med de mindste børn i vuggestuen, teenagerne i en ungdomsklub, socialt udfordrede voksne på en døgninstitution eller med ældre på et plejehjem.

En stor del af de uddannede pædagoger (40 %) arbejder i daginstitutioner.

Det vil sige:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver.

Cirka 20 % procent af pædagoger arbejder inden for skole- og fritidsområdet.

Det vil sige: 

 • Skole- og fritidsordninger (SFO)
 • Fritidshjem
 • Børnehaveklasser
 • Fritidsklubber.

Mange uddannede pædagoger (40 %) arbejder med mennesker, der har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer.

Arbejdet foregår fx på: 

 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Daghjem
 • Beskyttede værksteder
 • Opholdssteder
 • Familieinstitutioner
 • Børne- og ungdomspensioner.

Pædagoger får ikke kun traditionelle pædagogjob.

Du har også stor chance for at få ledelsesansvar, hvis du tager en pædagoguddannelse.

En ud af 8 uddannede pædagoger har i dag en lederstilling.

Mange pædagoger arbejder i en lang række private og offentlige virksomheder, hvor de får job som eller beskæftiger sig med: 

 • Innovation
 • Omsorg
 • Coaching
 • Vejledning
 • Jobrådgivning
 • Creative Manager
 • Pædagogisk konsulent
 • Organisationskonsulent
 • Stresskonsulent.

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog åbnes døre til:

 • Kurser
 • Efteruddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.

Uddannelsesforløb og praktik

Uddannelsen til meritpædagog tager 2 år og 10 måneder, og den er dermed kortere end den ordinære pædagoguddannelse.

Det skyldes, at du får merit for to lønnede praktikker undervejs i uddannelsen, som i alt udgør et studieår.

Gennem uddannelsen vil du opnå samme kompetencer og kvalifikationer som studerende på den ordinære pædagoguddannelse.

Alle har erfaring fra pædagogisk arbejde 

Ligesom dig selv har alle dine medstuderende på merituddannelsen minimum to års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde.

På UCL kommer alle meritpædagogstuderende på et hold udelukkende for sig. Og undervisningen tager udgangspunkt i dine egne og dine medstuderendes erfaringer fra praksis.

På UCL udbydes to forskellige modeller for meritpædagoguddannelsen.

Fælles for de to modeller er, at du har pædagogisk arbejde sideløbende med din uddannelse.

At uddanne sig til meritpædagog kræver derfor en forudgående aftale med din arbejdsplads.

Model 1:
På model 1 studerer du fuldtid på uddannelsens første studieår, hvor du har orlov fra dit arbejde.

På 2. og 3. år er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudie, hvor du er på uddannelsen hver fredag samt én lørdag om måneden. Du er på dit arbejde de andre hverdage.

Fællesdelen pædagogens grundfaglighed udgør hele 1. studieår, hvorefter du vælger specialisering.

Denne model udbydes i Odense.

Model 2:
På model 2 er hele uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudie, hvor du er på uddannelsen 2 dage om ugen samt én ekstra dag om måneden. Du er på dit arbejde de andre dage.

Fællesdelen pædagogens grundfaglighed udgør hele 1. studieår, hvorefter du vælger specialisering.

Denne model udbydes i Odense og i Jelling.

I Jelling er undervisningen tilrettelagt på torsdage og fredage samt én lørdag om måneden.

I Odense er undervisningen tilrettelagt tirsdage og onsdage samt ca. én torsdag om måneden.

Uddannelsens fællesdel, som du har på det første studieår, kaldes også ”Pædagogens grundfaglighed”.

Her klædes du på til det pædagogiske arbejde, og du får kompetencer til at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring og trivsel.

Indholdet i grundforløbet
Du lærer bl.a. om:

 • Pædagogiske teorier
 • Menneskers fysiske og psykiske udvikling
 • Kønsidentitet og kultur
 • Kommunikation og etik
 • Pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst
 • Musik, drama og mediefag
 • Natur, udeliv og idræt.

3 kompetenceområder
Pædagogens grundfaglighed er bygget op omkring 3 kompetenceområder:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Profession og samfund
 • Pædagogens praksis.

Pædagogiske miljøer og aktiviteter
Der er fokus på børn, unge og voksnes udvikling.

Du opnår bl.a. kompetence til at vurdere pædagogiske miljøer og aktiviteter og deres betydning for børn, unge og voksnes udvikling.

Du får også kompetence til at begrunde faglige vurderinger og valg.

Profession og samfund
Du opnår viden om professionens samfundsmæssige betydning og pædagogers mangeartede opgaver og bidrag til udvikling.

Du lærer bl.a. at begrunde pædagogisk arbejde i de forskellige sammenhænge, professionen er en del af.

Pædagoguddannelsen har 3 specialiseringsretninger, du kan vælge imellem:

 • Dagtilbudspædagogik (0-5-årige)
 • Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige)
 • Social- og specialpædagogik

Det er på uddannelsens 2. og 3. år, at du fordyber dig i en specialisering.

Selvom du uddanner dig inden for en bestemt specialisering, kan du sagtens arbejde inden for de andre specialiseringsområder.

Udover din specialisering skal du også have ét valgmodul. Hvis du ønsker et andet valgmodul, end dem der er tilrettelagt på meritpædagoguddannelsen, kan du søge om at følge et valgmodul på den ordinære pædagoguddannelse.

På meritpædagoguddannelsen får du merit for 2 praktikker, og derfor skal du kun i praktik 2 gange.

På første studieår skal du 7 uger i praktik. Denne praktik skal gennemføres på en anden arbejdsplads, end den du er tilknyttet.

Din arbejdsgiver skal i forbindelse med din ansøgning tilkendegive, om de har mulighed for at stille en praktikplads til rådighed for en anden studerende.

Praktikken afsluttes med en prøve og bedømmes af en underviser samt en praktikvejleder fra praktikstedet.

I slutningen skal studiet skal du 16 dage i undersøgelsespraktik i forbindelse med dit bachelorprojekt. Denne praktik kan gennemføres på din arbejdsplads eller på et andet praktiksted.

Merituddannelsen udbydes efter lov om åben uddannelse og er ikke SU-berettiget.

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du betale et deltagergebyr, der ved studiestarten er 7.000 kr. pr. halve år (i alt 42.000 kr.). Beløbet opkræves forud for hvert semester (med forbehold for prisregulering).

Du skal ligeledes påregne udgifter til bøger og studieredskaber.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
På model 1 kan du ansøge om statens voksenuddannelsesstøtte til det første studieår. SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Vær opmærksom på, at der er særlige krav til at opnå SVU. Læs mere på SVU’s hjemmeside.

SVU's hjemmeside

Har du spørgsmål til SVU, kan du også kontakte studieadministrativ medarbejder hos UCL Maj-Brit Lau på mail.

Kontakt Maj-Brit Lau

Du kan ikke søge om SVU-tilskud til model 2, idet SVU kun udbetales i forbindelse med fuldtidsstudier.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Studiested og studieliv

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Fra sansesal til røntgenrum

UCL Niels Bohrs Allé har en lang række faciliteter tilknyttet uddannelserne. Der er DidakTech lab med 3D-printere, 3D-skannere, robotter, droner og VirtualReality-udstyr, der er CT- og MR-scannere.

Her finder du også sengestuer og simulationsrum, bevægelsesrum og sanserum, storkøkkener og udekøkkener, shelters og bålsteder.

Vild med bold

UCL FC er UCL's helt eget fodboldhold for både mænd og kvinder.

Det er en social og hyggelig klub, som primært er tiltænkt studerende på UCL, men der er plads til alle, også selvom man ikke er fra UCL, og ikke har de store fodboldevner.

UCL FC handler om at være fysisk aktiv i sjove og kreative rammer, og om at mødes på kryds og tværs af studier og årgange.

Der er altid plads til nye spillere.

Slip kreativiteten løs med musik

Hvert år samles en flok studerende fra UCL på Niels Bohr Allé og skriver, instruerer og opfører et musikalsk teaterstykke. Teatergruppen er en selvstændig forening, der selv står for alle aspekter af forestillingen, fra scenografi til musikken. Studerende fra alle UCL campusser er velkomne, uanset erfaring. For selvom forestillingens indhold og udtryk er i centrum, handler teatergruppen lige så meget om sammenhold imellem de studerende.

Grotten

Fredagsbaren på Niels Bohrs Allé hedder Grotten. Men hvis du tror, at det betyder en mørk og dunkel kælder, så tager du fejl.

Listigt placeret under rampen til hovedindgangen ligger lokalerne lyst og venligt med store glaspartier. Her er en summen af liv, når de studerende slår sig løs om fredagen. Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet. Som en ekstra bonus kan man bruge de store lokaler til studiearbejde i løbet af ugen.

UCL Stationsvej
Stationsvej 4
7300 Jelling

Rigt foreningsliv

På pædagoguddannelsen i Jelling finder du mange fællesskaber bestående af studerende og undervisere fra både lærer- og pædagoguddannelsen. Disse fællesskaber kalder vi slæng. Vær med til at dyrke haven og lave bål i haveslænget. Spil badminton eller gå til fitness i idrætsslænget. Syng i kor i musikslænget.

Underhuset

I Jelling har du mulighed for at kigge forbi den hyggelige fredagsbar, Underhuset. I Underhuset er alle velkomne, lige meget om du er pædagog- eller lærerstuderende. Underhuset drives af frivillige studerende, der arrangerer studiefester, fastelavn og andre sociale aktiviteter for de studerende i Jelling.

Adgangskrav og ansøgning

Ansøgningsfristen er:

1. maj kl. 12.00 til studiestarten til august/september.

1. december kl. 12.00 til studiestarten til februar.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en arbejdsgivererklæring, som dokumenterer, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver.

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

Du skal have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst 5 år på fuldtid. Hvis du er 25 år eller derover skal du have pædagogisk erfaring på mindst 2 år på fuldtid.

Eksempler på relevant erhvervserfaring kan være; pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer eller legepladsmedarbejder.

Erhvervserfaringen skal dokumenteres, og der kan ikke dispenseres for kravet.

STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Ingen specifikke adgangskrav.

Pædagogassistentuddannelse (PAU).

Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E.

 

Social- og sundhedsassistentuddannelse (trin 2)

Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Naturfag C, Engelsk D.

4 beståede gymnasiale enkeltfag:

Dansk A

Engelsk B

Samfundsfag C

Valgfrit fag på C-niveau

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen

Sprogkrav

Derudover skal du have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst 5 års arbejde på fuldtid. Hvis du er 25 år eller derover skal du have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst 2 års arbejde på fuldtid.

Eksempler på relevant erhvervserfaring kan være: pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer eller legepladsmedarbejder.

Erhvervserfaringen skal dokumenteres og der kan ikke dispenseres for kravet.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en arbejdsgivererklæring, som dokumenterer, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver.

Vi anbefaler, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om en fleksibel ordning i fordelingen mellem arbejde og studie.

Såfremt du ikke er i arbejde ved ansøgningstidspunktet, bedes du notere dette i ansøgningen under supplerende oplysninger.

Du finder skabelonen til arbejdsgivererklæring her:

Arbejdsgivererklæring for meritpædagoguddannelsen - Jelling (Word)

Arbejdsgivererklæring for meritpædagoguddannelsen - Odense (Word)

 

Sådan søger du ind

Du søger ind på nemstudie.dk.

nemstudie.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie.dk. Her kan du også følge din ansøgning undervejs.

Sommer -  31. maj

Vinter -  31. december

nemstudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrist

Sommer 1. maj kl. 12.00

Vinter 1. december kl. 12.00

Ved ledige pladser åbner vi for efteroptag 28. juli.

Modeller

Modeller for meritpædagog

Odense 
Model 1 og 2

Jelling
Model 2

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

Kontakt uddannelsen i Odense

Agnete Lyngbye Kramme
Uddannelses- og forskningsleder, Odense

29 38 60 62
agkr@ucl.dk

Kontakt uddannelsen i Jelling

Kim Herrmann Nørgaard
Uddannelses- og forskningsleder, Jelling

22 42 93 46  
kjhn@ucl.dk

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik