Produktudvikling og teknisk integration

Top up/overbygning

For dig der vil udvikle produkter gennem integration af tekniske og kreative processer.

Styrk dine kompetencer – byg videre på din uddannelse

På uddannelsen lærer du at integrere forskellige teknologier og vidensformer indenfor udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter.

Professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration er uddannelsen for dig, der som autoteknolog, automationsteknolog, produktionsteknolog, energiteknolog, it-teknolog, procesteknolog eller el- og vvsinstallatør ønsker at bygge videre på din uddannelse.

Drømmer du om at arbejde med integrering af teknologi og udvikling af nye produkter, er professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration noget for dig. På UCL følger vi internationale standarder inden for produktudvikling, for at udruste vores studerende med de nyeste værktøjer inden for eksempelvis produktudvikling og prototyping, forretningsstrategi, markedsundersøgelser og projektledelse.

Du former selv din fremtid

På professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration bygger du videre på din erhvervsakademiuddannelse inden for produktion eller teknologi. Du former i høj grad selv din uddannelse med udgangspunkt i lige netop din baggrund og interesser.

Du bliver godt klædt på til at arbejde som del af et produktudviklingsteam eller som projektleder, hvor du arbejder med udvikling af produkter, processer og mennesker – det kan også være du starter din egen virksomhed.

En af dine særlige styrker med en professionsbacheloruddannelse i produktudvikling og teknisk integration i bagagen er, at du har udviklet dig inden for dit faglige felt. Du har også fået erfaringer med at arbejde tværfagligt med mennesker med forskellige fagligheder.

Uddannelsen giver adgang til job i forskellige konsulent- eller produktionsvirksomheder som fx koordinator, projektleder eller teknisk leder. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse afhængig af, hvilke valgfag du tager under uddannelsen.

Professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration tager 1½ år (90 ECTS) og retter sig mod forskellige fagområder afhængig af din baggrund. Hvert semester indeholder et projektforløb. I hvert projektforløb indgår et eller flere temaer. Undervisningen inden for disse temaer gennemføres hovedsageligt som projektorganiseret undervisning.

Da der lægges vægt på tværfaglighed i uddannelsen, er flere af temaerne tilrettelagt som fælles projekter for de forskellige professionsretninger.

På 3. semester er du i praktik i tre måneder.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt, som afsluttes med en mundtlig eksamen.

Fælles fagområder

Alle studerende på professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration får fælles undervisning i fagområderne:

Teknisk integration: Fagområdet indeholder integration, udnyttelse og implementering af teknologier og koncepter på tværs af organisationen og gængse faggrænser. Du lærer også at rådgive om løsninger samt om styring og ledelse af tværfaglige udviklingsprojekter.

Produktudvikling: Fagområdet indeholder metoder til produktudvikling og procesoptimering, herunder forretningsforståelse samt involvering af eksperter og brugere i udviklingsprocesserne. Du lærer også om opsamling, bearbejdning og udvikling af viden og data.

Du former selv din uddannelse

På professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration former du i høj grad selv din uddannelse med udgangspunkt i din faglighed fra din tidligere erhvervsakademi-uddannelse. Det betyder, at du kan bygge videre på din tidligere uddannelse gennem valgfag, praktik og projektarbejde.

Over halvdelen af uddannelsen, dvs. 50 ECTS, vælger du selv ud fra netop dine faglige interesser, din tidligere uddannelse og fremtidige karriereplaner.

Afvekslende undervisning

Undervisningen på professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde. Uddannelsen vil eksempelvis indeholde følgende elementer:

 • Fysisk undervisning på campus
 • Forberedelse, forskning/research og læseopgaver
 • Din egen blog baseret på dine aktuelle fag
 • Projekter i samarbejde med virksomheder med fokus på produktudviklingsmetoder
 • Fablab og ”makerkultur”, 3D- og 2D-print, laserskæring og designmetoder
 • Online valgfag i eksempelvis Data og Business intelligence, AutoCAD og Fusion 360, System-Thinking, Information Literacy og Sustainable Food Development
 • Workshops, foredrag og hjemmearbejde inden for bæredygtig produktudvikling og bæredygtigt design.
 • Inddragelse af FN's verdensmål inden for bæredygtighed, herunder cirkulær økonomi og bæredygtigt design


På studiet opnår du eksempelvis følgende læringsmål:

 • Du får udviklingsbaseret viden om teori og praksis inden for produktudvikling og teknisk integration på baggrund af et teknologibegreb, der omfatter elementerne teknik, viden, organisation og produkt.
 • Du får forståelse for praksis, anvendte teorier og metoder i forhold til videnskabsteori og etiske problemstillinger i forbindelse med produktudvikling og integrering med teknologi.
 • Du tilegner dig metoder til udvikling af produkter og komplekse tekniske løsninger inden for egen profession.
 • Du bliver i stand til at vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for energi, miljø, etik og bæredygtighed konkret og praktisk i udvikling af produkter og tekniske løsninger, herunder begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • Du bliver i stand til at håndtere kompleks produktudvikling, konstruktion og teknisk projektering under inddragelse af viden om udvikling af produktet eller ydelsen, dets fremstilling, anvendelse og bortskaffelse.
 • Du kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og kunder samt formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du mulighed for at få en international profil på din uddannelse. På professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration kan du både tage dit praktikophold og/eller et semester i udlandet. Du har også mulighed for at søge om en Double Degree uddannelse – læs mere herunder.  

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Vi lever i en global verden og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på både det danske og det internationale arbejdsmarked.

Læs mere om dine muligheder her

Double degree uddannelse i Portugal

Forøg dine jobmuligheder med både et dansk og et internationalt eksamensbevis

Det er muligt for studerende på professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration med en produktionsteknolog eller lignende erhvervsakademiuddannelse bag sig, at tage en double degree på IPB Polytechnic Institute i Braganca i Portugal.

Få et dansk og et internationalt eksamensbevis

En double degree betyder, at du både får et dansk eksamensbevis fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt et internationalt eksamensbevis fra IPB Polytechnic Institute i Braganca. Med både et dansk og et internationalt eksamensbevis i hånden øger du dine jobmuligheder både i Danmark og internationalt.

En double degree er for dig som er ambitiøs omkring dit studie og videre uddannelses- og karrieremuligheder. Det vil sige, at det er kun de mest aktive og dygtige studerende, der vil få muligheden for at søge om double degree på IPB Polytechnic Institute.

Hvad betyder det for mit studie?

Med en double degree vil 2. semester på dit studie på produktudvikling og teknisk integration være et udvekslingsophold på IPB Polytechnic Institute i Braganca i Portugal.

På 3. semester vil dit praktikophold være tilknyttet IPB Polytechnic Institute, men du kan søge praktik, hvor du ønsker det.

Dit bachelorprojektet vil være et samlet projekt med vejleder tilknyttet både fra IPB Polytechnic Institute og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Nærmere information og ansøgning

Du inviteres til informationsmøde om double degree i starten af dit 1. semester på produktudvikling og teknisk integration i efteråret. Her får du nærmere information om indhold og krav samt hvordan du søger.

Ansøgningsfristen til en double degree på IPB Polytechnic Institute er den 15. oktober.

Har du spørgsmål, kan du kontakte lektor og international koordinator Bettina Lynn Szweda på mail bsz@ucl.dk eller på telefon 30 58 70 74.

Praktikperioden på professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration er din chance for at prøve din nyerhvervede viden af i den virkelige verden. Her får du mulighed for at lave de samme typer af opgaver, som når du er færdiguddannet.

Du kan komme i praktik i både små og store virksomheder. I en lille virksomhed vil du ofte løse mange forskellige typer opgaver, hvor du i en stor virksomhed ofte vil løse opgaver inden for et mere specifikt område. Du bliver eksempelvis ansvarlig for dit eget selvstændige projekt, hvor du arbejder med en udviklingsopgave eller med at opdatere virksomhedens processer.

Din vej til det første job

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil og kan med din uddannelse, når du er færdig.

Dine erfaringer fra praktikken er meget værdifulde, når du skal ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Du får afprøvet din viden og kompetencer inden for det område din uddannelse sigter mod, og du bliver klogere på, hvad du gerne vil arbejde med efter uddannelsen.

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i branchen og kan være en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Mange studerende på uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration vælger eksempelvis også at skrive bachelorprojekt med udgangspunkt deres praktik i samarbejde med virksomheden.

Praktisk info om praktikken

 • Praktikken finder sted på 3. semester og har en varighed af 3 måneder.
 • Du kan tage i praktik både i Danmark og i udlandet.
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.
 • Virksomheder må tilbyde en skattepligtig erkendtlighed på 3000,- kr. om mdr. + betaling af transportudgifter og evt. indkvartering. Dette aftales individuelt i forbindelse med indgåelse af praktikaftalen.

Kontakt

For yderligere information, kontakt:

Bettina Lynn Szweda
Lektor og praktikkoordinator
bsz@ucl.dk / 30 58 70 74

Når du har afsluttet professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration, kan du få job i et bredt udsnit af virksomheder lige fra konsulentvirksomheder til store industrivirksomheder. De typiske jobfunktioner, du vil varetage, afhænger af din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse, da det er din faglige baggrund du specialiserer dig indenfor og bygger videre på.

De primære arbejdsopgaver ligger ofte inden for:

 • Produktudvikling
 • Konstruktion
 • Projektledelse
 • Optimering af produktionssystemer og processer
 • Modning af produkter og tekniske systemer/løsninger
 • Ledelsesopgaver inden for udviklings- og integrationsopgaver
 • Konsulentarbejde og rådgivning
 • Selvstændig virksomhed og iværksætteri

Typiske jobtitler er:

 • Koordinator
 • Projektleder
 • Konsulent
 • Teknisk leder

Videreuddannelse

Kandidatuddannelser på nogle universitetet – fx cand.scient. (via individuel kompetencevurdering og merit).

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Adgang via disse erhvervsakademiuddannelser

 • Automationsteknolog
 • Energiteknolog
 • El-installatør
 • IT-teknolog
 • Produktionsteknolog
 • VVS-installatør
 • Procesteknolog (ingen SU i sommerferien - læs mere).

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Fordeling af studiepladser

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning. 

Ved sommeroptaget optager vi 28 studerende i Odense.

Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende akademiuddannelse eller tilsvarende
 • Karakter på afsluttende eksamensprojekt
 • Motivationsansøgning (læs mere om denne nedenfor)
 • Relevant erhvervserfaring på min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge
 • Anden erhvervserfaring på min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge (evt. praktik)

Motivationsansøgningen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Dine begrundelser for, hvorfor du gerne vil arbejde med produktudvikling og teknisk integration
 • Hvad det er ved produktudvikling og tekniske integration, der særligt tiltrækker dig
 • At du har kompetencer, som er særlig relevante i forbindelse med uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til dit arbejde med produktudvikling og teknisk integration efter endt uddannelse

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at hvis du ikke består fx din afsluttende eksamen, kan du alligevel blive tilbudt en studieplads, som så er betinget af at du inden studiestart består, det du mangler at bestå på uddannelsen.

Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået din adgangsgivende uddannelse.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse via Nemstudie.dk eller ved at klikke på knappen ”Ansøg nu” øverst på denne side.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie, 7. juli.

På Nemstudie kan du følge med i behandlingen af din ansøgning om optagelse. Du kan se ansøgningens status lige fra den dag UCL modtager din ansøgning og indtil du den 7. juli evt. får tilbudt en studieplads. På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Vær opmærksom på, at de notifikationer, som UCL sender dig når der er sket noget nyt med din ansøgning, kan havne som spam i din mail. Tjek derfor jævnligt for spam eller få dit mailprogram til at acceptere notifikationerne. Du kan også altid logge på Nemstudie og tjekke din ansøgning for nye beskeder.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Du er velkommen til at komme på besøg og opleve undervisningen på uddannelsen i Odense.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

Studerende for en dag kan give dig afgørende viden, før du beslutter dig for, om uddannelsen er noget for dig.

Dagen vil give dig mulighed for at:

 • Få et indtryk af studiemiljøet.
 • Opleve undervisningen på uddannelsen og fornemme det faglige niveau.
 • Snakke med studerende om uddannelsen, studiemiljøet mv.
 • Få en rundvisning på uddannelsen og bl.a. se vores studiefaciliteter.

Du bestemmer hvad du vil opleve

Du bestemmer selv, hvor langt dit besøg skal være, og hvad du gerne vil opleve.

Kontakt

Kontakt uddannelsens studievejleder og lav en aftale om et besøg.

 • Susanne Skov Nielsen
  Studievejleder
  sun@ucl.dk eller 6543 4541

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

OBS: Hotlinen holder lukket 20. og 21. oktober

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.