Produktudvikling og teknisk integration

Top up/overbygning

For dig der vil udvikle produkter gennem integration af tekniske og kreative processer.

Styrk dine kompetencer inden for din profession

På uddannelsen lærer du at integrere forskellige teknologier og vidensformer indenfor udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter.

Uddannelsen er en overbygninguddannelse for dig, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for produktions- og teknologiområdet.

Den giver adgang til job i forskellige konsulent- eller produktionsvirksomheder som fx koordinator, projektleder eller teknisk leder.

Om uddannelsen

Top up uddannelsen varer 1½ år og er bygget op omkring tre studieretninger, der hver for sig er rettet mod forskellige fagområder. Alle studerende får dog fælles undervisning i fagområderne:

Teknisk integration: Fagområdet indeholder integration, udnyttelse og implementering af teknologier og koncepter på tværs af organisationen og gængse faggrænser. Du lærer også om at rådgivne om løsninger samt om styring og ledelse af tværfaglige udviklingsprojekter.

Produktudvikling: Fagområdet indeholder metoder til produktudvikling og procesoptimering, herunder forretningsforståelse samt involvering af eksperter og brugere i udviklingsprocesserne. Du lærer også om opsamling, bearbejdning og udvikling af viden og data.

De tre studieretninger beskæftiger sig ud fra forskellige vinkler med konstruktionog bæredygtighed, samt innovation og industrielt design:

It og elektronik henvender sig til it-teknologer og indeholder fagområderne

 • Konstruktion og bæredygtighed: Konstruktion af komplekse it-baserede løsninger baseret på anvendelsesorienterede teknologier herunder bæredygtighed inden for elektronik- og datakonstruktion samt netværksprojektering.
 • Innovation og industrielt design: innovativ problemløsning samt metoder til anvendelse af it-løsninger i industriel sammenhæng med et effektivt samspil mellem hardware, netværk, software herunder IoT (Internet of Things).

Installation og automation henvender sig til installatører, automationsteknologer og energiteknologer og indeholder:

 • Konstruktion og bæredygtighed: Konstruktion af komplekse automatiserede løsninger med fokus på anvendelse af bæredygtige teknologier. Der er fokus på konfigurering, programmering og udvikling af digitaliserede modeller til produktion- og procesflow for automatiserede tekniske systemer til den industrielle sektor
 • Innovation og industrielt design: Innovativ problemløsning samt metoder til design og anvendelse af automation, herunder udvikling, integrering og optimering af styresystemer for maskiner, robotter, automatiske produktionsanlæg, procesanlæg og tekniske systemer i industriel sammenhæng

Udvikling af produkter og produktion henvender sig til produktionsteknologer og indeholder:

 • Konstruktion og bæredygtighed: konstruktion og drift af komplekse industrielle løsninger med fokus på bæredygtighed i valg og dimensionering af teknologier og materialer
 • Innovation og industrielt design: Innovativ problemløsning til design og anvendelse af teknologiske løsninger i industriel sammenhæng. I arbejdet med industriel design indgår produktionsfilosofier, herunder digitalisering og automatiske løsninger.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen udbydes på Engelsk. Den engelske titel er Product Development and Integrative Technology.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Uddannelsen er opdelt i tre semestre, og hvert semester indeholder to projektforløb. I hvert projektforløb vil der indgå et eller flere temaer.  Undervisningen inden for disse temaer gennemføres hovedsageligt som projektorganiseret undervisning, og da der lægges vægt på tværfaglighed i uddannelsen, er op til flere af temaerne tilrettelagt som fælles projekter for de forskellige professionsretninger.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du få job i et bredt udsnit af virksomheder lige fra konsulentvirksomheder til store industrivirksomheder.

De primære arbejdsopgaver ligger ofte inden for:

 • Udvikling
 • Konstruktion
 • Modning af produkter og tekniske systemer/løsninger
 • Ledelsesopgaver indenfor udviklings- og integrationsopgaver

De typiske jobfunktioner, du vil varetage, vil afhænge af din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse, da det er den, der bygges videre på.

Eksempler på jobtitler kan være:

 • Koordinator
 • Projektleder
 • Teknisk leder

Videreuddannelse

Kandidatuddannelser på universitetet – fx cand.scient. (via individuel kompetencevurdering og merit).

 

BEMÆRK: Undervisningen afvikles på engelsk, fordi uddannelsen er åben for både danske og internationale ansøgere. Dog må opgaver og projekter altid afleveres på dansk, ligesom alle eksamener kan afvikles på dansk for dem, der ønsker det.

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Adgang via disse erhvervsakademiuddannelser

 • Automationsteknolog
 • Energiteknolog
 • El-installatør
 • IT-teknolog
 • Produktionsteknolog
 • VVS-installatør
 • Procesteknolog (ingen SU i sommerferien - læs mere).

Specifikke adgangskrav: Engelsk B.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

 

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning. 

Ved sommeroptaget optager vi 25 studerende i Odense.

Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Du kan søge ind på denne uddannelse fra uge 9.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL's Optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Mette Rud Nielsen Studiesekretær
Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: onsdag og torsdag kl. 9-12 samt fredage (d. 14/2, 20/3, 24/4 og 19/6) kl. 10-12

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

!OBS: Optagelsesvejledningen holder lukket i uge 34.

Skriv os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt i uge 35.