Innovation og entrepreneurship

Top up/overbygning

For dig der drømmer om arbejde som projektmager, forretningsudvikler eller blive iværksætter. 

For dig der vil arbejde med idégenerering og forretningsudvikling

Du bliver med denne uddannelse specialist i innovation, entreprenørskab og forretningsudvikling. Top up uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship er for dig, der vil gå i dybden med kreative processer, projektledelse og iværksætteri.

Du vil på top up uddannelsen lære at arbejde med forskellige forretningsmodeller og idegenerering, ligesom du vil blive skarp på finansiering af din idé. Du bliver undervist i prototyping, Go-to-market strategier, ledelse, entreprenørielle økosystemer og netværk.

På studiet vil du opleve en projektorienteret undervisningsform, som indeholder digitale læremidler, gruppearbejde og individuelle opgaver - alt sammen med fokus på din dagligdag som entreprenør og idémager. Dette forbereder dig til at skabe dine egne projekter, et liv som iværksætter samt til de forskellige jobtyper, der findes inden for innovation og forretningsudvikling i etablerede virksomheder.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.

Læs Innovation og entrepreneurhip på engelsk i Odense og Vejle

Top up uddannelsen består af tre semestre med en obligatorisk fællesdel, en specialeretningsdel og en praktik- og bacheloropgavedel.

Uddannelsen er et 1½-årigt fuldtidsstudie. Det betyder, at du skal forvente fremmøde og lektioner alle hverdage. Uddannelsen forløber over tre semestre svarende til 90 ECTS-point. Hvert semester er et afgrænset og afsluttet forløb med egne prøver og eksamener.

Studiet består overvejende af temaorienterede projektarbejder, workshops og camps. Derudover er der skriftlige opgaver og diverse aktiviteter i forbindelse med undervisningen, f.eks gæsteforelæsninger og praktik.

Alle temaer og workshops bygger på samarbejder med eksterne virksomheder eller cases. Det forventes derfor af dig, at du møder velforberedt og deltager aktivt i de aktiviteter, studiet tilbyder.   

En stor del af undervisningen samt undervisningsmateriale og bøger vil være på engelsk.  

1. semester

1. semester består af en obligatorisk fællesdel og et valgfag.

 • Innovative & Kreative Processer
 • Entreprenørskab & Økosystem
 • Det Entreprenante mind-set
 • Videnskabsteori og metode
 • Projekt og teamledelse
 • Forretningsmodeller.

Valgfaget på 1. semester kunne f.eks være:

 • Makerskills
 • Digital Markedsføring
 • Studietur.

Du lærer at udvikle og eksekvere forretningsmuligheder i nye og eksisterende virksomheder samt at gennemføre innovationsprocesser. Du har mulighed for at opbygge et personligt netværk og arbejde med bæredygtig udvikling af en ny eller eksisterende virksomhed, ligesom du lærer at forholde dig til sammenhængen mellem ressourcer, relationer, processer og resultater.

2. semester

2. semester består dels af obligatoriske fællesfag, dels af en specialeretningsdel i form af valgfag. Semestret indeholder følgende temaer:

 • Entreprenørskab
 • Entreprenørskab økonomi
 • Go-To-Market strategi
 • Strategi, ledelse og udvikling
 • Videnskabsteori og metode

På dette semester lærer du at udvikle og vurdere forretningsmodeller med udgangspunkt i omverdens- og markedsvilkår i relation til din egen faglige viden. Du kan udfordre eksisterende og udvikle nye, bæredygtige forretningsmodeller og kombinere både traditionelle og innovative modeller ud fra kundernes sociale, kulturelle og økonomiske interesser. Du arbejder i praksis med at planlægge og eksekvere konkrete initiativer inden for forretningsudvikling.

I den valgfri specialeretning kan du specialisere dig i den retning, du har interesse i. Du er derfor selv med til at definere, hvilke valgfag der er relevante. Et eksempel på tilbudte valgfag er:

 • Small Data
 • Social Entrepreneurship as a businessmodel
 • Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab

3. semester

På uddannelsens sidste semester fortsætter specialiseringsdelen. Her skal du afprøve dine evner i praksis gennem praktik i egen virksomhed eller hos en eksisterende innovativ virksomhed. Du skal selv finde din praktikplads.

Din praktik afsluttes med en skriftlig bachelorrapport.

Praktikperioden er din chance for at afprøve din nyerhvervede viden ’ude i den virkelige verden’. Du kan vælge at gå i praktik i en eksisterende virksomhed eller i din egen virksomhed. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse, for du har ikke bare læst en masse teorier, du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du kommer til at arbejde med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Uddannelsen giver dig tre spændende muligheder, alt efter hvilke valgfag du vælger. Du bliver i stand til at varetage forandringsprocesser og drive udviklingsprojekter som projektleder i en privat virksomhed eller offentlig organisation som intraprenør, arbejde som kulturel og social projektmager, eller du kan skabe din helt egen virksomhed som iværksætter.

Typiske jobtitler er:

 • Projektleder
 • Innovatør
 • Iværksætter
 • Forretningsudvikler
 • Forandringsagent
 • Kulturiværksætter
 • Social entreprenør
 • Koncept/produktudvikler
 • Founder.

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Hvis du søger ind i Odense via denne side, søger du ind på det danske hold. Hvis du har engelskkompetencer svarende til Engelsk B, kan du også  søge ind på det internationale hold

Søger du ind i Vejle, søger du ind på et internationalt hold, hvor undervisningen foregår på engelsk. Her gælder også, at du skal have engelskkompetencer svarende til Engelsk B.

Adgangskrav

Alle tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser, fx:

 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • El-installatør
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • IT- og elektronikteknolog
 • IT-teknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom
 • VVS-Installatør

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en teknisk eller merkantil erhvervsakademiuddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Antal studiepladser

På det danske hold i Odense optager vi 30 studerende og på det internationale hold ligeledes 30 studerende. På det internationale hold i Vejle (kombineret dansk og internationalt hold) optager vi i alt 30 studerende ved sommeroptaget. Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Motiveret ansøgning
 • Engelskkundskaber, niveau B
 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende akademiuddannelse eller tilsvarende

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Du kan søge ind på denne uddannelse fra uge 9.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL's Optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: onsdag og torsdag kl. 9-12 samt fredage (d. 14/2, 20/3, 24/4 og 19/6) kl. 10-12
Tanja Munch Rasmussen Studiesekretær
Kirsten Stürup Studie- og SPS-vejleder
Hanne Køpke Severinsen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på:

 • Seebladsgade 1, 5000 Odense C
 • Boulevarden 25, 7100 Vejle

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

!OBS: Optagelsesvejledningen holder lukket i uge 34.

Skriv os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt i uge 35.