Introduktion til grænsekrydsende ledelse om sammenhængende borgerforløb

De opgaver, den offentlige sektor skal løse i dag, er af så kompleks en karakter, at de ikke kan løses ved, at den enkelte afdeling eller organisation udelukkende fokuserer på egne opgaver. Som fagprofessionelle skal du og dine medarbejdere kunne arbejde med andre organisationer på tværs af sektorer.

Tværgående sammenhæng og koordination er den primære udfordring, hvor du som leder selv skal krydse grænser, og samarbejde og lede på tværs. Det udfordrer i høj grad de systemer, organisationer og mentale modeller, som du traditionelt leder ud fra.

Dato: 09.09.2020 - Forfatter: Lillian Fannikke

Mere kvalitet for færre ressourcer?

Den demografiske udvikling, stadig færre, der skal forsørge flere og et skærpet fokus på det offentlige forbrug er blot nogle af de udfordringer, velfærdsstaten står overfor. Den samfundsmæssige opgave inden for offentlig ledelse er derfor både øget kvalitet for borgeren og øget produktion og effektivitet for organisationen.

Men hvis vi skal yde mere kvalitet for færre ressourcer, så kræver det, at der tænkes i nye og innovative velfærdsløsninger. Og her kommer borgeren til at spille en central rolle, fordi en stor del af løsningen synes at ligge i samarbejdet om og med borgeren.

Læs Grænsekrydsende ledelse – en begrebsafklaring her

Et sammenhængende forløb for borgeren

Ofte hører vi udtrykkene ”fokus på kerneydelsen”, ”borgeren i centrum” og borgeren som ”nyttig og ressourcefuld”. Men mange borgere oplever alligevel behandlingsforløb, der ikke hænger godt nok sammen.

Dårlig kommunikation og manglende samarbejde på tværs af enheder og sektorer er bl.a. faktorer, der kan resultere i, at borgeren ikke får den rette behandling, når borgeren er klar. Det kan skabe utryghed og usikkerhed, og forlænge eller forværre behandlingen, hvilket er uholdbart for både borgeren og samfundsøkonomien.

At gøre noget godt for borgeren er en stærk drivkraft for mange fagprofessionelle, hvilket også ses i mange af de innovative tiltag, der foretages rundt omkring i landet. I Skanderborg har de fx udviklet Kommune 3.0 med fokus på fællesskaber. Her skal de fagprofessionelle ikke længere ”servicere” borgeren, men i stedet se borgeren som en ressourcestærk og aktiv samfundsborger, som man skal lave samskabende løsninger sammen med.

Læs Fremmende og virksomme faktorer for udviklingen af ledelse over grænser her

Din opgave som leder

Som offentlig leder skal du på den ene side levere stabilitet, drift, sikkerhed og nul-fejl og samtidig skabe radikal innovation og gentænke organiseringen af velfærdssamfundet. Du skal handle, forstå og integrere samarbejdspartneres forskelligheder mod en fælles målsætning og samtidig i en vis udstrækning sætte medarbejderne fri, så problemerne kan løses, der hvor de opstår.

Den fælles overordnede opgave – at skabe sammenhængende borgerforløb til gavn for den enkelte borger inden for de givne rammer – er som sådan grænsekrydsende. Og det stiller store krav til dit grænsekrydsende lederskab.

Læs Hvad udfordrer og fremmer grænsekrydsende ledelse? her

Har du brug for sparring omkring dit grænsekrydsende lederskab?

Kontakt ledelseskonsulent Lillian Fannikke for sparring og coaching omkring dit grænsekrydsende lederskab. 

lfha@ucl.dk - 51 46 64 56

Mød Lillian Fannikke

Lillian Fannikke er cand.mag. og ledelseskonsulent hos UCL.

Hun er fast underviser på Diplomuddannelsen i Ledelse og underviser bl.a. på Det personlige lederskab, Ledelse og coaching og Teamledelse

Lillian har mange års erfaring indenfor ledelse og kommunikation, og er særlig optaget af udviklingen af det personlige lederskab, udviklingen af ledelsesteams samt ledelse på tværs af enheder. 

Lillian Fannikke 

51 46 64 56

lfha@ucl.dk 

 

Vil du modtage lignende indhold direkte i din indbakke?