Ledelse og coaching

Diplommodul

Vil du udvikle og implementere coachingprocesser i lederskabet, samt kunne lede og gennemføre coachingsamtaler på individ- og teamniveau inden for de organisatoriske rammer og kontekst?

På modulet får du både viden og træning i coaching, så du bliver i stand til at lede og gennemføre relevante coachingsamtaler og processer inden for eget ledelsesmæssige rum.

Datoer og tilmeld

Lær om ledelse og coachingsamtaler på individ- og teamniveau!

Fagligt indhold

Coaching fremmer refleksion, læring og trivsel hos det enkelte individ og i teams og er derfor et vigtigt element i medarbejder- og organisationsudvikling. På modulet vil du møde den nyeste teori og forskningsviden om ledelse og coaching. Teorierne og metoderne vil hele tiden blive sat i spil i forhold til egen og andres praksisviden via drøftelser, øvelser og refleksion.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • forskellige perspektiver, tilgange og metoder til coaching på såvel individ- som teamniveau
  • dilemmaer og etik, når ledere coacher
  • spørgsmålstyper, lyttemåder og observation
  • ledelse, udvikling og implementering af coachingprocesser i organisationen.

Arbejdsform

For at skabe effektfuld læring må du regne med, at du mellem de enkelte studiedage skal arbejde videre med temaerne og foretage prøvehandlinger i egen praksis, at du tilknyttes en meningsfuld studiegruppe, og at vi undervejs reflekterer over temaer og prøvehandlinger.

Udbytte

Modulet styrker din kommunikation og ledelseskraft.

Når du har gennemført modulet, kan du: 

  • lede og gennemføre coachingsamtaler og processer på individ- og teamniveau inden for dit eget ledelsesmæssige rum og kontekst
  • lede, udvikle og implementere coachingprocesser inden for det organisatoriske område.

Niveau

Uddannelsen er for dig, der har en mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis holdt op imod målene i diplomuddannelsen i Ledelse.

Modulet hører under diplomuddannelsen i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere, samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO'ere og frivillige. 

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb