Teamledelse

Diplommodul

Er du gået fra kollega til leder? Styrk din viden om team som organiseringsform, hvor du kan tydeliggøre rammer og lede processer, der udvikler teamets samarbejde, effektivitet og performance.

 

Datoer og tilmeld

Læs teamledelse og få en teoribaseret tilgang til udvikling og ledelse af teams

Er du gået fra kollega til leder med ansvar for et team, og ønsker du at blive endnu mere professionel i din rolle som teamleder? Vores teamleder kursus er målrettet dig, der ønsker at styrke dine kompetencer i at etablere, udvikle og lede velfungerende teams. 

Som leder af et team er det din opgave at styrke samarbejdet i et team, motivere og få teamet til at yde det optimale. Det kræver indsigt og stiller særlige krav til dig. Med faget diplomfaget teamledelse på UCL får du teoretisk grundlag for at arbejde som teamleder og skabe de optimale rammer for effektive teams.

Hvorfor er teamledelse og teamudvikling vigtigt?

Teamarbejde spiller en stadigt større rolle i den moderne organisation, hvor opgaverne bliver mere komplekse - hvilket øger behovet for at bringe forskellige fagligheder og kompetencer i spil. Det er vigtigt at kende de særlige dynamikker og processer, der knytter sig til arbejde i teams, organisere teams og udvikle teams. Et godt teamsamarbejde er kendetegnet ved effektivitet og high performance, og det opnås, når rammerne er tydelige og ledelsen af processerne fungerer. 

På UCL’s diplommodul i teamledelse bliver du forberedt på arbejdet med at lede processer, der udvikler samarbejde, effektivitet og performance i teams.

Hvem kan have gavn af et teamleder kursus?

Modulet er for dig som er gået fra kollega til leder, og som ønsker at styrke din rolle som teamleder. Din arbejdsmæssige situation kan være forskellig, men de typiske kursister er kendetegnet ved at indgå i teams eller som leder af teams. Fx: 

 • En leder med medarbejdere, som er etableret i faglige teams
 • En teamleder eller har en uformel lederrolle
 • En leder, som skal til at sammensætte et team i enten en offentlig eller privat organisation
 • En leder med nationale og globale teams
 • En projektleder, der ønsker at have viden om teamteorier og processer

Fagligt indhold

På diplommodulet lærer du at understøtte, opbygge og udvikle dit team ud fra teorier og praktiske værktøjer.

Du får viden om:

 • Teorier, begreber og metoder om teamledelse
 • Lederens rolle og opgaver
 • Mål, strategi, implementering, proces og drift i teamarbejdet

Udbytte

Når du har afsluttet modulet, kan du:

 • Lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og -forhandlende processer i team
 • Analysere problemer, løse konflikter og udvikle team
 • Lede team refleksivt og formulere klare mål, rammer og betingelser for ledelse af arbejdsopgaver, der søges løst gennem teamorganisering

Enkeltstående kursus i teamledelse eller hel uddannelse

Modulet hører under diplomuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Teamledelse er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er nuværende eller kommende leder i en privat eller offentlig virksomhed og gerne vil arbejde specifikt med udvikling og ledelse af teams.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb