Teamledelse

Diplommodul

Styrk din viden om team som organiseringsform, hvor du kan tydeliggøre rammer og lede processer, der udvikler teamets samarbejde, effektivitet og performance.

Tilmeld

Få en teoribaseret tilgang til udvikling af teams

Fagligt indhold

Teamarbejde spiller en stadigt større rolle i den moderne organisation – derfor er det vigtigt for dig at kende til de særlige dynamikker og processer, der knytter sig til teamarbejde og organisering.

Du bliver forberedt på arbejdet med at lede processer, der udvikler samarbejde, effektivitet og performance i teams.

Du får viden om:

  • teorier, begreber og metoder om teamledelse
  • lederens rolle og opgaver
  • mål, strategi, implementering, proces og drift i teamarbejdet.

Udbytte

Efter Teamledelse kan du:

  • lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og -forhandlende processer i team
  • analysere problemer, løse konflikter og udvikle team
  • lede team refleksivt og formulere klare mål, rammer og betingelser for ledelse af arbejdsopgaver, der søges løst gennem teamorganisering.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Teamledelse er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er nuværende eller kommende leder i en privat eller offentlig virksomhed og gerne vil arbejde specifikt med udvikling og ledelse af teams.

André Barsøe Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kristina Østermark Jensen Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb