Lad os skabe bedre sammenhæng i indsatser for mennesker med demens

I december inviterer UCL til to webinarer om, hvordan samarbejdet med og om mennesker med demens kan styrkes gennem bedre tværgående indsatser med fokus på konkrete udfordringer og muligheder i dagligdagen.

Dato: 26.11.2020 - Forfatter: Søren Jensen

Der bliver flere ældre og flere mennesker med demens. Sager med dårlig pleje omtales i pressen, og der er stor politisk fokus på, hvordan fremtidens ældrepleje skal sikre kvalitet og værdighed:  

”Selvom der er mange dygtige og engagerede medarbejdere, lykkes det ikke altid at omsætte de gode intentioner i praksis. For mange er det et følelsesmæssigt belastende arbejde. Derfor tror vi, der skal tales mere om samarbejdet i hele værdikæden omkring mennesker med demens. Fra den enkelte ældre, til de pårørende og mellem medarbejdere, kolleger og ledelse og tværs af professioner”, fortæller Kim Koldby, der er chefkonsulent på UCL og sekretariatsleder ved Udviklingscenter for Demensområdet.

De nye indsatser samles under overskriften ”Personcentreret omsorg i praksis”, og en rapport med viden, værktøjer og anbefalinger forventes offentliggjort inden udgangen af 2020.

Kim Koldby fortæller, at medarbejderne i ældreplejen ofte har en praksis, hvor de kan opleve sig meget alene med vanskelige udfordringer. De har brug for redskaber, kompetencer, kollegial støtte og ledelsesopbakning til, hvordan svære menneskelige spørgsmål bedst bliver håndteret i dagligdagen. I værste fald risikerer der ellers at opstå udbrændthed eller en forhærdet eller forrået tone som en slags overlevelsesmekanisme, mener han.

Som et konkret eksempel på metoder som styrker de borgerrettede indsatser og medarbejdernes arbejdsglæde, er ”forandringscirklen”. Et simpelt værktøj, hvor ledere, medarbejdere tager helt daglige situationer op i fællesskab.

På et plejecenter var det f.eks. en oplevelse, at der var vel meget tavshed, når beboerne spiste. Arbejdet med forandringer førte til, at besluttede en praksis hvor de satte sig ved bordene og tog aftalte emner op med beboerne som f.eks. vejret, hvad dato det er, dronningens kjole eller lignende.

Projektet blev kaldt ”hverdagens samtale”, og det resultererede i, at måltiderne blev hyggeligere, og at beboerne fik bedre appetit. Kim Koldby bemærker, at det ikke handlede om ressourcer og flere hænder, men om at gøre tingene en lille smule anderledes i netop den dagligdag, som der allerede er.

Sundhedsfaglig konsulent Irmgard Birkegaard fortæller, at det netop er sigtet med det tværgående blik i den samlede værdikæde omkring mennesker med demens:

”Vi skal kigge konkret ind i hverdagen og se hvordan vi kan skabe mere værdi på tværs i fællesskaberne. Ledelsens blik skal rette sig mod, hvad medarbejderne meget konkret og dagligt har brug for, så for meget ikke handler om skemaer og praktiske gøremål. Selvfølgelig spiller ressourcespørgsmål ind, men det handler ikke kun om travlhed. Det handler også om, at hvad man efterspørger, det ender man også med at få”, fortæller Irmgard Birkegaard med et smil på læben  

Hun pointerer, at beslutningstagere og politikere bærer et ansvar for at skifte blik og prioriteringer fra krydser i skema og målinger og til, hvad der er værdig ældrepleje i den helt konkrete hverdag.  

UCLs videreuddannelser har valgt at sætte fokus på personcentreret omsorg på nye måder ved at kombinere uddannelser, der allerede udbydes på nye måder på diplom- og akademiuddannelserne.

UCL udbyder et akademimodul henvendt til social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter og et diplommodul henvendt til sygeplejersker, pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter mv. Modulerne består af 3-4 måneders undervisningsforløb med 8 undervisningsdage, og på hver modul undervises særskilt, men forløbene krydser også over hinanden og inviterer dermed til læring og samarbejde på tværs af fagligheder. På denne måde kan man sige, at to velkendte og etablerede uddannelser bliver til en tredje ny.

Som på andre af UCLs videreuddannelser udvikles uddannelsesforløbene under overskriften ”Arbejdspladslæring” til en kombination af øvelser i praksis på arbejdspladserne, klassisk undervisning og online-læring.

Webinarer om Personcentreret omsorg i praksis

Du kan her læse om uddannelser diplommodulet Demens, omsorg og aktivitet for professionsuddannede og akademimodulet Demens for social- og sundhedsassistenter og –hjælpere.

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent